08 augusti 2022

Lars-Christer Hydén och Eleonor Antelius har tillsammans med internationella kollegor skrivit boken Living With Dementia. Relations, Responses and Agency in Everyday Life.

Living with dementia bookcover
Av tradition har demens i första hand definierats i termer av förluster: av kognitiva och språkliga förluster, men också förlust av identitet och personliga relationer. Under de senaste två decennierna har dock denna bild utmanats och intresset har skiftat från frågor som i första hand har med vård att göra, till frågor om att leva med demens.

Boken Living with Dementia har skrivits av forskare från CEDER tillsammans med internationella kollegor, och företräder ett perspektiv som betonar vad personer som lever med demens tillsammans med sina anhöriga kan göra genom att använda sina kvarvarande resurser.

Här kan du beställa boken och läsa mer.


Kontakt

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.