Utredning av prospektiva adoptivföräldrar 

I samband med att någon/några ansöker om att adoptera ett barn påbörjas en medgivandeutredning. Under utredningen genomförs ett antal samtal mellan familjerättssekreterare och de som ansöker om att adoptera. I min forskning är jag intresserad av dessa samtal och mötet mellan utredare och sökande.

Jag är utbildad socionom och påbörjade min doktorandtjänst 2014. Mitt forskningsintresse handlar om mötet mellan välfärdsstaten och medborgaren. Jag är särskilt intresserad av kommunikationen och interaktionen mellan professionell (expert) och individ (klient). Jag ingår i ett forskningsprojekt som undersöker utredning av prospektiva adoptivföräldrar. I Sverige har staten tagit på sig rollen som företrädare för adoptivbarnet. Genom bland annat utredning av prospektiva adoptivföräldrar ska staten garantera att adoptivbarn kommer till föräldrar som kan sörja för deras behov. I min forskning är fokus på hur detta görs genom samtal inom ramen för medgivandeutredningen.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

CV
Visa/dölj innehåll

CV

  • 2013
    Fil. mag. Socialt arbete, Linköpings universitet,
  • 2011 
    Socionomexamen, Linköpings universitet 
  • 2011-2014
    Socionom/Kurator, Specialistpsykiatri öppenvård
 

Forskning

Projektmedarbetare i projektet:
”Förberedelse för föräldraskap. Medgivandeutredningen som institutionell process”. (Cecilia Lindgren är projektansvarig)

Nätverk

Medlem i det internationella nätverket
DANASWAC (Discourse and narrative approaches to social work and counselling)  

Undervisning

Jag undervisar på socionomprogrammet, lärarprogrammet och förskollärarprogrammet vid LiU samt handleder masterstudenter på Tema Barns masterprogram i Child studies.

 

Handledare
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll