18 januari 2021

Linköpings universitet och Region Östergötland går ihop i en ny storsatsning på teknik och innovationer i hälso- och sjukvården. East Sweden Medtech, som projektet kallas, kommer totalt sett att omsätta närmare 30 miljoner kronor över fem år.

Operation på sjukhus.
I ett gemensamt projekt ska Region Östergötland och Linköpings universitet samverka för att utveckla framtidens hälso- och sjukvård.

Arena för goda idéer

Projektet presenterades på måndagen vid regeringens life science-konferens och syftar till att driva på arbetet för en jämlik och nära vård och bidra till att lösa de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför.

Konkret innebär detta att en central arena ska skapas för utbyte av idéer mellan hälso- och sjukvården, forskare, innovatörer, entreprenörer och näringsliv.

- Ny teknik och nya innovationer skapar stora möjligheter för hälso- och sjukvården och patienterna, säger Kaisa Karro, regionstyrelsens ordförande och ordförande i styrgruppen för East Sweden Medtech, i ett pressmeddelande.

- Region Östergötland behöver vara med och driva den utvecklingen för att möta framtida utmaningar. Det kan till exempel handla om att kunna utföra mer vård nära patienterna, kanske till och med i deras hemmiljö.

Tradition för LiU

Lena Jonasson. Foto Anna Nilsen

Lena Jonasson, professor och dekan vid medicinska fakulteten, representerar LiU i projektets styrgrupp. Hon kommenterar satsningen så här:

- Framtiden är oerhört spännande inom området medtech och life science. Linköpings universitet har en lång tradition av att knyta ihop forskning med näringsliv för att driva innovation och skapa vinster för samhället. Den här satsningen är ett naturligt led i det arbetet.

Meningen är att East Sweden Medtech ska fungera som en länk mellan patienternas behov, hälso- och sjukvårdens utmaningar, forskarnas kunskap och näringslivets innovationer och idéer. Ett mål är att vården snabbare ska kunna ta del av nya forskningsrön och innovationer och därigenom utveckla verksamheten.

Inom projektet ska också innovatörer och entreprenörer kunna få hjälp med allt från innovationsstöd och juridik till hälsoekonomi, affärsutveckling och utvärdering av tekniska lösningar. Genom det nära samarbetet med vården kan de också testa möjliga lösningar direkt och se hur de fungerar.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.

Två forskare i lab.

Ett atomlager guld – LiU-forskare skapar guldén

För första gången har forskare lyckats skapa ark av guld som endast är ett atomlager tjockt. Enligt forskarna från LiU får guldet nya egenskaper som kan göra det lämpligt för bland annat framställning av värdefulla kemikalier.