Vi samverkar för en hållbar framtid

En av grundpelarna i Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Kunskap från LiU ska komma samhället till nytta. På samma sätt vill vi också att influenser och behov från det omgivande samhället påverkar vårt lärosätes verksamhet och utveckling. Det handlar om en växelverkan och där är du viktig. Välkommen att tillsammans med oss ta steget in i en framtid präglad av nyfikenhet och kunskap.  

Nyheter inom samverkanVisa/dölj innehåll

KalenderVisa/dölj innehåll

Kommande aktiviteter och händelser kopplade till samverkan vid LiU

22 april 2021

Ideella organisationer i lokala välfärdssamhällen

kl. 13.30 – 16.00 Digitalt via Zoom

Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete vid Karlstads universitet, föreläser bland annat om villkoren för ideella organisationer på lokal nivå, där de både är engagerade i intressepolitiskt arbete och utför konkreta serviceuppgifter. Det här är det andra seminariet av tre i CKS seminarieserie "Civilsamhället i det lokala - deltagare, utförare och samverkan".

Kontakt

Susanne Wallman Lundåsen

Digital öppen innovationsrådgivning

kl. 15.00 – 16.00 Digitalt i Teams.

Samverkansenheten bjuder in till öppen rådgivning där frågor kopplat till nyttiggörande och innovation diskuteras. På torsdagar finns innovationsrådgivare redo i Teams för att svara på frågor. Alla anställda vid LiU är välkomna att delta. Frågor som diskuteras är allt från finansiering av nyttiggörande till vad räknas som kunskapstillgångar. Man väljer själv hur länge man vill stanna kvar i rummet och det är även välkommet att enbart lyssna till andras frågor. Kom ihåg att detta är ett öppet rum, vi diskuterar inte enskilda projektdetaljer utan bara sådant som är icke-konfidentiellt och till nytta för många. Välkommen!

Kontakt

6 maj 2021

Digital öppen innovationsrådgiving

kl. 15.00 – 16.00 Digitalt.

Samverkansenheten bjuder in till öppen rådgivning där frågor kopplat till nyttiggörande och innovation diskuteras. På torsdagar finns innovationsrådgivare redo i Teams för att svara på frågor. Alla anställda vid LiU är välkomna att delta. Frågor som diskuteras är allt från finansiering av nyttiggörande till vad räknas som kunskapstillgångar. Man väljer själv hur länge man vill stanna kvar och det är även välkommet att enbart lyssna till andras frågor. Detta är ett öppet rum, vi diskuterar inte enskilda projektdetaljer utan bara sådant som är icke-konfidentiellt och till nytta för många. Välkommen!

Kontakt

11 maj 2021

EDAY 2021 - elektrifierade godstransporter, en del i omställningen av transportsektorn

kl. 09.00 – 12.00 Digitalt.

EDAY är en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. Årets tema är ”Elektrifierade godstransporter, en del i omställningen av transportsektorn” och utgår från mål 9 inom Agenda 2030 om hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Seminariet är kostnadsfritt, och sista anmälan är 7 maj. Välkommen!

Kontakt

Anna Maria Lönn Wahlqvist

Strategisk samverkan vid LiU Visa/dölj innehåll