Visa/dölj innehåll

Vi samverkar för en hållbar framtid

En av grundpelarna i Linköpings universitets framgång är samverkan med det omgivande samhället. Kunskap från LiU ska komma samhället till nytta. På samma sätt vill vi också att influenser och behov från det omgivande samhället påverkar vårt lärosätes verksamhet och utveckling. Det handlar om en växelverkan och där är du viktig. Välkommen att tillsammans med oss ta steget in i en framtid präglad av nyfikenhet och kunskap.  

Om samverkan vid LiU
Visa/dölj innehåll

Kalender
Visa/dölj innehåll

Här hittar du aktiviteter och händelser kopplade till samverkan vid LiU

10 oktober 2019

Finansiella utmaningar och potentiella lösningar

kl. 13.30 – 16.00 S:t Olofssalen, Rådhuset, Norrköping.

Hur ska välfärden finansieras i framtiden? Kommunerna står inför en stor utmaning: Vilka strategier kan bidra till att upprätthålla en fortsatt god ekonomi? Föreläsare är Eva Mörk, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och som leder SNS Konjunkturråd. Vi välkomnar kommunala politiker och tjänstepersoner; forskare, studenter och andra personer som har intresse av de kommunala strategiska frågorna.

Kontakt

14 november 2019

God ekonomisk hushållning på gott och ont

kl. 13.30 – 16.00 KS-salen, Kommunhuset i Motala.

Kommuner med likartade förutsättningar lyckas olika väl med att uppnå god ekonomisk hushållning. Varför? Och kan rent av strävan efter god ekonomisk hushållning föra med sig nackdelar, givet det uppdrag man har gentemot invånarna? Föreläsare är Ulf Ramberg, docent vid Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning (KEFU) vid Lunds universitet. Vi välkomnar kommunala politiker och tjänstepersoner; forskare och studenter.

Kontakt

12 december 2019

Stabil ekonomi i samhallsbygget

kl. 13.30 – 16.00 Kommunhuset, Stora torget 5, Kisa.

Samhällsbyggandet har blivit allt viktigare, för såväl växande som krympande kommuner. En anpassning till förändrad demografi, reinvesteringskrav och ett ökat behov av att bygga mer resilienta och hållbara samhällen är prioriterade frågor som direkt kopplar till ekonomin. Hur ska kommunerna tänka för

Kontakt

Samverkansnyheter
Visa/dölj innehåll

Jobba med samverkan vid LiU
Visa/dölj innehåll

Strategiska samarbeten
Visa/dölj innehåll

Få LiU magasin i brevlådan
Visa/dölj innehåll