Ny bok från CEDER - Living With Dementia

Lars-Christer Hydén och Eleonor Antelius har tillsammans med internationella kollegor skrivit boken Living With Dementia. Relations, Responses and Agency in Everyday Life.

Living with dementia bookcover
Av tradition har demens i första hand definierats i termer av förluster: av kognitiva och språkliga förluster, men också förlust av identitet och personliga relationer. Under de senaste två decennierna har dock denna bild utmanats och intresset har skiftat från frågor som i första hand har med vård att göra, till frågor om att leva med demens.

Boken Living with Dementia har skrivits av forskare från CEDER tillsammans med internationella kollegor, och företräder ett perspektiv som betonar vad personer som lever med demens tillsammans med sina anhöriga kan göra genom att använda sina kvarvarande resurser.

Här kan du beställa boken och läsa mer.


Kontakt

Senaste nytt från LiU