03 december 2019

Tre LiU-forskare, Emil Björnson, Magnus Jonsson och Marcin Szczot, har utsetts till Wallenberg Academy Fellows. Genom femåriga forskningsanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Wallenberg Academy Fellows 2019
Nya Wallenberg Academy Fellows: Emil Björnson, Magnus Jonsson och Marcin Szczot. Markus Marcetic
Totalt har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i år utsett 29 nya Wallenberg Academy Fellows inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin, naturvetenskap och teknik.

Emil Björnson, biträdande professor vid avdelningen för Kommunikationssystem, får vidareutveckla och optimera de algoritmer som styr och bearbetar signalerna i de mängder av små antenner som behövs för framtidens 5G-nät. (Den antennteknik som kallas Massiv MIMO).

Magnus Jonsson, forskningsledare inom organisk fotonik och nanooptik vid Laboratoriet för organisk elektronik, får medel för att studera och utveckla optiska nanoantenner som fångar in ljus. Tekniken kan användas för kamouflage eller smarta fönster.

Marcin Szczot, är idag verksam vid National Institutes of Health, NIH, i Maryland, USA. Vid Linköpings universitet får han möjlighet att kartlägga det outforskade system av 100 miljoner nervceller som finns människans mag- och tarmkanal. Målet är en bättre förståelse för hur magsmärtor uppstår.

Programmet Wallenberg Academy Fellows har Knut och Alice Wallenbergs stiftelse inrättat i samarbete med de kungliga akademierna och 16 svenska universitet. Anslaget uppgår till mellan 5 och 15 miljoner kronor per forskare under fem år beroende på ämnesområde. Efter den första periodens slut har forskarna möjlighet att söka ytterligare fem års finansiering. De erbjuds även att ingå i ett mentorsprogram.

– Stiftelsen har i och med årets beslut utsett totalt 203 Wallenberg Academy Fellows och av dessa unga lovande forskare är 44 procent kvinnor. Det är något som vi inom Stiftelsen gläds över eftersom vi eftersträvar största möjliga jämställdhet. Men det är viktigt att betona att ansökningarna sker i konkurrens och att utvärderingsprocessen bara tar hänsyn till de vetenskapliga meriterna, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Satsningen är tänkt att stärka Sverige som kunskapsnation genom att behålla de största talangerna i landet. Samtidigt rekryteras också yngre, internationella forskare till Sverige.

Längre presentationer finns här, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, extern länk

Kontakt

Forskning

Senaste nytt från LiU

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.

Lysande glasskiva med krokodilklämma.

Genombrott för nästa generations digitala skärmar

Forskare vid LiU har utvecklat en digital skärm där själva lysdioderna reagerar på beröring, ljus, fingeravtryck och användarens puls bland annat. Resultaten kan vara starten för en helt ny generation digitala skärmar.