Förbättrad vård vid hjärtsvikt

Mitt arbete fokuserar på att förbättra vården för patienter och närstående som lever med hjärtsvikt.

Jag arbetar som sviktsköterska och vårdutvecklare på medicinkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna samt på primärvårdens utvecklingsenhet.

Jag är även processledare för Region Sörmlands Hjärtsviktsprocess där vi varit först ut i landet med att starta sjuksköterskebaserade hjärtsviktsmottagningar i primärvården.

Jag handleder ST-läkare i Sörmland i skrivandet av deras vetenskapliga arbete och undervisar på enstaka kurser i hjärtsjukvård, både i Linköping och andra lärosäten. Vidare är jag tentator på både grund- och avancerad nivå vid Linköpings universitet.

Inom forskningen deltar jag i ett antal olika projekt både nationellt och internationellt som alla har fokus på att stärka hjärtsjukvården och den palliativa vården, bland annat med hjälp av Informations- och kommunikationsteknik, distansmonitorering och e-hälsa.


Om mig Visa/dölj innehåll

CV

  • Leg sjuksköterska 1988
  • Disputerade 2017

Nätverk

Publikationer Visa/dölj innehåll

Utvalda publikationer

Maria Liljeroos, Anna Strömberg, Kristofer Årestedt, Misook L. Chung (2018)

European Journal of Cardiovascular Nursing , Vol.17 , s.527-534 Vidare till DOI

Maria Liljeroos, Susanna Ågren, Tiny Jaarsma, Kristofer Årestedt, Anna Strömberg (2017)

Quality of Life Research , Vol.26 , s.367-379 Vidare till DOI

Maria Liljeroos, Susanna Ågren, Tiny Jaarsma, Kristofer Årestedt, Anna Strömberg (2015)

PLOS ONE , Vol.10 , s.e0138058- Vidare till DOI

Senaste publikationer

2022

2021

Forskning Visa/dölj innehåll

Patientnära forskning

Möt sjuksköterskan Maria Liljeroos, en av ca 100 medarbetare i Landstinget Sörmland som bedriver klinisk patientnära forskning.

Kollegor Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll