Fotografi av Johan Ölvander

Johan Ölvander

Dekan, Professor

Min forskning handlar om att effektivisera produktutvecklingsprocessen. Forskningen är industrinära med applikationer som industrirobotar, flygplan och tekniska konsumentprodukter.

Effektiv produktutveckling

Min forskning handlar om att effektivisera produktutvecklingsprocessen i en alltmer globaliserad och konkurrensutsatt värld. Konsumentens krav på individanpassade produkter ökar samtidigt som produkterna i sig blir mer komplexa. Nya teknologier som 3d-skrivare, Sakernas Internet och teknikutvecklingen inom virtuell verklighet har på kort tid skapat helt nya möjligheter för produktutveckling.

Jag utvecklar metoder och verktyg som tillåter utveckling av bättre produkter och hjälper företag att bli effektivare och mer innovativa. Central verktyg är modellbaserad utvecklig, design automation och simuleringsbaserad optimering. Jag forskar industrinära med applikationer som industrirobotar, flygplan och konsumentprodukter. 

I en alltmer globaliserad och konkurrensutsatt värld ökar konsumentens krav på individanpassade produkter, samtidigt som produkterna i sig blir mer komplexa. Därför jobbar vi  på LiU mycket med utveckling av produktfamiljer eller produktplattformar. 

Nya teknologier som 3d-skrivare, Sakernas Internet och teknikutvecklingen inom virtuell verklighet har på kort tid skapat helt nya möjligheter för produktutveckling. 

Senaste publikationer

2023

Anton Wiberg, Johan Persson, Johan Ölvander (2023) A Design Automation Framework Supporting Design for Additive Manufacturing Proceedings of the ASME 2023 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference IDETC-CIE2023

2022

Peter Hallberg, Johan Ölvander (2022) Curriculum nativeness - measures and impacts on the performance of engineering students European Journal of Engineering Education, Vol. 47, s. 274-298 Vidare till DOI

2021

Olle Vidner, Robert Pettersson, Johan Persson, Johan Ölvander (2021) Multidisciplinary Design Optimization of a Mobile Miner Using the OpenMDAO Platform Proceedings of the Design Society, s. 2207-2216 Vidare till DOI

Nyheter

Porträtt av man på rymdstation (Marcus Wandt)

Astronaut och Nobelpristagare nya hedersdoktorer vid LiU

Den svenske astronauten Marcus Wandt och den österrikiske kvantfysikern och Nobelpristagaren Anton Zeilinger har blivit utsedda till hedersdoktorer vid Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet.

Matts Karlsson, professor i maskinteknik, LiU

3D-utskrifter i metall – för forskning, studier och näringsliv

Nu finns en testbädd för 3D-utskrifter i metall och polymera material vid Linköpings universitet, som ligger i världsklass inom materialforskning. Här kan forskare, studenter, organisationer och näringsliv samverka.

Tillverkning av Volvobilar.

LiU-projekt utvecklar svensk industri

Automatiserad design, optimering och maskininlärning har stora möjligheter att rationalisera tillverkningsindustrin. Två samverkansprojekt på LiU har lett till stora tidsvinster och möjliga ekonomiska besparingar i flera företag.

Akademiska meriter, undervisning och uppdrag

Akademiska meriter

  • 2011 Professor in Engineering Design, Linköping University.
  • 2009 Professor in Machine Design, Linköping University.
  • 2005 Docent (Associate Professor) in Machine Design, Linköping University.
  • 2001 Dissertation: Multiobjective Optimization in Engineering Design-Applications to Fluid Power Systems, Department of Mechanical Engineering, Linköping University, Linköping, Sweden.
  • 1999-2000 Visiting scholar at MIT, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA. Worked together with Professor David Wallace in the CADlab at the Department of Mechanical Engineering. 
  • 1997 Master of Science in Mechanical Engineering, Linköping University, Linköping, Sweden. Major in Computers in Mechanical Engineering.


Undervisning

Program: 
Civ. ing. Maskinteknik och Design, Produkt Utveckling. Master Miljö, Energi och Management, Aeronautical Engineering

Kurser: 
TMKT48, TMKT82 TMPP01, TMPM01, TMKT39


Interna uppdrag

  • Pro-prefekt på IEI
  • Avdelningschef på avdelning för Maskinkonstruktion
  • Ordförande i programplanegrupp för DPU programmet
  • Medlem nämnden för maskinteknik och design


Organisation