Den gåtfulla Rökstenen - en utställning

Rökstenen är Östergötlands - och världens - mest kända vikingatida runsten. I 150 år har forskare försökt förstå dess gåtfulla inskrift. I en utställning på Campus Norrköpings bibliotek presenteras en omtolkning av Rökstenen. Välkommen!

Utställningen Den gåtfulla Rökstenen bjuder på en mystisk resa tillbaka till det vikingatida Rök, på den östgötska slätten, där Rökstenen restes någon gång på 800-talet e.Kr. Med sina 760 tecken har Rökstenen världens längsta runinskrift. Runorna är förhållandevis lätta att läsa, men desto svårare att tolka.

Den traditionella tolkningen av Rökstenens inskrift har varit att den handlar om kejsaren Theoderik den store, som runt år 500 härskade i Italien. Men varför skulle en runsten i Östergötland tala om honom? Foto på Rökstenen.Rökstenen, vid Röks kyrka i Östergötland. Foto Håkan Svensson

Det som ristats på Rökstenen bör i stället hänga ihop med den plats där stenen är rest, menar språkforskaren Per Holmberg. Efter flera år av forskning har han presenterat en omtolkning av Rökstenens inskrift: den handlar om kampen mellan ljus och mörker.  

Utställningen Den gåtfulla Rökstenen är baserad på Per Holmbergs forskning. Du hittar den på Campus Norrköpings bibliotek mellan den 23 september 2022 och 5 januari, 2023. Välkommen!

Om utställningen

Utställningen är framtagen av Campus Norrköpings bibliotek i samarbete med Institutionen för kultur och samhälle.

Om Per Holmberg och forskningen Visa/dölj innehåll

Om Per Holmberg

Per Holmberg är professor i svenska språket med inriktning mot språkbruksforskning vid Göteborgs universitet. Han är den första innehavaren av Tage Danielsson-professuren vid Linköpings universitet.

Som gästprofessor studerar Per Holmberg bland annat om den nya tolkningen av Rökstenen kan öppna för en ny förståelse av andra runristningar från samma tid.

Om forskningen

Per Holmbergs forskning utgår från den nytolkning av Rökstenen som Bo Ralph, professor emeritus i nordiska språk och ledamot av Svenska Akademien, föreslog 2007. Per Holmberg publicerade den första artikeln om ämnet 2016 och har sedan haft finansiering av Vetenskapsrådet för att försöka lösa Rökstenens gåta. I projektet har han bland annat samarbetat med runologen Henrik Williams, arkeologen Bo Gräslund och religionshistorikern Olof Sundqvist.

Foto Magnus Johansson

Öppettider Visa/dölj innehåll

Tid: Utställningen pågår mellan den 23 september, 2022, och 5 januari, 2023. Den är öppen under bibliotekets öppettider

Plats: Campus Norrköpings bibliotek, Bredgatan 33, Norrköping.

Utställningen är kostnadsfri och öppen för alla. 

Läs mer Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll