Vi samverkar för en hållbar framtid

En av grundpelarna i Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Kunskap från LiU ska komma samhället till nytta. På samma sätt vill vi också att influenser och behov från det omgivande samhället påverkar vårt lärosätes verksamhet och utveckling. Det handlar om en växelverkan och där är du viktig. Välkommen att tillsammans med oss ta steget in i en framtid präglad av nyfikenhet och kunskap.  

Om samverkan vid LiU

Kalender

Här hittar du aktiviteter och händelser kopplade till samverkan vid LiU

28 januari 2019

Lunchklubben Norrköping: Morgondagens lantbruk

kl. 11.30 – 13.00 Norrköping Visualiseringscenter, 54 Kungsgatan, 602 33 Norrköping

Lantbruket genomgår en teknologisk omställningsprocess och möter därmed stora utmaningar. Charlotte Norrman, universitetslektor vid IEI, berättar om initiativet Agtech2030 – en långsiktig satsning för att utveckla innovationsmiljön för framtidens lantbruk. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle, alla som är intresserad av att nätverka och lyssna på forskningföredrag är välkomna. Föranmälan krävs, kostnad på 120 kr betalas vid entrén.

Kontakt

29 januari 2019

Strimman: Vart går USA?

kl. 18.00 – 19.15 Vallabiblioteket, hus D, ingång 41, Campus Valla

Per Jansson, universitetslektor i statsvetenskap, föreläser under rubriken "Donald Trump och den internationella ordningen". Charlotte Fridolfsson, docent i statsvetenskap, föreläser under rubriken "Nytt politiskt tänkande i USA". Föreläsningen är öppen för alla, ingen anmälan behövs.

Kontakt

12 februari 2019

Strimman: Klarar vi de globala utmaningarna?

kl. 18.00 – 19.15 Vallabiblioteket, hus D, ingång 41, Campus Valla

Björn-Ola Linnér, professor i Tema miljöförändring, föreläser under rubriken "Klarar vi de globala miljöutmaningarna?". Lars Niklasson, biträdande professor i statsvetenskap, föreläser under rubriken "Vart leder FN:s hållbarhetsmål?2. Föreläsningen är öppen för alla, ingen anmälan behövs.

Kontakt

5 mars 2019

7 mars 2019

Så kan kommunen vara motor i ett lokalt Agenda 2030-arbete

kl. 13.30 – 16.00 Vävaren i kommunhuset, Klosterledsgatan 35, Vadstena.

Sara Gustafsson, biträdande professor vid avdelningen för industriell miljöteknik vid LiU, presenterar hur kommunen kan fungera som en motor för det lokala hållbarhetsarbetet. Hur strategier kring hållbarhetsarbete kan utformas och hur målsättningarna i FN:s Agenda 2030 kan implementeras lokalt. Samverkan mellan olika aktörer på såväl lokal som regional nivå är centralt för att lyckas. Vi bjuder in forskare, lokala politiker och tjänstepersoner för att lära och diskutera.

Kontakt

4 april 2019

CAM-dagen 2019

kl. 08.00 – 18.00 Collegium, Mjärdevi

Den årliga CAM-dagen samlar regionens företagare, lärare, studenter och stödjande aktörer för utbyte av tankar och idéer och skapande av nya kontaktytor - för ökad nytta i affärslivet och för den egna personen. Även nationella aktörer finns på plats. Årets tema är Ledarskap för tillväxt och CAM-dagen genomförs i samarbete med Almi Företagspartner.

Kontakt

11 april 2019

Omställning, anpassning och klimatarbetets akilleshälar

kl. 13.30 – 16.00 Kommunhuset i Valdemarsvik, Storgatan 37

Vad innebär klimatomställning och vilka krav ställs på integrering av klimathänsyn i det lokala samhällsbyggandet? Sofie Storbjörk, universitetslektor vid LiU, problematiserar vilket avtryck klimatfrågan gör i praktisk policy, planering och beslutsfattande på olika samhällsnivåer. Vad försvårar, hindrar och utmanar genomförandet? Hur kan förändring möjliggöras? Vi bjuder in forskare, lokala politiker och tjänstepersoner för att lära och diskutera..

Kontakt

Samverkansnyheter

Jobba med samverkan vid LiU

Strategiska samarbeten

Få LiU magasin i brevlådan