22 juni 2023

Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB) välkomnade fyra doktorander från University of Glasgow genom utbytesprogrammet "Turing Mobility Scheme." Under deras en månads vistelse fick forskarna möjlighet att samarbeta med andra forskare, delta på seminarier och ta del av LiU:s dynamiska miljö.

Alice Langley och Jean-Pierre Roux lutar står vid en betongvägg
Alice Langley and Jean-Pierre Roux, gästande forskare från University of Glasgow. Jenny Widén
Alice Langley, som undersöker hur kreativt skrivande kan fundera som ett verktyg för individer som har upplevs missfall, upplever CMHB som den perfekta miljön för sitt projekt. Hon påpekar hur viktigt det är att vara på en så specialiserad och stöttande plats.
– Att vara på ett ställe som är så specialiserat på medicinsk humaniora känns väldigt viktigt för arbetet med mitt projekt, säger Alice Langeley. Alice är tacksam för sin mentor här, Sofia Morberg Jämterud, som har hjälpt henne forma sitt projekt, samt de värdefulla interaktionerna hon haft med andra forskare inom liknande fält. Hon har också funnit inspiration i att höra om andra forskares projekt.

Nya insikter och erfarenheter

Jean-Pierre Roux forskning fokuserar på det komplexa förhållandet mellan människor och teknologi inom polisväsendet. Erfarenheterna från LiU låter honom undersöka olika perspektiv och metoder.
– Kulturen här är fantastisk eftersom folk gärna sätter sig ner och pratar över en lunch eller en fika. Jag deltar på seminarier och pratar med olika personer på olika nivåer som brottas med liknande frågor som jag, säger Jean-Pierre Roux. Han bekräftar att miljöerna på LiU har influerat honom positivt och siktar på att ta nytta av dessa lärdomar i hans forskning hemma i Glasgow.

Stöttande atmosfär

Den välkomnande och stöttande atmosfären vid Linköpings universitet spelar en stor roll för forskarnas upplevelse av besöket.
– Linköpings universitet är en vacker plats och känns väldigt stöttande. Det är en plats som är väldigt innovativ och uppmuntrandnde, säger Alice. Jean-Pierre håller med och uttrycket tacksamhet för den vänlighet och mottaglighet som har mötts av under sitt besök.

Återvänder med nya perspektiv

När du utbytet närmar sig sitt avslut, återvänder Alice, Jean-Pierre och deras doktorandkollegor till University of Glasgow med nya perspektiv på deras forskningsprojekt. Deras besök belyser dynamiken i den unika forskningsmiljön som finns på CMHB och Institutionen för tema och understryker vikten av att fortsätta våra en samverkande och inspirerande forskningsmiljö.

Relaterat innehåll

Personer i samtal runt ett mötesbord

Juniora forskare i rampljuset vid nätverksmöte för medicinsk humaniora

Den 20–21 maj samlade Centrum för medicinsk humaniora och bioetik forskare för ett nätverksmöte inom medicinsk humaniora. Mötet syftade till att främja dialog och utbyte mellan forskare och gav stort presentationsutrymme för juniora forskare.

Panelsamtal under vetenskaplig salong

Framtidens kvinnohälsa i ljuset under vetenskaplig salong

Ett entusiastiskt sällskap samlades på Munkkällaren för Centrum för medicinsk humaniora och bioetiks vetenskapliga salong. Med temat "framtidens kvinnohälsa" deltog över 30 gäster för att få inspiration, knyta kontakter och diskutera möjligheter.

Porträttfoto av Lisa Guntram.

Nytt nätverk med fokus på kvinnohälsa

Forskaren Lisa Guntram får medel för att starta ett nätverk som utforskar och utmanar marginaliseringen av kvinnohälsa. Det blir världens första nätverk för forskning inom området kvinnohälsa med fokus på samhällsvetenskap och humaniora.

Verksamhetssida