Visa/dölj innehåll

Vi samverkar för en hållbar framtid

En av grundpelarna i Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Kunskap från LiU ska komma samhället till nytta. På samma sätt vill vi också att influenser och behov från det omgivande samhället påverkar vårt lärosätes verksamhet och utveckling. Det handlar om en växelverkan och där är du viktig. Välkommen att tillsammans med oss ta steget in i en framtid präglad av nyfikenhet och kunskap.  

Om samverkan vid LiU
Visa/dölj innehåll

Kalender
Visa/dölj innehåll

Här hittar du aktiviteter och händelser kopplade till samverkan vid LiU

18 oktober 2019

Möt Årets alumner

kl. 11.15 – 12.45 Lövverket, Studenthuset, Campus Valla, Linköping

Årets alumner är Sara Magnusson, civilingenjören som inspirerar unga att bli ingenjörer, och Andreas Norlén, talmannen som gjorde en historisk insats för att Sverige skulle få en ny regering. Välkommen till ceremonin då de tar emot utmärkelsen och berättar om sina vägval och sitt engagemang. Vi bjuder på lunchmacka 11.15, ceremonin börjar 12.45. Antalet platser är begränsat och du behöver anmäla dig i förväg.

Kontakt

21 oktober 2019

Lunchklubben Norrkoping: ”Treesearch” – framtidens nya material från skogen

kl. 11.30 – 13.00 Norrköping Visualiseringscenter, 54 Kungsgatan, 602 33 Norrköping

Föreläsare: Jenny Joensuu. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle, alla som är intresserad av att nätverka och lyssna på forskningföredrag är välkomna. Föranmälan krävs, kostnad på 130 kr betalas vid entrén.

Kontakt

29 oktober 2019

Medborgarskap, migration och mångfaldsbefrämjande

kl. 16.00 – 17.30 Kårhuset kollektivet, Ågatan 55, Linköping. C-Salen

Att studera maktrelationer och politik är centralt inom statsvetenskapen, och utgör en grund för att förstå diskriminering och inkludering. Vid seminariet pratar vi inkludering, hälsa och om diaspora, som har en mångfaldsbefrämjande karaktär och kan användas för att förstå medborgarskap och migration eller flykt. Talare är Khalid Khayati, universitetslektor och Karin Skill, universitetslektor och båda vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Alla är välkomna.

Kontakt

6 november 2019

Teknikutveckling i människans tjänst - samverkansdag mellan Linköpings kommun och LiU

kl. 12.00 – 16.00 Hus Key, aulan, Campus Valla, Linköpings universitet

I takt med att Sveriges befolkning blir allt äldre blir det viktigare att samhället lever upp till de behov som kommer att riktas mot bland annat äldrevården i framtiden. Med ett större utbud av E-hälsotjänster och en ökad digitalisering inom äldreomsorgen blir frågor om etik, kvalitet och samspelet mellan människa och teknik högst angelägna att diskutera.

Kontakt

13 november 2019

Evenemang Lunchklubben: Hur kan maten vi äter produceras mer hållbart?

kl. 11.30 – 13.00 Universitetsklubben, Olaus Magnus väg 29, 583 30

Föreläsare: Lotten Wiréhn. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle, alla som är intresserad av att nätverka och lyssna på forskningföredrag är välkomna. Föranmälan krävs, kostnad på 130 kr betalas vid entrén.

Kontakt

14 november 2019

God ekonomisk hushållning på gott och ont

kl. 13.30 – 16.00 KS-salen, Kommunhuset i Motala.

Kommuner med likartade förutsättningar lyckas olika väl med att uppnå god ekonomisk hushållning. Varför? Och kan rent av strävan efter god ekonomisk hushållning föra med sig nackdelar, givet det uppdrag man har gentemot invånarna? Föreläsare är Ulf Ramberg, docent vid Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning (KEFU) vid Lunds universitet.

Kontakt

12 december 2019

Stabil ekonomi i samhällsbygget

kl. 13.30 – 16.00 Oxen i Leoparden (f.d. Kisa folkets hus) Enebygatan 10 i Kisa.

Samhällsbyggandet har blivit allt viktigare, för såväl växande som krympande kommuner. En anpassning till förändrad demografi, reinvesteringskrav och ett ökat behov av att bygga mer resilienta och hållbara samhällen är prioriterade frågor som direkt kopplar till ekonomin. Hur ska kommunerna tänka för

Kontakt

Samverkansnyheter
Visa/dölj innehåll

Jobba med samverkan vid LiU
Visa/dölj innehåll

Strategiska samarbeten
Visa/dölj innehåll

Få LiU magasin i brevlådan
Visa/dölj innehåll