Effektiv produktutveckling

Min forskning handlar om att effektivisera produktutvecklingsprocessen i en alltmer globaliserad och konkurrensutsatt värld. Konsumentens krav på individanpassade produkter ökar samtidigt som produkterna i sig blir mer komplexa. Nya teknologier som 3d-skrivare, Sakernas Internet och teknikutvecklingen inom virtuell verklighet har på kort tid skapat helt nya möjligheter för produktutveckling.

Jag utvecklar metoder och verktyg som tillåter utveckling av bättre produkter och hjälper företag att bli effektivare och mer innovativa. Central verktyg är modellbaserad utvecklig, design automation och simuleringsbaserad optimering. Jag forskar industrinära med applikationer som industrirobotar, flygplan och konsumentprodukter. 

I en alltmer globaliserad och konkurrensutsatt värld ökar konsumentens krav på individanpassade produkter, samtidigt som produkterna i sig blir mer komplexa. Därför jobbar vi  på LiU mycket med utveckling av produktfamiljer eller produktplattformar. 

Nya teknologier som 3d-skrivare, Sakernas Internet och teknikutvecklingen inom virtuell verklighet har på kort tid skapat helt nya möjligheter för produktutveckling. 

Senaste publikationer

2023

2022

2021

Nyheter

Akademiska meriter, undervisning och uppdrag

Akademiska meriter

  • 2011 Professor in Engineering Design, Linköping University.
  • 2009 Professor in Machine Design, Linköping University.
  • 2005 Docent (Associate Professor) in Machine Design, Linköping University.
  • 2001 Dissertation: Multiobjective Optimization in Engineering Design-Applications to Fluid Power Systems, Department of Mechanical Engineering, Linköping University, Linköping, Sweden.
  • 1999-2000 Visiting scholar at MIT, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA. Worked together with Professor David Wallace in the CADlab at the Department of Mechanical Engineering. 
  • 1997 Master of Science in Mechanical Engineering, Linköping University, Linköping, Sweden. Major in Computers in Mechanical Engineering.


Undervisning

Program: 
Civ. ing. Maskinteknik och Design, Produkt Utveckling. Master Miljö, Energi och Management, Aeronautical Engineering

Kurser: 
TMKT48, TMKT82 TMPP01, TMPM01, TMKT39


Interna uppdrag

  • Pro-prefekt på IEI
  • Avdelningschef på avdelning för Maskinkonstruktion
  • Ordförande i programplanegrupp för DPU programmet
  • Medlem nämnden för maskinteknik och design


Organisation