Entangled Narratives - En bok om att faktiskt lyssna

Entangled Narratives. Collaborative Storytelling and the Re-Imagining of Dementia handlar om vikten av att faktiskt lyssna på personer som lever med demens och deras berättelser.

Lars-Christer Hydén ny publikation 2018Lars-Christer Hydén har släppt den internationella boken Entangled Narratives. Collaborative Storytelling and the Re-Imagining of Dementia.

Eftersom människor lever längre med demens i hemmiljö, så behöver vi veta mer om hur personer med demens och deras anhöriga kan lära sig att leva med demens i sin vardag. Ett av de viktigaste sätten för att dela upplevelser i det vardagliga berättandet. Att lära sig mer om hur personer med demens kan berätta tillsammans med sina familjer och vänner kan hjälpa till att upprätthålla relationer och identiteter.

Här kan du läsa mer om boken och beställa den.

Kontakt

Senaste nytt från LiU