Stödet och engagemanget från våra givare och samarbetspartners har bidragit till att utveckla det universitet vi har idag. Varje donation är en betydelsefull investering som bidrar till en bättre värld, för en lång tid framöver.

Ett starkt finansiellt stöd och goda relationer med omgivningen har genom åren bidragit till att utveckla framgångsrika forsknings- och studiemiljöer vid LiU. Det driver samhällsutvecklingen och påskyndar omställningen till ett hållbart samhälle. Det bidrar också till att lyfta LiU som lärosäte i internationell konkurrens och hjälper oss att kontinuerligt locka fler duktiga forskare och studenter till Östergötland. Tillsammans har vi gjort en enastående forskningsresa och framgångarna fortsätter genom idogt engagemang från våra givare.

Donationer från privatpersoner, stiftelser, företag och organisationer bidrar till utvecklingen av konkurrenskraftiga forskningsmiljöer inom bland annat; organisk elektronik, medicin, miljöteknik, visualisering, logistik, historia, humaniora, artificiell intelligens och regional utveckling. Listan på vad vi åstadkommit är lång och vi har ofantligt mycket kvar att upptäcka tillsammans. 

Våra givare

Tack för att ni tror på det vi gör. Ert engagemang och stöd har bidragit till att utveckla det universitet vi har idag.
Jan-Ingvar Jönsson, rektor vid LiU

Viveka Adelswärd

Ingrid Asp

Familjen Cocozza

Bild på en man
Michael Cocozza GORAN BILLESON

Generöst och långsiktigt stöd!

Catharina Högbom och Michael Cocozza har genom ett flertal donationer bildat två olika stiftelser som stärker forskningen vid Linköpings universitet. 

"Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning" bildades 2019 genom en privat donation på 130 miljoner. Den har möjliggjort en professur inom barnmedicin och stärker varje år ett flertal viktiga områden.

"Catharina Högboms och Michael Cocozzas stiftelse för forsknings- och kulturändamål i Linköpings kommun" som bildades 2022 har idag ett sammanlagt värde på 225 miljoner. Stiftelsen kommer att stärka forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap med sju professurer inom olika historieämnen, ekonomi och statsvetenskap.

.

Christer Gilén

Ingemar Ingemarsson

Bengt Normann

Stig Wadströms Stiftelse

Fler betydelsefulla givare

Forskare håller diplom med två personer från en stiftelse

Professor med kärlek för djuren prisas för framstående forskning

Per Jensen vill förstå djurens behov och beteende och forskar för att förbättra villkoren för djur. Nu får han pris för sin banbrytande forskning av Marcus Edlunds Stiftelse Tuscana.

Manlig och kvinnlig forskare vid bokhylla.

Kraftsamling kring framtidens elsystem

Tänk dig elförsörjningen år 2050. Nu ska LiU-forskare analysera energisystemet utifrån dess egen förmåga att hantera störningar, efter en donation från Polar Structure Initiative Foundation.

Teknik och tradition möts i Malmstens verkstäder

Tack vare en donation står nu en splitter ny CNC-fräs på plats i Malmstens verkstäder på Campus Lidingö. Bakom den generösa gåvan står Ann-Sofie Mattson och Kerstin Skarne.

Bild på de elektroniska signalerna i hjärnan. Bakgrunden är svart.

Stiftelsen för Parkinsonforskning

En privat donation på tjugo miljoner kronor till Linköpings universitet stärker forskningen kring Parkinsons sjukdom och förvaltas av Stiftelsen för Parkinsonforskning.

Kvinna som gör ett hjärta med händerna.

Miljontestamente till LiU:s hjärtforskning

Stiftelsen Hjärtfonden vid Linköpings universitet får 9 miljoner kronor i en donation från två privatpersoner. – Det här är ett betydelsefullt stöd till vår hjärtforskning, kommenterar Lena Jonasson, dekanus på Medicinska fakulteten.

Ett porträtt av Ben Shedd

Världens första professor inom Exploranation till Norrköping

Ben Shedd, flerfaldigt prisbelönt skapare av vetenskapliga filmer för dom-produktioner är LiU:s första gästprofessor i visuell vetenskapskommunikation. Gästprofessuren är finansierad genom en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Nyheter om donationer och utdelningar

Barn hoppar hage

05 juni 2024

Donation på 1,5 miljoner till Tema Barn

Högbom-Cocozzas Stiftelse donerar cirka 1,5 miljoner kronor till Tema Barn vid Linköpings universitet. Donationen är avsedd att finansiera en postdoktor under två år.

Man berättar om en maskin för studenter på studiebesök

03 juni 2024

Studenter möter formgivare och producenter i möbelriket Småland

Stiftelsen Marianne och Hans Lund har ett gediget intresse för studenter vid Malmsten LiU. Nu har de tilldelat ett generöst stipendium till 19 studenter som fått uppfylla sin önskan om en studieresa till möbelriket Småland.

Professor Marie Cronqvist.

29 maj 2024

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Framgång kommer inte gratis

Charlotte Perhammar

Vi är tacksamma för den enastående forskningsresa som vi gör tillsammans med våra givare. Filantroper, företag, stiftelser och organisationer - Tack för att ni tror på det vi gör. Ert engagemang och stöd har bidragit till att utveckla det universitet vi har idag.

Under snart ett halvt sekel av banbrytande innovationer och nytänkande har verksamheten växt och universitetet expanderat. Ett halvt sekel av ständig förnyelse, oupphörlig frågvishet, konstant vetgirighet. Ett halvt sekel som lärt oss att vår bästa tid aldrig var nyss och aldrig är nu, utan alltid ligger framför oss. 

Vår bästa tid är alltid snart!
Jan-Ingvar Jönsson, rektor vid LiU

Tack för ert stöd!

Samtliga givare till LiU

Catharina Högboms och Michael Cocozzas stiftelse för forsknings- och kulturändamål i Linköpings kommun / Ingemar Ingemarssons stiftelse för tvärvetenskap / Ingrid Asps stiftelse för forskning inom psoriasis och eksem / Ingrid Asps stiftelse för njurmedicinsk forskning / Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning / Norrköpings kommun / Stiftelsen för Parkinsonforskning / Stiftelsen Tranås Säteri / Stig Wadströms Stiftelse / Tekniska verken / CMIV PARTNERS: Bayer Schering Pharma / Philips Medical / Sectra / Siemens Medical Solutions

-----------------------------------------------

Bengt Normann till minne av Onkel Adam / Byggmästare John Mattsons minnesstiftelse / Karl Erik Önnesjös stiftelse / Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning / Ingemar Ingemarssons Stiftelse för högre utbildning / Ingrid Asps stiftelse för forskning inom psoriasis och eksem / Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse / Norrköpings utvecklingsstiftelse / Oticon Fonden / Privat givare
-----------------------------------------------

Christer Gilén / Linköpings kommun / PEAB / Stångåstaden / Sparbanksstiftelsen Alfa 

-----------------------------------------------

Actia / Ann-Sofie Mattson & Kerstin Skarne / Carl Malmstens Hantverksstiftelse / Cloetta / Donation till forskning om Alzheimers sjukdom / Fastighets AB L E Lundberg / Henry Ståhl Fastigheter / Hyresbostäder i Norrköping / Katrineholms kommun / Klövern / Kungsleden / Lejonfastigheter / LFV / Lions forskningsfond / LiU Fund of U / Länsförsäkringar Östgöta / Nobina / Nordiska museet / Polar Structure Initiative Foundation / Qlean Scandinavia / Region Östergötland / Stiftelsen Landshövding Per Eckerbergs fond / Studenthusets givare / Sven Gunnar Axelsson / Toyota Material Handling Europe / Viveka Adelswärd / YASKAWA Nordic  

-----------------------------------------------

Advokatfirman Glimstedt / Alltransport i Östergötland / Andreas Norlén / Andrew J. Bock / Family & Friends Memorial Fund / Baroniet Adelswärd / Billerud Korsnäs / Bud Lawson Stipendium / Carolina Schales Stiftelse minne å Mamre / Castellum / CKS / Cojn / Danske Bank Norrköping / ED Bygg Ellipsen Bygg / E.ON / EY / Grant Thornton /Handelsbanken Linköping / Handelsbanken Norrköping / Hemsö / Henry Björklund / Holmen Paper / HSB Östra Östergötland / Hälsofonden / IKANO Bostad / Ingrid Arnesdotter / Lindstén CityFastigheter / Stiftelsen Marianne och Hans Lund / Marcus Edlunds Stiftelse Tuscana / Mattssons Fastighetsutveckling / NIRAS / Norrköpings Byggmästareförening / Norrköping Handel  Norrköpings Tidningars Media / NOSS Foundation / NuLink / Odd Fellow 53 / Wasaborgen / Privata gåvor till barndiabetesforskning / Qualcomm / Regionförbundet Östsam / Riksbyggen / Sankt Kors / Stiftelsen Den Nordiska Första S:t Johannis-Logens Jubelfond / Svenskt Trä / Swedbanks stiftelse för vetenskaplig forskning / Tage Rejmes i Norrköping / Åke Svenssons forskarstipendium / Åtvidabergs Sparbank / ÅWL Arkitekter

Kontakt!

Fotografi av Kristina Lyngenberg

Kristina Lyngenberg

Fundraiser

LiU Donation

  • Linköpings universitet, Universitetsförvaltningen (UF) 
Fotografi av Johan Böök

Johan Böök

Fundraiser

LiU Donation

  • Linköpings universitet, Universitetsförvaltningen (UF)

Framgångsrika kampanjer genom tiderna