04 oktober 2019

Den svenska biogasmarknaden ritas om när gamla kommunala bolag säljs ut och internationella energijättar tar över. Samtidigt ökar konkurrensen från stora anläggningar i Danmark, som i dag säljer gas till Sverige.

Minikonferens i Jönköping. Foto: Mikael Sönne

Hitachi tar över i Jönköping

I Jönköping har det kommunala energibolaget sålt sin biogasanläggning till det internationella företaget Hitachi Zozen Inova (HZI). Det schweizisk-japanska företaget med dotterbolag i Sverige bygger för närvarande en ny biogasproduktionsanläggning baserat på sin torra rötningsteknik (Kompogas) för att ersätta den befintliga produktionsanläggning. HZI är med andra ord både teknikleverantör, anläggningsägare och operatör i Jönköping.

Den nuvarande anläggningen går visserligen med vinst, men tyngs av höga underhållskostnader och stora kostnader för att transportera förbehandlade substrat till rötkammaren. Enligt Gunnar Holmstedt, VD för HZI Biogas operations AB, är transportkostnaden fem miljoner kronor om året, cirka 15 procent av den totala omsättningen.

- Det är en viktig anledning till att vår nuvarande anläggning inte håller i längden, säger han och tillägger att också tekniken blir annorlunda i den nya fabriken.

- Torrötning kräver större investeringar och därmed långsiktighet. Men vi tycker att det är en bättre teknik som tillåter flera substrat och producerar biogödsel av högre kvalitet. Vi tror att det är framtiden.

"Tänka om och förändra"

Mattias Johansson, ekonomichef på Fordonsgas.

Mattias Johansson, ekonomichef på Fordonsgas, säger att den svenska marknaden just nu är inne i en snabb och omvälvande förvandling. Dels visar internationella energiföretag stort intresse för svensk biogas, dels ökar efterfrågan på flytande gas till både tunga lastbilar och fartyg. Marknaden för personbilar och stadsbussar finns kvar, men är inte längre den del som växer mest.

Företaget Fordonsgas är i sig ett tydligt exempel på förändringen. I slutet av 2014 köptes bolaget av det multinationella bolaget Air Liquide. I dag arbetar det företaget med hela kedjan från produktion av biogas till försäljning.

- Vi är övertygade om att biogas kommer att ha en central roll i framtiden. Samtidigt är kraven från de internationella företagen högre: de kräver vinst och att produktionen är riktigt effektiv. Här tror jag att branschen måste tänka om och förändra sig. Frågan är om man är beredd att göra det, säger Mattias Johansson.

Konkurrens från Danmark

Flera deltagare på biogasresans seminarier jämförde också med situationen i Danmark. Där har under senare år flera stora industriella biogasanläggningar byggts upp, samtidigt som staten subventionerar produktionen med ett gödselstöd. När biogasen i Sverige samtidigt är skattebefriad blir det i praktiken ett dubbelt stöd som gör export över sundet mycket förmånlig.

Konferens på Göteborg energi.

Mats Eklund, BRC:s föreståndare, konstaterar att förutsättningarna för de svenska biogasföretagen förändras drastiskt.

- Historiskt har mycket av produktionen skett i kommunala bolag, som i dag antingen sålts eller har en ganska osäker roll. Samtidigt är det en trend att utländska bolag, som vill tjäna pengar, kommer in på marknaden.

- Det här drivs till stor del av lastbilstillverkarna som satsar på flytande gas. Det gäller Volvo och Scania, men även Mercedes och Iveco.

Skövde går emot trenden

Rundvandring på Skövde biogas. Martin Johansson i mitten.

Lokal ledning ger lokala beslut

Ingen trend utan undantag. I Skövde drivs biogasanläggningen i dag lokalt, efter att tidigare ha varit en del av Göteborg energi. Utvecklingen har alltså varit den rakt motsatta jämfört med bilden som tecknas i artikeln ovan.

Martin Johansson, drifttekniker på Skövde biogas, tycker att mycket är lättare då verksamheten styrs i Skövde, i stället för Göteborg.

- Det är viktigt med folk på plats som är nära både anläggningen och besluten. Man behöver känna lukten från anläggningen och prata med människor lokalt, för att kunna ta beslut, säger han.

Den privatägda, lokala verksamheten är lönsam. Biogasen som produceras säljs till största delen till stadstrafiken i Skövde och till en mindre del i egen mack. Viss försäljning sker också till Eon.

Råvarorna utgörs till 85 procent av slaktavfall, som pumpas fram i en 900 meter lång ledning från ett slakteri i närheten. Resterande 15 procent utgörs av matavfall och gödsel.

- Blandningen av substrat är viktig för produktionen, säger Martin Johansson.

Vid anläggningen produceras också biogödsel, varav en del är KRAV-certifierad.

Läs mer om biogasresan

Presentationer

Här finns presentationer gjorda under resan

Läs mer om BRC