Tillförordnad administrativ direktör

Jag arbetar som tillförordnad administrativ direktör och i rollen biträder jag förvaltningschefen i arbetet med att driva och utveckla universitetsförvaltningen och har ett övergripande ansvar för de administrativa processerna vid universitetet.

Jag ansvarar också för strategiska studentkontakter. Det innebär bland annat ett tätt samarbete med studentkårerna i frågor som rör studentinflytande och studenternas deltagande i LiU:s kvalitetsarbete.

OrganisationVisa/dölj innehåll

Central studievägledningVisa/dölj innehåll

Medarbetare vid Studentinformations- och vägledningsenhetenVisa/dölj innehåll