Fotografi av Madeleine Wirzén

Madeleine Wirzén

Universitetsadjunkt

Vad blir viktigt att tala om när prospektiva adoptivföräldrar utreds? Jag är intresserad av mötet mellan välfärdsstaten och medborgaren. I min forskning står samtalet i adoptionsutredningar och bedömning av föräldraskap i fokus.

Utredning av prospektiva adoptivföräldrar 

I samband med att någon/några ansöker om att adoptera ett barn påbörjas en medgivandeutredning. Under utredningen genomförs ett antal samtal mellan familjerättssekreterare och de som ansöker om att adoptera. I min forskning är jag intresserad av dessa samtal och mötet mellan utredare och sökande.

Jag är utbildad socionom och påbörjade min doktorandtjänst 2014. Mitt forskningsintresse handlar om mötet mellan välfärdsstaten och medborgaren. Jag är särskilt intresserad av kommunikationen och interaktionen mellan professionell (expert) och individ (klient). Jag ingår i ett forskningsprojekt som undersöker utredning av prospektiva adoptivföräldrar. I Sverige har staten tagit på sig rollen som företrädare för adoptivbarnet. Genom bland annat utredning av prospektiva adoptivföräldrar ska staten garantera att adoptivbarn kommer till föräldrar som kan sörja för deras behov. I min forskning är fokus på hur detta görs genom samtal inom ramen för medgivandeutredningen.

PublikationerVisa/dölj innehåll

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

HandledareVisa/dölj innehåll

UndervisningVisa/dölj innehåll

Nyheter och aktuelltVisa/dölj innehåll

CVVisa/dölj innehåll

CV

 • 2013
  Fil. mag. Socialt arbete, Linköpings universitet,
 • 2011 
  Socionomexamen, Linköpings universitet 
 • 2011-2014
  Socionom/Kurator, Specialistpsykiatri öppenvård

Forskning

Projektmedarbetare i projektet ”Förberedelse för föräldraskap. Medgivandeutredningen som institutionell process”. (Cecilia Lindgren är projektansvarig)

Undervisning

Jag undervisar främst på socionomprogrammet.

Konferenser

 • 17th International Pragmatics Conference (IPrA) 2021
  Muntlig presentation med titeln: Constructing the suitable future parent. Prospective adoptive parents’ communicative strategies in adoption assessment interviews.
 • 5th International Conference on Conversation Analysis (ICCA) vid Loughborough University 2018
  Muntlig presentation med titel: Managing delicate issues in assessment interviews of prospective adoptive parents
 • 10th International and Interdisciplinary Conference on Applied Linguistics and Professional Practice (ALAPP) I Trondheim (online) 2020 
  Muntlig presentation med titeln: Assessing and assisting prospective adoptive parents: Social workers’ communicative resources in adoption assessment interviews

Nätverk

Medlem i det internationella nätverket 
DANASWAC (Discourse and narrative approaches to social work and counselling)  

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll