Målinriktad samverkan

Samverkansagenda

Linköpings universitets strategiska samverkansagenda utgår från ambitionen att fördjupa lärosätets roll som långsiktig kompetensresurs och kunskapsnav i samhälls- och näringslivsutveckling och relaterar till vår samlade verksamhet och vårt kvalitetsarbete inom såväl utbildning, forskning som samverkan. Utvecklingsarbetet sker bland annat i samverkan med universitetets strategiska partners.

Strategier och partner

Nyheter

Tio personer inne i en fabrik som går mot kameran

"Studietiden var ovärderlig inför arbetslivet"

Studierna på Linköpings universitet förberedde Johanna Qvist och Max Lundström väl för arbetslivet. Direkt efter examen fick båda en plats på ABB:s traineeprogram där de har mycket nytta av såväl studier som andra engagemang under sin tid på LiU.

Drönarbild på Linköping

Förnyad samverkan mellan LiU och Linköpings kommun

Linköpings universitet och Linköpings kommun har sedan länge ett omfattande samarbete. Nu har ett förnyat samverkansavtal undertecknats som mer än tidigare fokuserar på samhällets hållbarhet.

Två forskare diskuterar en digital bild på vävnadsprov.

AI inom digital patologi utvecklas i stort projekt

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, är med i ett stort europeiskt samarbetsprojekt kring artificiell intelligens inom digital patologi. Projektet finansieras av Innovative Medicines Initiative inom Horizon 2020.