22 april 2020

Johanna Vernqvist, forskare vid Institutionen för kultur och
samhälle, har utsetts till Bernadottestipendiat av Kungliga Vitterhetsakademien för sin forskning om kvinnliga intellektuellas uttrycksmöjligheter och strategier under renässansen.

Johanna Vernqvist får Bernadottestipendiet och 125 000 kronor för projektet Aesthetic and Rhetorical Strategies of Early Modern Women Intellectuals, Artists and Poets. Projektet belyser kvinnliga intellektuellas uttrycksmöjligheter och strategier inom olika genrer som filosofi, litteratur och måleri under renässansen - i en värld dominerad av manliga aktörer och ideal.  Foto Crelle

Stipendiet ska användas till att initiera en studie av estetiska och retoriska strategier som tidigmoderna kvinnliga författare och konstnärer, så som Vittoria Colonna, Tullia d’Aragona, Artemisia Gentileschi och Elisabetta Sirani använde för att överskrida dominerande diskurser, normer och föreställningar om kropp, genus och kärlek. 

– Mitt mål är att visa hur både män och kvinnor deltog i de filosofiska debatterna om kärlek och genuskonfiguration under 1500- och 1600-talet, och att dessa diskussioner var mer mångfacetterade och laborerande än vad som tidigare synliggjorts i den västerländska kulturhistorieskrivningen, säger Johanna Vernqvist.

Bernadotteprogrammet instiftades 2016 och ska främja tvärvetenskaplig utveckling för yngre forskare. Ceremonin skulle ha ägt rum på Kungliga slottet den 22 april, men är flyttad till hösten.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.