Vi samverkar för en hållbar framtid

En av grundpelarna i Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Kunskap från LiU ska komma samhället till nytta. På samma sätt vill vi också att influenser och behov från det omgivande samhället påverkar vårt lärosätes verksamhet och utveckling. Det handlar om en växelverkan och där är du viktig. Välkommen att tillsammans med oss ta steget in i en framtid präglad av nyfikenhet och kunskap.  

Nyheter inom samverkanVisa/dölj innehåll

KalenderVisa/dölj innehåll

Kommande aktiviteter och händelser kopplade till samverkan vid LiU

14 juni 2021

Workshop: Smart city and digital sovereignty

14 juni 2021 kl. 09.00 - 15 juni 2021 kl. 13.00 Online via Zoom

Välkommen till Smart city och digital soveriegnty, 14-15 juni 2021. Forskningsnätverket Smart city and  digital suvereignty samlar en tvärvetenskaplig expertgrupp för att utbyta kunskap och praktik om medborgarinflytande i hållbar stadsutveckling.Workshopen hålls på engelska och vänder sig till forskare, offentliganställda och studenter med intresse för stadsplanering, digital geografi, design, STS och teknik kommer att hållas på engelska.   

Kontakt

16 juni 2021

Society Quest - Klimatanpassning, hållbar konsumtion och minskat matsvinn

kl. 10.00 – 12.00 Digitalt

AI Sweden, Linköpings universitet och Visual Sweden bjuder tillsammans in till detta Society Quest med fokus på hållbar konsumtion och matsvinn. Med denna nya partnerkonstellation med kunskap om visualisering, bildanalys och AI kombinerat med förståelse för samhällets utmaningar skapar vi samhällsvärde och samtidigt affärsmöjligheter. Välkommen!

Kontakt

17 juni 2021

Digital öppen innovationsrådgivning

kl. 15.00 – 16.00 Digitalt.

Samverkansenheten bjuder in till öppen rådgivning där frågor kopplat till nyttiggörande och innovation diskuteras. Innovationsrådgivare finns redo i Teams för att svara på frågor. Alla anställda vid LiU är välkomna att delta. Frågor som diskuteras är allt från finansiering av nyttiggörande till vad räknas som kunskapstillgångar. Man kan även enbart lyssna till andras frågor. Detta är ett öppet rum, vi diskuterar inte enskilda projektdetaljer utan bara sådant som är icke-konfidentiellt och till nytta för många. Välkommen!

Kontakt

21 juni 2021

Lunchklubben i Zoom: Barnafrid - ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn

kl. 12.00 – 13.00 Digitalt i Zoom.

Föreläsare: Professor Laura Korhonen. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle. Alla är välkomna och föranmälan krävs. Välkommen! 

Kontakt

Strategisk samverkan vid LiU Visa/dölj innehåll