Fotografi av Lars-Christer Hydén

Lars-Christer Hydén

Professor emeritus

Som forskare är jag intresserad av hur det sociala samspelet påverkas när en person drabbats av ett kommunikativt funktionshinder. Det är just dessa frågor som står i centrum för min forskning om åldersrelaterade demenssjukdomar.

Forskning om åldersrelaterade demenssjukdomar

Hur påverkas det sociala samspelet när en person förlorar sin förmåga att använda det talade språket eller vissa kognitiva funktioner, som exempelvis minnet? Dessa frågor står i centrum för min forskning om åldersrelaterade demenssjukdomar, speciellt Alzheimers sjukdom.

Jag är professor i socialpsykologi och föreståndare för Centrum för demensforskning (CEDER) samt professor II vid Nordlands universitet i Bodö, Norge.

Jag disputerade i psykologi vid Stockholms universitet 1988, och har sedan varit verksam bland annat vid Stockholms universitet och sedan 1997 vid Linköpings universitet. Dessutom är jag Advisory Board Member at The Centre for Narrative Research, University of East London, och ingår i forskargruppen kring ”Neighbourhoods and Dementia Research Project” vid Manchester University.

Jag har skrivit och redigerat ett femtontal böcker. Min senaste bok heter Entangled Narratives: Collaborative Storytelling and the Re-Imagining of Dementia (Oxford UP). Tidigare böcker är exempelvis Health, Culture and Illness: Broken Narratives (tillsammans med Jens Brockmeier); Beyond Narrative Coherence (tillsammans med Matti Hyvärinen, Maria Saarenheimo och Maria Tamboukou); The Travelling Concept of Narrative (tillsammans med Matti Hyvärinen och Mari Hatavara); Beyond Loss: Dementia, Personhood, Identity (tillsammans med Hilde Lindemann och Jens Brockmeier); och What is Narrative Research? (tillsammans med Corinne Squire med flera).

Forskning

Urval av publikationer

Publikationer

2022

2021

Nyheter

Organisation