Fotografi av Åsa Elwér

Åsa Elwér

Universitetslektor

Jag heter Åsa och jag älskar att läsa, men för många elever är läsning mödosamt och tungt. Att forska och undervisa om läsning för att i förlängningen göra skillnad för elever i skolan känns både viktigt och stimulerande.

Gener miljö och undervisning - hur kan vi förbättra elevers läsförståelse

Min forskning handlar om olika aspekter av läsförståelse, och jag är intresserad av såväl process, utveckling, undervisning och svårigheter. Min avhandling som blev färdig 2014 handlar om elever som läser flytande men har problem att förstå vad de läser. I de ingående arbetena i avhandlingen beskrev jag denna grupp elever och gav möjliga förklaringar till varför läsproblemen uppstår. Analyserna är baserade på data på tvillingar från en stor internationell tvillingstudie (the International Longitudinal Twin Study , ILTS). I studien har vi följt tvillingar från 5-års ålder och ända upp i högstadiet. Ansvarig för den svenska och norska datainsamlingen är professor Stefan Samuelsson.

Jag arbetar också i projektet AID-R (Reading in Adolescence with Intellectual Disabilities). Projektet som startade 2017 vill reda ut varför ungdomar med utvecklingsstörning har så svag läsförmåga. Ett stort antal språkliga och kognitiva mått används för att försöka förklara olika aspekter av läsförmåga. Väldigt lite forskning har undersökt läsförmågan hos elever med utvecklingsstörning och vi förväntar oss att projektet kommer att bidra med kunskaper som är av stor relevans för elever i särskolan. Med kunskap om vilka faktorer som påverkar läsning hos elever med utvecklingsstörning kan undervisningen anpassas för att stötta elevernas läsning på bästa möjliga sätt.

Övriga intresseområden som jag har är beteendegenetiska studier, undervisning i läsförståelse samt undervisning för att stötta barns språkutveckling i förskolan. Min undervisning är nära knuten till mina intresseområden inom forskning. Jag undervisar i huvudsak på lärar- och speciallärar/pedagogprogrammet om språk, läsning och skrivning. Dessutom undervisa jag på metodkurser med fokus på kvantitativ metod.

CV

2004 Magisterexamen i kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet

2014 Filosofie doktorsexamen i pedagogik vid Linköpings universitet

Nyheter

Forskningsprojekt

Utvalda publikationer

Omslag för publikation ''
Åsa Elwér, Janice Keenan, Richard Olson, Brian Byrne, Stefan Samuelsson (2013)

Journal of experimental child psychology (Print) , Vol.115 , s.497-516 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Åsa Elwér (2009)

Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket , s.162-182

Publikationer

2023

Bjarte Furnes, Åsa Elwér, Stefan Samuelsson, Rebecca Treiman, Richard K. Olson (2023) The stability and developmental interplay of word reading and spelling: a cross-linguistic longitudinal study from kindergarten to grade 4 Reading and writing Vidare till DOI
Rebecca Treiman, Jacqueline Hulslander, Richard K. Olson, Stefan Samuelsson, Åsa Elwér, Bjarte Furnes, Brian Byrne (2023) Predicting Later Spelling from Kindergarten Spelling in US, Australian, and Swedish Children Scientific Studies of Reading, Vol. 27, s. 428-442 Vidare till DOI
Josefine Andin, Åsa Elwér, Elina Mäki-Torkko (2023) Arithmetic in the signing brain: Differences and similarities in arithmetic processing between deaf signers and hearing non-signers Journal of Neuroscience Research, Vol. 101, s. 172-195 Vidare till DOI
Hanna Lindström-Sandahl, Åsa Elwér, Stefan Samuelsson, Henrik Danielsson (2023) Effects of a phonics intervention in a randomized controlled study in Swedish second-grade students at risk of reading difficulties Dyslexia, Vol. 29, s. 290-311 Vidare till DOI

2021

Karin Nilsson, Henrik Danielsson, Åsa Elwér, David Messer, Lucy Henry, Stefan Samuelsson (2021) Decoding Abilities in Adolescents with Intellectual Disabilities: The Contribution of Cognition, Language, and Home Literacy Journal of Cognition, Vol. 4, s. 1-16 Vidare till DOI

Undervisning

Relaterade forskare

Organisation