Presentation

Utbildningsuppdrag
Jag arbetar huvudsakligen inom specialistsjuksköterskeprogrammen där jag föreläser samt handleder och tenterar självständiga arbeten på avancerad nivå. Jag är också examinator i specialistsjuksköterskeprogrammet i hjärtsjukvård samt i masterutbildningen till avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård.

Jag kombinerar min adjungering på LiU med en tjänst inom Region Östergötland där jag är specialiserad inom pacemaker- och ICD området och möter patienter och närstående som drabbats av rytmrubbningar.

Forskning
Jag disputerade 2006 inom området pre-hospitalt agerande vid insjuknande i akut hjärtinfarkt och har sedan fortsatt att studera hur patienters, närståendes och sjukvårdens agerande kan påverka utfallet för patienten. Jag har ett särskilt fokus på hur det är att drabbas av ett plötsligt hjärtstopp, och att leva och dö med en inopererad hjärtstartare (s.k. ICD). Även här är jag intresserad av såväl patientens, närståendes som vårdpersonalens perspektiv.

Min forskning inbegriper också erfarenheter av att drabbas av spontan kranskärlsdissektion (SCAD), hur det påverkar fysisk aktivitet och välmående, och hur sjukvården på bästa sätt ska organisera patienternas rehabilitering. Tillsammans med andra forskare och doktorander studerar jag även olika interventioner för att främja egenvård, och förbättra och stötta livssituationen hos patienter med hjärtsvikt och deras närstående. För närvarande är jag huvudhandledare till två doktorander och bihandledare till tre doktorander.


Korta fakta om mig

CV

  • Biträdande professor 2023
  • Docent i omvårdnad 2013
  • Medicine doktorsexamen i kardiologi 2006
  • Magisterexamen i hälso- och sjukvårdsinformatik 2001
  • Kandidatexamen i omvårdnad 1999
  • Legitimerad sjuksköterska 1993
 

Nätverk

  • CESAR [Collaboration and Exchange in Swedish cardiovascular caring Academic Research] består av en grupp forskare som samarbetar i ett nätverk i den sydöstra sjukvårdsregionen för att bedriva gemensam omvårdnadsforskning https://liu.se/forskning/cesar-network
  • LiU CircM är ett strategiskt forskningsnätverk för forskare vid Linköpings universitet och Region Östergötland inom forskningsområdet cirkulation och hjärt-kärlrelaterade metabola riskfaktorer. Nätverkets syfte är att stimulera och stärka forskning inom området cirkulation och hjärt-kärlrelaterade metabola riskfaktorer med mål att förbättra prevention och behandling av hjärt-kärlsjukdom https://liu.se/forskning/liu-circm

Publikationer

Michael Glikson, Jens Cosedis Nielsen, Mads Brix Kronborg, Yoav Michowitz, Angelo Auricchio, Israel Moshe Barbash, Jose A. Barrabes, Giuseppe Boriani, Frieder Braunschweig, Michele Brignole, Haran Burri, Andrew J. S. Coats, Jean-Claude Deharo, Victoria Delgado, Gerhard-Paul Diller, Carsten W. Israel, Andre Keren, Reinoud E. Knops, Dipak Kotecha, Christophe Leclercq, Bela Merkely, Christoph Starck, Ingela Thylén, Jose Maria Tolosana (2021)

European Heart Journal , Vol.42 , s.3427-3520 Vidare till DOI

2023

2022

Forskning

Kollegor

Organisation