Fotografi av Maria Liljeroos

Maria Liljeroos

Adjungerad universitetslektor, Docent

Jag arbetar i den bästa av två världar där jag kombinerar både kliniskt arbete och forskning för att förbättra vården för patienter och närstående som lever med hjärtsvikt.

Förbättrad vård vid hjärtsvikt

Mitt arbete fokuserar på att förbättra vården för patienter och närstående som lever med hjärtsvikt.

Jag arbetar som sviktsköterska och vårdutvecklare på medicinkliniken, Mälarsjukhuset i Eskilstuna samt på primärvårdens utvecklingsenhet.

Jag är även processledare för Region Sörmlands Hjärtsviktsprocess där vi varit först ut i landet med att starta sjuksköterskebaserade hjärtsviktsmottagningar i primärvården.

Jag handleder ST-läkare i Sörmland i skrivandet av deras vetenskapliga arbete och undervisar på enstaka kurser i hjärtsjukvård, både i Linköping och andra lärosäten. Vidare är jag tentator på både grund- och avancerad nivå vid Linköpings universitet.

Inom forskningen deltar jag i ett antal olika projekt både nationellt och internationellt som alla har fokus på att stärka hjärtsjukvården och den palliativa vården, bland annat med hjälp av Informations- och kommunikationsteknik, distansmonitorering och e-hälsa.


Om mig

CV

  • Leg sjuksköterska 1988
  • Disputerade 2017

Nätverk

Publikationer

Utvalda publikationer

Omslag för publikation ''
Maria Liljeroos, Anna Strömberg, Kristofer Årestedt, Misook L. Chung (2018)

European Journal of Cardiovascular Nursing , Vol.17 , s.527-534 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Maria Liljeroos, Susanna Ågren, Tiny Jaarsma, Kristofer Årestedt, Anna Strömberg (2017)

Quality of Life Research , Vol.26 , s.367-379 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Maria Liljeroos, Susanna Ågren, Tiny Jaarsma, Kristofer Årestedt, Anna Strömberg (2015)

PLOS ONE , Vol.10 , s.e0138058- Vidare till DOI

Senaste publikationer

2023

Towe Hedbom, Maria Liljeroos, Ingela Thylén, Lotti Orwelius, Tiny Jaarsma, Anna Strömberg (2023) Expectations of Tele-Yoga in Persons With Long-Term Illness: Qualitative Content Analysis Journal of Medical Internet Research, Vol. 25, Artikel e36808 Vidare till DOI

Forskning

Patientnära forskning

Möt sjuksköterskan Maria Liljeroos, en av ca 100 medarbetare i Landstinget Sörmland som bedriver klinisk patientnära forskning.

En bild där små streckgubbar svävar runt en utsträckt hand.

Cesar-Network

CESAR är ett forskarnätverk som verkar för samarbete och samverkan inom kardiovaskulär vårdforskning i Sverige.

Kollegor

Organisation