02 juni 2020

"En annorlunda form av lärande". "Engagerande och jätteroligt". Det är några av omdömena från statsvetarstudenter som nyligen deltog i ett FN-rollspel arrangerat på LiU.

Nana-Owusu-Mari-Isabelle-Nagy
Nana Owusu-Mari och Isabelle Nagy  Magnus Johansson

I år var temat Jemenkonflikten där världens stormakter intar olika positioner. Ett 60-tal studenter som läser statsvetenskap deltog via digitala kanaler i rollspelet där de fick representera de femton länderna i säkerhetsrådet, däribland USA, Kina, Ryssland, Tyskland och Sydafrika.

Målet med det fyra timmar långa spelet var att komma fram till en gemensam resolution för att nå en lösning på konflikten. Nana Owusu-Mari läser till lärare i samhällskunskap och är en av studenterna som deltog. Han representerade Ryssland i spelet och hade därför läst in sig specifikt på Rysslands position i Jemenkonflikten.

– Trots att vi körde alltihop i distansläge så fungerade spelet bra. Det var väldigt roligt att vara med och jag tycker jag har fått en djupare förståelse för hur FN:s roll fungerar. Jag har lärt mig mycket om konflikten i Jemen, världens idag största humanitära katastrof, och jag har fått en fördjupad kunskap om Rysslands ställningstaganden i konflikten. Nu vet jag vad som pågår på ett helt annat sätt än tidigare, säger Nana Owusu-Mari.

Isabelle Nagy läser fristående kurser i statsvetenskap och nationalekonomi. Hon representerade Estland i spelet.

– Jag vill jobba internationellt, gärna inom FN eller EU. Det här rollspelet kändes verkligt, vi fick öva på hur det kan vara i verkligheten med ett formellt språk och formella kläder. Många av oss var uppklädda, alla gick starkt in i sina roller att representera de olika länderna. Jag tyckte det var jätteintressant att lära mig så mycket om en konflikt, att få inblick i de olika ländernas intressen och ideologier, och hur svårt det kan vara att enas om ett förslag, säger Isabelle Nagy.

 

{stampvalue-asset50388}

Fredrik Brundell var FN:s generalsekreterare i ett rollspel arrangerat på LiU.

 

Fredrik Brundell studerar på Polkand-programmet. Han hade turen att bli lottad till posten som FN:s generalsekreterare.

– Så jag ledde hela rollspelet, det var mitt ansvar att jobba fram frågeställningar, ha en dagordning för de fyra timmarna och sätta regler för spelet. Och glädjande nog kom vi till sist fram till en resolution som antogs, hur realistisk den var vet jag inte riktigt men alla länder fick argumentera för sina ställningstaganden. Det var mycket kompromissande, precis som en del av det verkliga livet, säger Fredrik Brundell.

Var det något i spelet som överraskade dig?

– Ja, hur kul det var. Och så har jag lärt känna flera av mina kurskamrater på ett annat sätt, hur de argumenterar och hur vi alla blev så engagerade.

Det är tredje året i rad som FN-rollspelet genomförs vid LiU. Det ingår i en kurs i internationell politik. I spelet väljs olika internationella konflikter ut för varje tillfälle. FN-rollspel är relativt vanliga som undervisningsform i gymnasieskolan men inte på universitetsnivå.

P-O Hansson är lärare i statsvetenskap och en av initiativtagarna till rollspelet.

– Såvitt jag vet är vi på LiU de enda som har dem och de har fallit väl ut. Studenterna är väldigt positiva. De lär sig mycket, får en ämnesfördjupning och en förståelse för diplomati.

Som lärare ser han en klar pedagogisk poäng med rollspelet.

– Det är många studenter som kliver fram i ett sånt här sammanhang, studenter som annars inte gör sin röst hörd. Vid en vanlig föreläsning är det kanske fem, sex stycken – och alltid samma personer – som ställer frågor och diskuterar. Men vid rollspelen blir många väldigt aktiva.

P-O Hansson funderar på om det kan ha att göra med att studenterna tar på sig en annan roll i spelen. De representerar inte sig själva utan ett land, de har ett fingerat namn, är kanske uppklädda och har förberett sig noga för sitt deltagande. Rollen gör att de vågar gå utanför sina egna gränser och bli mer frimodiga, resonerar han.

– I spelen märks det tydligt att vi har många studenter som kan och vill mycket, att de har ett stort engagemang. Vi ser gruppdynamiska effekter också, många plockar upp olika trådar som leder till bra diskussioner.
Det var första gången spelet genomfördes på distans där studenterna satt utspridda och möttes via digitala kanaler.

– Erfarenheterna är positiva, kul att allt fungerade så pass bra, säger P-O Hansson.

Senaste nytt från LiU

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.

Forskare håller tygbit framför ansiktet.

Snart blir dina kläder extramuskler

Textila muskler är ett ungt forskningsfält. På sikt kan tekniken byggas in i kläder som kan ge en extra boost vid tunga lyft, ge kramar på distans och hjälpa synskadade navigera i stadsmiljö.

Bidrag från Familjen Kamprads stiftelse förlänger forskningsprogram om smarta elnät

Forskningsprogrammet “Resistans och effekt - om smarta elnät för de många människorna” har fått ytterligare 19,8 miljoner kronor i bidrag från Familjen Kamprads stiftelse och fortsätter i tre år till.