11 mars 2024

Föreståndaren för LiU Skolsamverkan vid Linköpings universitet, är i full färd med att planera årets händelser. En rad spännande aktiviteter väntar lärare och skolpersonal runtom i regionen.

Ulla Kerren, leder LiU Skolsamverkan. Thor Balkhed

LiU Skolsamverkan samordnar aktiviteter, förmedlar relevant forskning och arrangerar kompetensutveckling för lärare. 

– En av höjdpunkterna för våren 2024 är reprisen av seminarieserien "Motivation för lärande", skräddarsydd för lärare i årskurserna 4–6 och högstadiet. Motivation är en framgångsfaktor för lärande. Målet är att lärare ska få en ökad kunskap och verktyg för att kunna öka elevers motivation och således skapa förutsättningar för elever att nå bättre resultat. Seminarieserien grundar sig i aktuell forskning och beprövad erfarenhet där föreläsningar och gruppdiskussioner blandas, berättar Ulla Kerren, LiU Skolsamverkan.

Men det stannar inte där - en helt ny seminarieserie planeras också, med fokus på "Bedömning och undervisningsutveckling". Serien ökar lärares kunskaper kring betyg och bedömning och hur du som lärare kan använda bedömning för undervisningsutveckling.

–Vi planerar serien just nu men den kommer att rulla under hösten 2024 med en repris våren 2025. Dessutom startar vi ett nätverk för lärare inom anpassad undervisning, med planerade träffar mellan vt2024 och vt2025, så mycket är på gång. 

Konferens ger kunskapsutbyte och nätverkande

Den sista måndagen i oktober, för fjärde året i rad, arrangerar LiU Skolsamverkan den eftertraktade konferensen "Praktiknära forskning och skola på vetenskaplig grund".

– Tillsammans med Utbildning, Lärande, Forskning (ULF) vid LiU och två samarbetskommuner, kommer evenemanget att vara ett utmärkt tillfälle för kunskapsutbyte och nätverkande. En plats, utöver Mjölby kommun, är fortfarande tillgänglig för den kommun som vill delta och bidra till konferensen.

Vilka områden kommer att behandlas?

– På konferensen brukar forskare som haft ULF-projekt presentera men vi uppmuntrar även forskare som har annan praktiknära forskning att skicka in bidrag och särskilt vill vi uppmuntra yrkesverksamma på utbildningsförvaltningar och skolor att ta möjligheten att presentera utvecklingsarbete och beprövade erfarenheter. Vi vill verkligen främja ett utbyte mellan universitets- och skolvärlden under den här dagen med medarbetare från alla organisationer i alla roller, presentatör och åhörare.

Vägledning, digital självskattning och podcast

Inom satsningen "mottagning av nyutexaminerade förskollärare och lärare" erbjuds vägledning och ett digitalt självskattningsformulär som fungerar som stöd för att utveckla den professionella yrkesrollen. Efter ett framgångsrikt pilotprojekt 2023, där skolhuvudmän testade en vägledning för mottagning av nyutexaminerade lärare kan nu alla partners inom Skolsamverkan Öst inkluderas. Detta initiativ gynnar inte bara nya lärare utan ger även ett värdefullt stöd till deras mentorer, vilket i förlängningen gynnar både lärarna och skolorna, menar Ulla Kerren.

–Vi kommer även att testa att nå ut till lärare genom poddar, där forskare svarar på frågor direkt från lärarnas vardag. Dessutom kommer vi att spela in föreläsningar för att lärare ska kunna ta del av kompetensutveckling på egen hand eller tillsammans med sina skolhuvudmän. Detta är starten på att bygga upp en materialbank. Utöver det erbjuder vi projektet Skugga lärare, vi gästar Lära nu den 16 maj och mycket mer.

På liu.se/samverkan/skolsamverkan och facebook.com/LiUskolsamverkan hittar du information om aktuella aktiviteter. Välkommen att följa oss där, avslutar Ulla Kerren.

Mer om LiU Skolsamverkan

Tre personer i samtalar.

Nätverk för lärare inom anpassad skola

Är du lärare och arbetar i anpassad skola? Vi erbjuder ett nätverk med ambitionen att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Det spelar ingen roll om du har specifik behörighet för anpassad skola eller inte. Välkommen!

Kvinnlig pedagog håller anteckningar med ett fokuserat uttryck i en skolmiljö

Praktiknära forskning och skola på vetenskaplig grund 2024

I höst är det åter dags för den populära konferensen som ger dig möjlighet att lyssna till och diskutera praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt från alla sorters skolformer som bedrivs i vår region.

Från nyutexminerade till hållbara lärare

Många lärare och förskollärare känner att första året i arbetslivet är utmanande. Skolcheferna i region Östergötland tillsammans med Linköpings universitetet var därför överens om att vi har ett gemensamt ansvar att möta upp detta.

Kontakt

Organisation