Fotografi av Oleg Sysoev

Oleg Sysoev

Biträdande professor

Programansvarig för masterprogrammet Statistics and Machine Learning

Jag jobbar som universitetslektor i statistik på avdelningen för Statistik och maskininlärning vid Institution för datavetenskap. Mitt ansvar är undervisning på olika nivåer, forskning och stöd och utveckling av masterprogrammet "Statistics and Data mining".

Jag föddes i Krim och flyttade sedan till det kontinentala Ryssland där jag fick en masterexamen i tillämpad matematik med inriktning mot systemprogrammering. Jag blev sedan anställd som doktorand i Statistik vid Linköpings universitet och disputerade 2010 genom att presentera avhandling "Monoton regression för stora multivariata datamängder". Innan jag kom till Sverige arbetade jag också som senior customer support engineer på NetCracker technology.
 
För mer information om mig, se den engelska versionen av sidan.

Publikationer

2024

Yelin Zhao, Xinxiu Li, Joseph Loscalzo, Martin Smelik, Oleg Sysoev, Yunzhang Wang, A. K. M. Firoj Mahmud, Dina Mansour Aly, Mikael Benson (2024) Transcript and protein signatures derived from shared molecular interactions across cancers are associated with mortality Journal of Translational Medicine, Vol. 22, Artikel 444 Vidare till DOI
Samuel Schäfer, Martin Smelik, Oleg Sysoev, Yelin Zhao, Desiré Eklund, Sandra Lilja, Mika Gustafsson, Holger Heyn, Antonio Julia, Istvan A. Kovacs, Joseph Loscalzo, Sara Marsal, Huan Zhang, Xinxiu Li, Danuta Gawel, Hui Wang, Mikael Benson (2024) scDrugPrio: a framework for the analysis of single-cell transcriptomics to address multiple problems in precision medicine in immune-mediated inflammatory diseases Genome Medicine, Vol. 16, Artikel 42 Vidare till DOI

2023

Sandra Lilja, Xinxiu Li, Martin Smelik, Eun Jung Lee, Joseph Loscalzo, Pratheek Bellur Marthanda, Lang Hu, Mattias Magnusson, Oleg Sysoev, Huan Zhang, Yelin Zhao, Christopher Sjöwall, Danuta Gawel, Hui Wang, Mikael Benson (2023) Multi-organ single-cell analysis reveals an on/off switch system with potential for personalized treatment of immunological diseases Cell Reports Medicine, Vol. 4, Artikel 100956 Vidare till DOI

2022

Caroline Svahn, Oleg Sysoev (2022) CCVAE: A Variational Autoencoder for Handling Censored Covariates 2022 21ST IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE LEARNING AND APPLICATIONS, ICMLA, s. 709-714 Vidare till DOI
Xinxiu Li, Eun Jung Jung Lee, Sandra Lilja, Joseph Loscalzo, Samuel Schäfer, Martin Smelik, Maria Regina Strobl, Oleg Sysoev, Hui Wang, Huan Zhang, Yelin Zhao, Danuta Gawel, Barbara Bohle, Mikael Benson (2022) A dynamic single cell-based framework for digital twins to prioritize disease genes and drug targets Genome Medicine, Vol. 14, Artikel 48 Vidare till DOI

Forskning

Nyheter

Om avdelningen

Kollegor vid STIMA

Om institutionen