Citat

Vår utbildning och forskning syftar ytterst till att främja samhällets utveckling – en väl utvecklad samverkansstrategi är en förutsättning för att så skall ske.

Jan Axelsson, samverkansdirektör, Linköpings universitet

Målinriktad samverkan

Målinriktad samverkan

Linköpings universitets strategiska samverkansagenda utgår från ambitionen att fördjupa lärosätets roll som långsiktig kompetensresurs och kunskapsnav i samhälls- och näringslivsutveckling och relaterar till vår samlade verksamhet och vårt kvalitetsarbete inom såväl utbildning, forskning som samverkan. Utvecklingsarbetet sker bland annat i samverkan med universitetets strategiska partners.

På denna sida återfinns länkar till de strategidokument som ligger till grund för vårt samverkansarbete men också praktiska exempel på hur vi går till väga.

LiUs strategiska samverkanspartners

För att stärka och utveckla samverkan med det omgivande samhället har LiU tecknat avtal med ett antal strategiska samverkanspartners - företag och offentliga aktörer som universitetet har en god relation med och som man avser att ytterligare fördjupa samverkan med. Partnerskapen innefattar strategier och årliga handlingsplaner för att säkra kommande kompetensbehov, skapa nytta genom forskningssamarbeten och innovationssamverkan.

Strategidokument

Relaterat innehåll

Strategiska parternskap