Visa/dölj innehåll

Vi samverkar för en hållbar framtid

En av grundpelarna i Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Kunskap från LiU ska komma samhället till nytta. På samma sätt vill vi också att influenser och behov från det omgivande samhället påverkar vårt lärosätes verksamhet och utveckling. Det handlar om en växelverkan och där är du viktig. Välkommen att tillsammans med oss ta steget in i en framtid präglad av nyfikenhet och kunskap.  

Om samverkan vid LiU
Visa/dölj innehåll

Kalender
Visa/dölj innehåll

Här hittar du aktiviteter och händelser kopplade till samverkan vid LiU

25 mars 2019

Lunchklubben Norrköping: Drönartrafik i staden

kl. 11.30 – 13.00 Norrköping Visualiseringscenter, 54 Kungsgatan, 602 33 Norrköping

Biträdande professor Jonas Lundberg och Billy Josefsson, LFV, berättar om möjligheter och hinder med framtidens drönartrafik i Norrköping och Linköping. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle, alla som är intresserad av att nätverka och lyssna på forskningföredrag är välkomna. Föranmälan krävs, kostnad på 130 kr betalas vid entrén.

Kontakt

4 april 2019

CAM-dagen 2019

kl. 13.00 – 16.15 Collegium, Mjärdevi

Den årliga CAM-dagen samlar regionens företagare, lärare, studenter och stödjande aktörer för utbyte av tankar och idéer och skapande av nya kontaktytor - för ökad nytta i affärslivet och för den egna personen. Även nationella aktörer finns på plats. Årets tema är Ledarskap för tillväxt och CAM-dagen genomförs i samarbete med Almi Företagspartner.

Kontakt

10 april 2019

Lunchklubben Linköping: Hållbar logistik för ökad lönsamhet och innovation

kl. 11.30 – 13.00 Universitetsklubben, Olaus Magnus väg 29, 583 30 Linköping

Biträdande professor Maria Björklund berättar om hållbar logistik för ökad lönsamhet och innovation. Hon kommer bl.a. visa exempel på hur en kan göra logistik mer miljömässigt och socialt hållbar. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle, alla som är intresserad av att nätverka och lyssna på forskningföredrag är välkomna. Föranmälan krävs, kostnad på 130 kr betalas vid entrén.

Kontakt

11 april 2019

Omställning, anpassning och klimatarbetets akilleshälar

kl. 13.30 – 16.00 Stora Studion i Funkishuset, Garvaregatan 3, Valdemarsvik.

Vad innebär klimatomställning och vilka krav ställs på integrering av klimathänsyn i det lokala samhällsbyggandet? Sofie Storbjörk, universitetslektor vid LiU, problematiserar vilket avtryck klimatfrågan gör i praktisk policy, planering och beslutsfattande på olika samhällsnivåer. Vad försvårar, hindrar och utmanar genomförandet? Hur kan förändring möjliggöras? Vi bjuder in forskare, lokala politiker och tjänstepersoner för att lära och diskutera..

Kontakt

27 maj 2019

Lunchklubben Norrköping: Hållbara energisystem

kl. 11.30 – 13.00 Norrköping Visualiseringscenter, 54 Kungsgatan, 602 33 Norrköping

Professor Louise Ödlund pratar om hållbara energisystem – inte en utopi utan en nåbar och nödvändig verklighet. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle, alla som är intresserad av att nätverka och lyssna på forskningföredrag är välkomna. Föranmälan krävs, kostnad på 130 kr betalas vid entrén.

Kontakt

12 juni 2019

Lunchklubben Linköping: Framtiden är inte science fiction, den är redan här!

kl. 11.30 – 13.00 Universitetsklubben, Olaus Magnus väg 29, 583 30 Linköping

Amanuens Fredrik Löfgren, robotutvecklare och AI-expert besöker Lunchklubben. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle, alla som är intresserad av att nätverka och lyssna på forskningföredrag är välkomna. Föranmälan krävs, kostnad på 130 kr betalas vid entrén.

Kontakt

Samverkansnyheter
Visa/dölj innehåll

Jobba med samverkan vid LiU
Visa/dölj innehåll

Strategiska samarbeten
Visa/dölj innehåll

Få LiU magasin i brevlådan
Visa/dölj innehåll