Målinriktad samverkanVisa/dölj innehåll

Linköpings universitets strategiska samverkansagenda utgår från ambitionen att fördjupa lärosätets roll som långsiktig kompetensresurs och kunskapsnav i samhälls- och näringslivsutveckling och relaterar till vår samlade verksamhet och vårt kvalitetsarbete inom såväl utbildning, forskning som samverkan. Utvecklingsarbetet sker bland annat i samverkan med universitetets strategiska partners. Läs gärna de strategidokument som ligger till grund för vårt samverkansarbete.

Strategiska partnerskapVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll