Ny internationell bok om forskningsmetoder

Social Research Methods in Dementia Studies. Inclusion and Innovation handlar om forskningsmetoder som kan användas när man arbetar tillsammans med personer som lever med demenssjukdomar.


Bookcover methods dementiaDe samhällsvetenskapliga forskningsmetoder som i första hand har använts för att studera demens har varit intervjuer, fokusgrupper och observationer. De flesta av dessa metoder har tidigare använts av forskare inom andra samhällsvetenskapliga områden, men hur de skall användas inom området demensstudier, är en förhållandevis ny fråga.

I boken Social Research Methods in Dementia Studies visar forskare från England tillsammans med svenska kollegor från CEDER hur forskare kan anpassa sina metoder så att de utgår från de behov och förutsättningar som personer som lever med demens har.

Läs mer och beställ boken här.

Kontakt

Senaste nytt från LiU