07 december 2021

Efter nedsövning och större kirurgi har upp till var femte patient en ökad mängd av proteinet troponin i blodet, vilket kan signalera hjärtskada. LiU-forskare har analyserat data från 1 300 patienter, före under och efter operation.

Kvinnlig forskare i operationssal.
Michelle Chew, professor vid Linköpings universitet. Emma Busk Winquist

Studien kretsar kring läckage av proteinet troponin i blodet. Det är en biomarkör som hittas i blodprover från patienter med skador på hjärtmuskeln. En typ av skador som i sin tur förknippas med hjärt-kärlsjukdom eller hjärtinfarkt, inom vad som kallas Major Adverse Cardiovascular and Cerebrovascular Events (MACCE). Troponin-ökning är också vanlig hos patienter som har genomgått en större kirurgisk operation, något som den internationella VISION-studien av 22 0000 patienter redan har visat.

Kvinnlig forskare i operationssal.Michelle Chew. Foto Emma Busk Winquist

Mätningar 

- Patienterna kan lämna sjukhuset utan att känna symtom. Det här tecknet på hjärtmuskelskada upptäcks bara när man mäter kardiella troponiner i blodet. Vi har återfunnit detta i vår svenska studie. Vi har också lagt till flera faktorer som inte fanns med i den stora VISION-studien. Vi gjorde mätningar både före, under och efter operation. Även små ökningar av troponin kan markera risk för en ökad dödlighet eller allvarlig hjärt-kärlkomplikation, säger Michelle Chew, narkosläkare på Universitetssjukhuset i Linköping och professor vid Linköpings universitet.

Michelle Chews forskarlag har arbetat med studien tillsammans med vårdpersonal på sju svenska sjukhus och följt nära 1 300 patienter. Först före en större operation, sedan under själva operationsdagen, och så under tre dagar efter operationen.

Det är ett stort jobb av läkare, forskningssköterskor och forskningsassistenter. 

- Det är ett stort jobb av läkare, forskningssköterskor och forskningsassistenter. De har tagit blodprover och ställt frågor om symtom på komplikationer som hjärt-kärlbesvär. De har tagit EKG och gjort sammanlagt omkring 6 000 besök hos patienterna, berättar Henrik Andersson, forskningsingenjör på Region Östergötland, knuten till institutionen för Biomedicinska och kliniska vetenskaper vid Linköpings universitet.

Forskarna kunde bekräfta ökningen av troponin efter operation hos vissa patienter. De kunde även bekräfta att det fanns riskpatienter med högre halter av troponin redan före ingreppet. Ett viktigt bifynd är att många av patienterna med ökad risk var anemiska, alltså led av blodbrist, före operationen.

Det återstår dock många frågor, som forskarna arbetar vidare med. Till exempel är det ännu inte klarlagt vad som orsakar ökningen av troponin i blodet vid större operationer. Studien kan däremot bidra med kunskap om hur riskpatienter kan identifieras.

Kvinnlig forskare i operationssal.Michelle Chew. Foto Emma Busk Winquist

Tidigare upptäckt

- Mätningar både före och efter operation och noggrann, utökad övervakning skulle göra att vårdpersonal kan upptäcka komplikation och ingripa tidigare, säger Michelle Chew.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften British Journal of Anaesthesia. Nu fortsätter arbetet med att följa upp patienternas symtom och överlevnad ett år efter operation. Forskargruppen har för avsikt att göra uppföljningar efter fem år. Man vill också se om det finns andra biomarkörer som påverkar förloppet runt kirurgin. Forskarna är tacksamma för allt arbete som skett på sjukhusen:

- Det har varit väldigt värmande att se en så stor samarbetsvilja. Det har inte varit lätt att både rekrytera patienter och att ta så många prover. Personalen på Biobanksfaciliteten har varit fantastiska. Sverige är inte känt för den här typen av studier inom anestesi och intensivvård, säger Michelle Chew. 

Studien:

Identification of myocardial injury using perioperative troponin surveillance in major noncardiac surgery and net benefit over the Revised Cardiac Risk Index”. Chew, Michelle, Linköpings universitet, Department of Anaesthesia and Intensive Care, Biomedical and Clinical SciencesPuelacher, Christian; University Hospital Basel, Department of Cardiology, Cardiovascular Research Institute Basel, Patel, Akshaykumar; Queen Mary University of London, William Harvey Research Institute, Hammarskjöld, Fredrik; Länssjukhuset Ryhov, Anaesthesia and Intensive Care Medicine, med flera. 29 november, 2021, British Journal of Anaesthesia.

DOI: 10.1016/j.bja.2021.10.006

Finansering:

Studien har finansierats av Vetenskapsrådet, Forskningsrådet i Sydöstra Sverige, FORSS, ALF. Delar av studien har också finansierats av The Swiss National Science Foundation grants, Swiss Heart Foundation, Universitetet och universitetssjukhuset i Basel, Astra Zeneca och Roche. Finansiärerna har inte haft någon inblandning i studiens utformning, utförande eller tolkning av data.

För mer information, kontakta gärna:

michelle.chew@liu.se, 013-28 24 52.


Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.