08 augusti 2022

Lars-Christer Hydén och Eleonor Antelius har tillsammans med internationella kollegor skrivit boken Living With Dementia. Relations, Responses and Agency in Everyday Life.

Living with dementia bookcover
Av tradition har demens i första hand definierats i termer av förluster: av kognitiva och språkliga förluster, men också förlust av identitet och personliga relationer. Under de senaste två decennierna har dock denna bild utmanats och intresset har skiftat från frågor som i första hand har med vård att göra, till frågor om att leva med demens.

Boken Living with Dementia har skrivits av forskare från CEDER tillsammans med internationella kollegor, och företräder ett perspektiv som betonar vad personer som lever med demens tillsammans med sina anhöriga kan göra genom att använda sina kvarvarande resurser.

Här kan du beställa boken och läsa mer.


Kontakt

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.