Kommunikation och samtal i institutionella praktiker

I många av välfärdsstatens verksamheter är samtal med klienter ett av de viktigaste verktygen. Socialtjänst, skola och sjukvård är verksamhetsområden där olika former av samtalspraktiker utvecklas utifrån verksamhetens mål och syften. Jag är intresserad av de kommunikativa strategier som aktörerna använder för att uppnå kommunikativa mål och de kommunikativa mönster som framträder i särskilda samtalspraktiker. I min forskning undersöker jag hur identiteter, perspektiv och normer förhandlas och utvecklas i samspel mellan aktörer i institutionella praktiker.

Kvalitativa forskningsmetoder 

I min forskning undersöker jag samtalspraktiker empiriskt med hjälp av samtalsanalytiska metoder. Jag är intresserad av samtal, interaktion och samspel men även av professionella perspektiv och diskurser.  

Tidigare forskningsprojekt

I mitt avhandlingsprojekt har jag undersökt hur presumtiva adoptivföräldrar utreds genom samtal. Jag har särskilt fokuserat på hur lämplighet för adoptivföräldraskap granskas genom utredningssamtalets organisering och hur presumtiva adoptivföräldrar presenterar sig som lämpliga för föräldraskap. 

Publikationer

Forskningsprojekt

Undervisning

Nyheter och aktuellt

CV

CV

 • 2021 Filosofie doktorsexamen, Linköpings universitet 
 • 2013 Fil. mag. Socialt arbete, Linköpings universitet,
 • 2011 Socionomexamen, Linköpings universitet 
 • 2011-2014 Socionom/Kurator, Specialistpsykiatri öppenvård

Forskning

Projektmedarbetare i projektet ”Förberedelse för föräldraskap. Medgivandeutredningen som institutionell process”. (Cecilia Lindgren är projektansvarig)

Undervisning

Jag undervisar främst på socionomprogrammet.

Konferenser

 • The 6th Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction (NORDISCO) 2021. Muntlig presentation med titeln: Demonstrating knowledge and suitability: Adoption applicants’ self presentations as competent future parents in assessment interviews. 
 • 17th International Pragmatics Conference (IPrA) 2021
  Muntlig presentation med titeln: Constructing the suitable future parent. Prospective adoptive parents’ communicative strategies in adoption assessment interviews.
 • 5th International Conference on Conversation Analysis (ICCA) vid Loughborough University 2018
  Muntlig presentation med titel: Managing delicate issues in assessment interviews of prospective adoptive parents
 • 10th International and Interdisciplinary Conference on Applied Linguistics and Professional Practice (ALAPP) I Trondheim (online) 2020 
  Muntlig presentation med titeln: Assessing and assisting prospective adoptive parents: Social workers’ communicative resources in adoption assessment interviews

Nätverk

Medlem i det internationella nätverket 
DANASWAC (Discourse and narrative approaches to social work and counselling)  

Relaterat innehåll

Organisation