Samverkan vid LiU

Vill du samverka med LiU?

En av grundpelarna för Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället - för att ge vår utbildning en koppling till arbetsmarknaden, stärka relevansen i vår forskning och möjliggöra ett brett nyttiggörande av kunskap för en positiv samhällsutveckling.

Mer konkret kan det handla om:

  • Att näringsliv och offentlig sektor kan ta del av pågående forskning och idéutveckling. Vill du ha hjälp av en forskare eller student?
  • Aktiviteter och projekt som vänder sig till dig som arbetar inom skolans värld. Vill din skola samarbeta med LiU?
  • LiU:s forskning och utbildning bidrar till att utveckla samhället. Vill du veta hur?

Då har du kommit rätt!

Väx med LiU

Samverkan vid LiU

Forskning som gör nytta

Knäkontroll – skadeförebyggande träningsprogram med stort genomslag

Forskare vid Medicinska fakulteten har genomfört en undersökning med syftet att förebygga idrottsskador. Det är den hittills största vetenskapliga undersökningen i världen och visar att många allvarliga knäskador, till exempel främre korsbandsskador, kan förebyggas med ett enkelt uppvärmningsprogram. Undersökningen har genomförts i samverkan med Fotbollförbundet och försäkringsbolaget Folksam.

Mattecoach på nätet – satsning på bred front

Samlad statistik visar att kunskaperna i matematik blir allt lägre bland landets elever i grundskolan och på gymnasiet. Därför har forskare vid KTH och LiU tillsammans utvecklat ett webbverktyg som är ett komplement till skolans undervisning. I dag får runt 1 000 elever per månad hjälp att själva lösa sina mattefrågor. Det sker är kostnadsfritt, anonymt och individuellt tillsammans med coachande studenter som genom denna satsning vässar sina förmågor att bli eftertraktade lärare.

Samverkansnyheter

Icons by LiU

Icons by LiU

En kort introduktion till Icons by LiU – personer och företag med kopplingar till Linköpings universitet.

Vill ni samverka med Linköpings universitet?

Viktigt stöd för framtida utveckling 

Samverkan är en framgångsfaktor och ett medel för att göra forskning och utbildning än mer konkurrenskraftig, det är en del av LiU:s själ. 

Peter Värbrand, vicerektor för samverkan Linköpings universitet