21 november 2023

Forskaren Helene Lidestam gillar att drilla sina studenter i verkliga fall. Riktiga företag är på plats när studenterna redovisar sina projekt om att samma produkt kan kosta olika beroende på till exempel när den utnyttjas.

Två studenter presenterar sitt ämne.
Anna Werme och Tilda Svenander presenterar gruppens slutsatser om kollektivtrafik och prisdiskriminering.

− Begreppet för detta är prisdiskriminering som innebär olika priser för samma vara eller tjänst beroende på en rad förutsättningar. Något som blir allt vanligare när man till exempel vill förändra beteenden, eller följa med en kundgrupp, säger Helene Lidestam.

På plats i föreläsningssalen finns verkligheten, i form av representanter från Östgötatrafiken och Campushallen. Båda dessa arbetar med det som kallas för prisdiskriminering. Östgötatrafiken har till exempel lägre priser för pensionärer och ungdomar, och för vissa tider på dygnet när det inte är så mycket resenärer.

− Min forskning handlar om hur man kan minska topparna i kollektivtrafiken. Det finns olika sätt, men ett är att förändra resenärernas beteenden genom lägre priser på vissa turer, säger Helene Lidestam.

Studenterna läser andra året på civilingenjörsprogram i industriell ekonomi. I grupper har studenterna fått ta sig an olika fall, inom restaurangbranschen, livsmedelsbutiker, kollektivtrafik och gym-branschen. Till exempel har de fått ta reda på prisstrategier hos de olika aktörerna, som att sänka priset på en vara med utgånget bäst före-datum, eller på en service som utförs utanför rusningstiderna.

Studenter inom industriell ekonomi.Studenterna Tuva Steensrum, Tilda Svenander, Anna Werme och Karolina Rönnbäck. Tuva Steensrum, Tilda Svenander, Anna Werme och Karolina Rönnbäck har granskat en aktör inom kollektivtrafik, Västtrafik, och dragit slutsatser.

− Vi tror att man kan höja priset för längre resor, över tre zoner. Det är dyrare att köra samma sträcka med bil. Samtidigt tror vi att det är möjligt att öka efterfrågan genom att sänka priset på korta resor för ungdomar som reser på tider utanför topparna, alltså kvällar och helger, säger Anna Werme.

Nu är inte Västtrafik där, men Östgötatrafikens marknadschef Per Nelson blir imponerad av studenterna:

Lärare och representanter från näringslivet ger feedback.Lärare och representanter från näringslivet ger feedback till studenterna.
− Det är precis de frågorna som all regional kollektivtrafik tampas med när vi försöker att möta privat bilanvändning. I det här projektet har ni prissatt bilkörningen lågt. Men det är fortfarande billigare att åka kollektivt. Biljettpriset är förstås känsligt men jag uppskattar att ni värnar om intäkterna, och inte bara om olika rabatter.

Varför är det viktigt för er att samverka med LiU-studenterna?

− Det är bra för oss att höra hur andra ser på vår verksamhet. De kan komma med nya slutsatser. Och de är en del av vår kundgrupp. Men studenterna är också framtidens yrkesverksamma, de kommer att få bra jobb och påverka sina chefer och sina verksamheter till att tänka på klimatet och att resa kollektivt, säger Per Nelson.

Studenterna Adam Einarsson, Christoffer Roempke och Daniel Lindén har gjort en liknande analys av Campushallens verksamhet. Bland annat föreslår de ett belöningssystem med rabatter på saker i shopen, som en uppmuntran till träning.student presenterar slutsatser.Daniel Lindén presenterar några av gruppens slutsatser.
− Det känns mycket mera på riktigt att få göra en analys av en verksamhet som faktiskt existerar. Det här är både roligt och viktigt, säger Daniel Lindén.

Även Campushallens representanter blev mycket imponerade av studenternas analyser.
− Väldigt bra. Ni är ju en stor del av vår målgrupp, eftersom vår verksamhet ligger på campus och i Ebbepark. Det är väldigt nyttigt att lyssna på era analyser, säger Pia Carlsson och Marcus Granath från Campushallen.

De visade väldigt stort intresse för studenternas slutsatser och ställde många följdfrågor.


Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.

Hand på säng med dropp.

Canceröverlevare har ökad risk för sjukdomar livet ut

En studie, som letts av forskare vid LiU och Region Östergötland, visar att canceröverlevare har större risk för bland annat hjärt-kärlsjukdomar, nya cancerformer och andra diagnoser senare i livet.