Förbättrad vård vid hjärtsvikt

Mitt arbete fokuserar på att förbättra vården för patienter och närstående som lever med hjärtsvikt.

Vid Linköpings universitet är jag tentator på både grund- och avancerad nivå samt föreläser på forskarutbildningskurser och på grundutbildningen, bland annat om palliativ vård i ett anhörigperspektiv. 

Jag arbetar som sviktsköterska och vård- och verksamhetsutvecklare på medicinkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna samt på primärvårdens utvecklingsenhet.

Jag är även processledare för Region Sörmlands Hjärtsviktsprocess där vi varit först ut i landet med att starta sjuksköterskebaserade hjärtsviktsmottagningar i primärvården.

Jag handleder ST-läkare i Sörmland i skrivandet av deras vetenskapliga arbete. 

Inom forskningen deltar jag i ett antal olika projekt både nationellt och internationellt som alla har fokus på att stärka hjärtsjukvården och den palliativa vården, bland annat med hjälp av Informations- och kommunikationsteknik, distansmonitorering och e-hälsa.

Om mig

CV

  • Leg sjuksköterska 1988

  • Disputerade 2017

  • Docent 2022

Utbildningsuppdrag

  • Tentator 
  • Föreläser på Scientific Writing samt inom palliativ vård

Nätverk

Publikationer

Utvalda publikationer

Senaste publikationer

2023

2022

Forskning

Patientnära forskning

Möt sjuksköterskan Maria Liljeroos, en av ca 100 medarbetare i Landstinget Sörmland som bedriver klinisk patientnära forskning.

Kollegor

Organisation