Vi samverkar för en hållbar framtid

En av grundpelarna i Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Kunskap från LiU ska komma samhället till nytta. På samma sätt vill vi också att influenser och behov från det omgivande samhället påverkar vårt lärosätes verksamhet och utveckling. Det handlar om en växelverkan och där är du viktig. Välkommen att tillsammans med oss ta steget in i en framtid präglad av nyfikenhet och kunskap.  

Nyheter inom samverkanVisa/dölj innehåll

KalenderVisa/dölj innehåll

Kommande aktiviteter och händelser kopplade till samverkan vid LiU

8 december 2021

Collaborative Research Seminar Series: The creation and control of annual report disclosures

kl. 13.15 – 15.00 A-huset, Campus Valla, rum 3C:817  och online

Föreläsare: Linus Axén, universitetsadjunkt and Pernilla Broberg, universitetslektor, vid Avdelningen för företagsekonomi (FEK), Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Kontakta Andrea Fried, andrea.fried@liu.se alt. Magnus Klofsten, magnus.klofsten@liu.se för mer information om detta seminarium.

16 december 2021

CKS-seminarium: Integration av nyanlända i kommunerna ansvarsfördelning och målkonflikter

kl. 13.30 – 16.00 Digitalt via Zoom

Föreläsarna presenterar sin forskning om migrationspolitik och mottagande av nyanlända i svenska kommuner. Ett av resultaten pekar på spänningar som finns mellan kommunernas ambitioner att självständigt besluta om mottagandet av nyanlända och det statliga ansvaret för integration av nyanlända. Föreläsare: Gustav Lidén, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet och Jon Nyhlén, doktor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Seminariet är öppet för alla.

Kontakt

Susanne Wallman Lundåsen

20 december 2021

Lunchklubben i Zoom: Ett samhälle i förändring ställer ökade krav på livslångt lärande

kl. 12.00 – 13.00 Digitalt.

Föreläsare: Sabrina Thelander och Erica Byström.  Ständiga förändringar i samhället och i vår omvärld ställer högre krav på kompetens och leder till nya arbetsuppgifter. Det ställer i sin tur krav på livslångt lärande. Detta begrepp används i många sammanhang och på många olika sätt. Sabrina Thelander och Erica Byström, från LiU Uppdragsutbildning, diskuterar vad livslångt lärande kan betyda för individen, för arbetsplatsen och för samhället i stort. Särskilt fokus läggs på hur högre utbildning kan vara ett verktyg för det livslånga lärandet. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle. Alla är välkomna och föranmälan krävs. Välkommen!

Kontakt

Kunskap gör skillnadVisa/dölj innehåll

Strategisk samverkan vid LiU Visa/dölj innehåll