Fotografi av Lars-Christer Hydén

Lars-Christer Hydén

Professor emeritus

Som forskare är jag intresserad av hur det sociala samspelet påverkas när en person drabbats av ett kommunikativt funktionshinder. Det är just dessa frågor som står i centrum för min forskning om åldersrelaterade demenssjukdomar.

Forskning om åldersrelaterade demenssjukdomar

Hur påverkas det sociala samspelet när en person förlorar sin förmåga att använda det talade språket eller vissa kognitiva funktioner, som exempelvis minnet? Dessa frågor står i centrum för min forskning om åldersrelaterade demenssjukdomar, speciellt Alzheimers sjukdom.

Jag är professor i socialpsykologi och föreståndare för Centrum för demensforskning (CEDER) samt professor II vid Nordlands universitet i Bodö, Norge.

Jag disputerade i psykologi vid Stockholms universitet 1988, och har sedan varit verksam bland annat vid Stockholms universitet och sedan 1997 vid Linköpings universitet. Dessutom är jag Advisory Board Member at The Centre for Narrative Research, University of East London, och ingår i forskargruppen kring ”Neighbourhoods and Dementia Research Project” vid Manchester University.

Jag har skrivit och redigerat ett femtontal böcker. Min senaste bok heter Entangled Narratives: Collaborative Storytelling and the Re-Imagining of Dementia (Oxford UP). Tidigare böcker är exempelvis Health, Culture and Illness: Broken Narratives (tillsammans med Jens Brockmeier); Beyond Narrative Coherence (tillsammans med Matti Hyvärinen, Maria Saarenheimo och Maria Tamboukou); The Travelling Concept of Narrative (tillsammans med Matti Hyvärinen och Mari Hatavara); Beyond Loss: Dementia, Personhood, Identity (tillsammans med Hilde Lindemann och Jens Brockmeier); och What is Narrative Research? (tillsammans med Corinne Squire med flera).

Forskning

Urval av publikationer

Omslag för publikation ''
Lars-Christer Hydén (2014)

Journal of Aging Studies , Vol.29 , s.115-123 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Lars-Christer Hydén, Charlotta Plejert, Christina Samuelsson, Linda Örulv (2012)

Journal of Interactional Research in Communication Disorders/Equinox , Vol.4 , s.211-247

Omslag för publikation ''
Lars-Christer Hydén (2011)

Journal of Aging Studies , Vol.25 , s.339-347 Vidare till DOI

Publikationer

2024

Lars-Christer Hydén, Anna Ekström, Ali Reza Majlesi (2024) 'Proto-conversation' as a practice in late-stage dementia care Pragmatics and Society, Vol. 15, s. 178-195 Vidare till DOI

2023

Elias Ingebrand, Christina Samuelsson, Lars-Christer Hydén (2023) Supporting people living with dementia in novel joint activities: Managing tablet computers Journal of Aging Studies, Vol. 65, Artikel 101116 Vidare till DOI
Anna Ekström, Ali Reza Majlesi, Lars-Christer Hydén (2023) Assisted eating as a communicative activity : A framework of joint attention and co-ordinated embodied actions Journal of Interactional Research in Communication Disorders/Equinox, Vol. 14, s. 79-105 Vidare till DOI
S M Atiqur Rahman, Bettina Meinow, Lars-Christer Hydén, Susanne Kelfve (2023) Patterns of long-term care utilization during the last five years of life among Swedish older adults with and without dementia PLOS ONE, Vol. 18, Artikel e0286930 Vidare till DOI
Lars-Christer Hydén, Anna Ekström, Ali Reza Majlesi (2023) Intercorporeal collaboration: Staging, parsing, and embodied directives in dementia care Health Vidare till DOI

2022

S M Atiqur Rahman, Bettina Meinow, Lars-Christer Hydén, Susanne Kelfve (2022) Long-term care use among people living with dementia: a retrospective register-based study from Sweden BMC Geriatrics, Vol. 22, Artikel 998 Vidare till DOI
Ali Reza Majlesi, Anna Ekström, Lars-Christer Hydén (2022) Transferring from wheelchair to bed: (Re)subjectifying and partner-positioning a person with late-stage dementia in the care task Qualitative Social Work, Vol. 21, s. 1185-1210 Vidare till DOI
Atiqur Rahman, Lars-Christer Hydén, Susanne Kelfve (2022) People Living with a Dementia Diagnosis with No Eldercare at all: Who Are They? Journal of Aging & Social Policy, Vol. 34, s. 876-893 Vidare till DOI
Elias Ingebrand, Christina Samuelsson, Lars-Christer Hydén (2022) People living with dementia collaborating in a joint activity Learning, Culture and Social Interaction, Vol. 34, Artikel 100629 Vidare till DOI
Ali Reza Majlesi, Anna Ekström, Lars-Christer Hydén (2022) Assessments in assisted eating activities: The case of supporting people in late-stage dementia Communication & Medicine: An Interdisciplinary Journal of Healthcare, Ethics and Society, Vol. 17, s. 134-149 Vidare till DOI

Nyheter

Organisation