Fotografi av Maria Liljeroos

Maria Liljeroos

Adjungerad universitetslektor, Docent

Jag arbetar i den bästa av två världar där jag kombinerar både kliniskt arbete och forskning för att förbättra vården för patienter och närstående som lever med hjärtsvikt.

Förbättrad vård vid hjärtsvikt

Mitt arbete fokuserar på att förbättra vården för patienter och närstående som lever med hjärtsvikt.

Vid Linköpings universitet är jag tentator på både grund- och avancerad nivå samt föreläser på forskarutbildningskurser och på grundutbildningen, bland annat om palliativ vård i ett anhörigperspektiv. 

Jag arbetar som sviktsköterska och vård- och verksamhetsutvecklare på medicinkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna samt på primärvårdens utvecklingsenhet.

Jag är även processledare för Region Sörmlands Hjärtsviktsprocess där vi varit först ut i landet med att starta sjuksköterskebaserade hjärtsviktsmottagningar i primärvården.

Jag handleder ST-läkare i Sörmland i skrivandet av deras vetenskapliga arbete. 

Inom forskningen deltar jag i ett antal olika projekt både nationellt och internationellt som alla har fokus på att stärka hjärtsjukvården och den palliativa vården, bland annat med hjälp av Informations- och kommunikationsteknik, distansmonitorering och e-hälsa.

Om mig

CV

  • Leg sjuksköterska 1988

  • Disputerade 2017

  • Docent 2022

Utbildningsuppdrag

  • Tentator 
  • Föreläser på Scientific Writing samt inom palliativ vård

Nätverk

Publikationer

Utvalda publikationer

Omslag för publikation ''
Maria Liljeroos, Anna Strömberg, Kristofer Årestedt, Misook L. Chung (2018)

European Journal of Cardiovascular Nursing , Vol.17 , s.527-534 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Maria Liljeroos, Susanna Ågren, Tiny Jaarsma, Kristofer Årestedt, Anna Strömberg (2017)

Quality of Life Research , Vol.26 , s.367-379 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Maria Liljeroos, Susanna Ågren, Tiny Jaarsma, Kristofer Årestedt, Anna Strömberg (2015)

PLOS ONE , Vol.10 , s.e0138058- Vidare till DOI

Senaste publikationer

2024

Maria Liljeroos, Marina Arkkukangas, Anna Strömberg (2024) The long-term effect of an m-health tool on self-care in patients with heart failure: a pre-post interventional study with a mixed-method analysis European Journal of Cardiovascular Nursing Vidare till DOI

2023

Gabrielle Cecile Santos, Maria Liljeroos, Kelly Tschann, Kris Denhaerynck, Justine Wicht, Corrine Y. Jurgens, Roger Hullin, Petra Schaefer-Keller (2023) Feasibility, acceptability, and outcome responsiveness of the SYMPERHEART intervention to support symptom perception in persons with heart failure and their informal caregivers: a feasibility quasi-experimental study Pilot and Feasibility Studies, Vol. 9, Artikel 168 Vidare till DOI
Maria Liljeroos, Barbro Krevers, Anna Milberg (2023) Family members long-term grief management: A prospective study of factors during ongoing palliative care and bereavement Palliative & Supportive Care, Artikel PII S1478951522001687 Vidare till DOI
Maria Liljeroos, Bjorn Agvall, Daniel Eek, Michael Fu (2023) Experiences of Heart Failure and the Treatment Journey: A Mixed-Methods Study Among Patients with Heart Failure in Sweden Patient Preference and Adherence, Vol. 17, s. 1935-1947 Vidare till DOI
Emma Säfström, Kristofer Arestedt, Heather D Hadjistavropoulos, Maria Liljeroos, Lena Nordgren, Tiny Jaarsma, Anna Strömberg (2023) Development and psychometric properties of a short version of the Patient Continuity of Care Questionnaire Health Expectations, Vol. 26, s. 1137-1148 Vidare till DOI

Forskning

En bild där små streckgubbar svävar runt en utsträckt hand.

Cesar-Network

CESAR är ett forskarnätverk som verkar för samarbete och samverkan inom kardiovaskulär vårdforskning i Sverige.

Patientnära forskning

Möt sjuksköterskan Maria Liljeroos, en av ca 100 medarbetare i Landstinget Sörmland som bedriver klinisk patientnära forskning.

Kollegor

Organisation