Vi samverkar för en hållbar framtid
Visa/dölj innehåll

En av grundpelarna i Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Kunskap från LiU ska komma samhället till nytta. På samma sätt vill vi också att influenser och behov från det omgivande samhället påverkar vårt lärosätes verksamhet och utveckling. Det handlar om en växelverkan och där är du viktig. Välkommen att tillsammans med oss ta steget in i en framtid präglad av nyfikenhet och kunskap.  

Om samverkan vid LiU
Visa/dölj innehåll

Kalender
Visa/dölj innehåll

Här hittar du aktiviteter och händelser kopplade till samverkan vid LiU

21 november 2019

Affektiv produktutveckling och After Work

kl. 16.00 – 17.00 DoSpace Stora Torget 3, Linköping

Föredrag om Affektiv produktutveckling med efterföljande After Work – Om att designa produkter på emotionella grunder för att väcka en specifik och ”rätt” känsla hos slutkonsument? Simon Schütte, universitetslektor vid LiU lyfter goda exempel och berättar om aktuell forskning.

Kontakt

Anna Maria Lönn Wahlqvist

12 december 2019

Stabil ekonomi i samhällsbygget

kl. 13.30 – 16.00 Oxen i Leoparden (f.d. Kisa folkets hus) Enebygatan 10 i Kisa.

Samhällsbyggandet har blivit allt viktigare, för såväl växande som krympande kommuner. En anpassning till förändrad demografi, reinvesteringskrav och ett ökat behov av att bygga mer resilienta och hållbara samhällen är prioriterade frågor som direkt kopplar till ekonomin. Hur ska kommunerna tänka för

Kontakt

Samverkansnyheter
Visa/dölj innehåll

Strategiska samarbeten
Visa/dölj innehåll