11 mars 2021

Linköpings universitet och Norrköpings kommun har sedan länge ett omfattande samarbete. Nu har ett förnyat samverkansavtal undertecknats. Tanken är att samarbetet ska utvecklas ytterligare, bland annat för att få fler studenter och forskare att välja Norrköping.

Anna Nilsen

– Vi har ett otroligt bra samarbete med Norrköpings kommun. Avtalet bidrar med en utveckling både av Norrköping och LiU. Vi får ett ökat utbyte av kunskap och erfarenheter och man kan säga att vi är gemensamt otåliga för att se ytterligare vinster med vårt samarbete. LiU:s rektor känner stort engagemang och är till exempel på plats på Campus Norrköping varannan fredag för att komma närmare verksamheten där, säger Martin Rantzer, campusråd på LiU i Norrköping.

Fortsatt expansion

På ett strategiskt plan innebär kontakterna bland annat att Norrköpings kommun deltar i en långsiktig gemensam planering för universitetets framtid.
– Nu håller vi till exempel på att ta fram planer för att möjliggöra en fortsatt expansion av campusområdet i Norrköping. Universitetet får första tjing på om vi behöver expandera i anslutning till det nuvarande campusområdet, säger Martin Rantzer.

Internationellt framstående forskning

I det förnyade avtalet betonas vikten av att fortsätta arbetet med att utveckla Norrköping till en efterfrågad stad att leva och bo i. En strävan är också att få fler gymnasieungdomar att välja universitetsstudier, inte minst från Norrköping där jämförelsevis få unga söker sig till högre studier.

– Vi har internationellt framstående forskning inom flera områden i Norrköping, däribland inom organisk elektronik, migration och visualisering. Och vi har flera program som är väldigt eftersökta, bland annat medieteknik och socionomprogrammet. Nu vill vi öka kännedomen ytterligare om våra andra utbildningar vid Campus Norrköping för att öka antalet sökande och på så vis få fler studenter hit.

Foto Thor Balkhed

Studenterna viktiga

De cirka fem tusen studenterna vid Campus Norrköping är delaktiga i samarbetena på olika sätt. Däribland i arbetet med att förbättra Norrköping som studentstad och med organiseringen av praktikplatser, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
– Framför allt rör det sig om utbildningarna inom vård, omsorg och utbildning. Tack vare goda kontakter mellan LiU och Norrköping har vi en väldigt bra bas av VFU-platser för studenterna i Norrköping. Under ett år tar kommunen emot ungefär 1 200 LiU-studenter.
Studenterna är också viktiga för Norrköping när det gäller rekrytering av arbetskraft och näringslivets utveckling.

Praktisk nytta av forskningen

En annan del av avtalet rör nyttiggörandet av forskning där Norrköping på ett praktiskt plan får ta del av forskningen.
– Vi har till exempel projekt riktade mot särskilda boenden inom äldreomsorgen och hur de kan dra nytta av området artificiell intelligens, liksom hur digitala lärverktyg kan utveckla undervisningen inom skolan, säger Martin Rantzer.

Olle Vikmång är ordförande i kommunstyrelsen i Norrköping. Även han betonar vikten av samarbetet mellan LiU och Norrköpings kommun.
– Det är inte minst viktigt för utvecklingen av vårt näringsliv och för kommunens kompetensförsörjning. I och med det nya samverkansavtalet tar vi nu nästa steg för ett utvecklat och växande Campus Norrköping, kommenterar Olle Vikmång.

Det nya avtalet sträcker sig till 2024.

Norrköpings kommun är också en av Linköpings kommuns åtta strategiska partners. De övriga är Linköpings kommun, Region Östergötland, Tekniska verken, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), ABB Sverige, Ericsson och Saab.

Läs mer om forskning och utbildningar vid Campus Norrköping
 

LiU:s strategiska partners

Senaste nytt från LiU

Kvinnlig professor håller i en fejkad nyfödd bäbis, avsedd för undervisning.

Individanpassad förlossning målet för ny studie

Kan ett nytt verktyg med uppdaterade riktlinjer för hur en förlossning går framåt och med betoning på kvinnan i centrum bidra till en mer individanpassad förlossningsvård? En studie som får 19 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska undersöka det.

Olga Tokarczuk tar emot nobelpriset i litteratur.

Nobelprisets väg till att bli ett världspris i litteratur

I december varje år delas Nobelpriset ut – bland annat i litteratur. Forskaren Jacob Habinek vid LiU har analyserat hur Nobelpriset blev ett världspris.

Unga vuxna arbetar med färgglada papper runt ett stort bord.

Användarna är med och designar appen

Unga med olika funktionsnedsättningar är medforskare i att designa ett digitalt verktyg som ska hjälpa dem att må bättre. För forskaren Ulrika Müssener är det självklart att fråga användarna vad de behöver och vill ha.