Samverkansnyheter

Nyheter som ger dig en inblick i hur Linköpings universitet samarbetar med det omgivande samhället för att sprida och nyttiggöra kunskap och främja en hållbar samhällsutveckling.

Nyheter

Samverkan vid Linköpings universitet