Fotografi av Simon Wessbo

Simon Wessbo

Universitetsadjunkt

Jag är doktorand i pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning och forskar om hur unga människor förstår fiktion från olika medier i skolan. Undervisar och handleder också i kurser som språksociologi, litteraturvetenskap och litteraturdidaktik. 

Fiktioner och medier i svenskämnets litteraturundervisning

Svenskämnet betraktas som ett av de stora ämnena i den svenska skolan. Genom historien har skönlitteraturen ofta varit ett centralt inslag i svenskundervisningen. Men skönlitteraturen, och undervisningen om den, har verkat för olika syften, och mediet som förmedlar skönlitteraturen har förändrats på flera sätt. 

Idag upplever många svensklärare att det kan vara svårt att få unga människor att läsa böcker, och det utgör en stor utmaning eftersom läsande har setts som en viktig aktivitet i svenskämnet.

PISA-studier varnar emellanåt för att det finns problem med svenska ungdomars läsförståelse. Annan forskning visar att ungdomar i hög grad konsumerar fiktion, men att fiktionerna i högre grad kommer från andra medier än boken, nämligen film, tv-serier och datorspel.

Vilka konsekvenser får detta för svenskämnet som ofta förknippas med den tryckta skönlitteraturen? Vilka värden från skönlitteraturen är det som bör eftersträvas? Är dessa värden beroende av ett specifikt medium?

Detta är några övergripande frågor som intresserar mig, även om jag inte ska försöka besvara dem alla. Min egen forskning inriktar sig på skönlitteraturens och filmens roll i svenskämnet och hur unga människor skapar mening utifrån dessa.

Genom empiriska studier undersöks ungdomars arbete med och tolkningar av fiktioner från olika medier. Syftet är att skapa mer kunskap och förståelse kring hur unga människor förstår skönlitteratur och film. I ett längre perspektiv hoppas jag att forskningen ska vara till nytta för lärare som planerar och utför sin undervisning. Valet mellan olika medier som film och skönlitteratur ska vara ett informerat val.

Om mig

Jag är doktorand i pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning. Det är då främst svenskämnets didaktik och litteraturdidaktik som är i fokus. Jag är utbildad gymnasielärare i svenska och filosofi och har även en fil kand i litteraturvetenskap efter några års studier på Kulturvetarprogrammet vid Linköpings universitet. Förutom min forskningsmiljö här i Linköping ingår jag i den nationella forskarskolan SPLIT: Språk- och litteraturdidaktik i medielandskapet. Jag påbörjade min forskarutbildning i februari 2015.

PublikationerVisa/dölj innehåll

Publikationslista

2021

2019

2018

2017

Recension

Forskningsmiljö och nätverkVisa/dölj innehåll

Undervisning

  • Kandidatprogrammet Språk, litteratur och medier
  • Ämneslärarprogrammet inriktning svenska.
  • Svenska språket 1 (fristående kurs) – Språkandets förutsättningar.
  • Språksociologi, ämneslärarprogrammet, 93SV31
  • Multimodalitet, ämneslärarprogrammet, 9ASV71
  • Kultur och samhälle 1850-1914, litteraturvetenskap 4,5 hp, 758G55
  • Litteraturdidaktik, 7,5 hp, ämneslärarprogrammet, 93SV31, 92SV31, 93SV37, 92SV37.

UndervisningVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

PoddVisa/dölj innehåll

Svenskpodden #17

Hur kan svensklärare arbeta med film i undervisningen?

 I det här avsnittet av Svenskpodden diskuterar doktoranden Simon Wessbo olika aspekter av filmarbete i klassrummet. Det blir ett samtal om filmatiseringar, remediering och upphovsrätt.

Sanoma Utbildning, 2019-05-28

OrganisationVisa/dölj innehåll