09 april 2024

I den snabbt föränderliga världen av urban utveckling och klimatförändringar är doktorand Selma Mujkic aktivt involverad i att driva förändring. Som en del av forskningsprojektet "Massive Urban Missions: Att utveckla och levererar klimatneutrala städer" är hennes arbete en kombination av passion, envishet och en djupgående önskan att göra verklig skillnad.

Selma Mujkic.
Selma Mujkic, doktorand vid LiU Thor Balkhed

Visionen för framtidens städer

Selma Mujkic är en del av ett team som undersöker hur klimatneutrala städer kan förverkligas genom mission-orienterad styrning och förbättring av utformning och genomförande av strategier som möjliggör att städer når sina klimatmål. Främst hur rapportering och redovisning av växthusgasutsläpp kan genomföras och nyttjas för att identifiera de mest betydande utsläppskällorna samt ansvariga aktörer. Projektet är en sammanslagning av samhällsvetenskapliga och tekniska perspektiv, med ett övergripande mål att omforma de sociotekniska systemen för att möta utmaningarna.

– Utmaningen med att uppnå klimatneutralitet kräver ett helhetsgrepp, förklarar doktoranden Selma Mujkic. Vi behöver inte bara tekniska lösningar utan också nya sätt att organisera och styra våra städer.

Doktorandlivet: En ständig utmaning

Att doktorera är för Selma Mujkic en ständig resa av upptäckt och utmaning. 

Det är inspirerande, men samtidigt utmanande. Att dyka in i komplexa frågor som miljö och energi är som att sätta ihop ett gigantiskt pussel. Det finns dagar av frustration när lösningarna inte är uppenbara, men också ögonblick av ren uppenbarelse när bitarna faller på plats. Det är därför en ständig läroprocess där jag inte bara lär mig om mitt fält utan också hur man samtidigt själv kan driva en positiv förändring.

Hon valde att doktorera vid LiU på grund av universitetets starka engagemang för hållbarhet och innovation.

Det är en perfekt plats för min forskning, säger hon. Jag får möjlighet att samarbeta med både industri och kommun för att tillämpa mina idéer i verkliga situationer. Ett exempel är det nationella projektet Klimatneutrala städer 2030 som drivs av Viable Cities, där Linköping är en av 23 städer som deltar.

Att driva förändring och göra skillnad

Selma Mujkics mål med sina doktorandstudier är tydligt: att bli en expert inom sitt område och göra forskning som verkligen räknas.

Jag vill inte bara lära mig nya saker, förklarar hon, jag vill också göra verklig skillnad. Målet är att faktiskt komma ut på andra sidan med ny kunskap och kanske några svar. Jag vill också bygga ett starkt nätverk och få med mig en verktygslåda av färdigheter som jag kan använda var jag än väljer att fortsätta min resa

 
Att doktorera är som att sätta ihop ett gigantiskt pussel. Det finns dagar av frustration, men också ögonblick av ren uppenbarelse.
Selma Mujkic, doktorand vid LiU

Kontakt

Läs mer om forsknigen och forskarutbildningen inom hållbara system

Forskarutbildning vid IEI

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.