Kompletterande pedagogisk utbildning - information till dig som är antagen

Gratulerar till ditt val av utbildning! Varmt välkommen till Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) till ämneslärare (åk 7-9 och gymnasieskolan) vid Linköpings universitet. Vi ser fram emot att ha dig som student och att tillsammans med dig göra din studietid utvecklande, utmanande, lärorik och rolig! Här får du kort information om din första tid på programmet.

Tacka ja, LiU-ID och registreringVisa/dölj innehåll

För att ta din plats i anspråk måste du först registrera dig på utbildningen. 

 1. Tacka ja
  Du måste tacka ja till din plats senast den 17 december på antagning.se. Har du blivit antagen i urval 2 eller senare, eller gjort en sen anmälan behöver du inte svara på antagningsbeskedet. Om du vill lämna återbud efter 22 december måste du vända dig till uv-studadm@liu.se. Ange namn, personnummer och vilken utbildning det gäller.
 2. Aktivera ditt LiU-ID
  Inför terminsstarten ska du som ny student aktivera ditt LiU-ID. Ett LiU-ID är ditt användarnamn som du använder till våra digitala tjänster. Gå in på minit.liu.se/account och följ instruktionerna på sidan för att aktivera ditt LiU-ID. Detta går att göra från och med 10 januari.
 3. Registrera dig
  Du måste registrera dig för att inte förlora din studieplats, och för att kunna delta i undervisning och examination. Du kan registrera dig mellan den 17-24 januari. Logga in på Ladok och registrera dig på första terminens kurser för att ta din plats i anspråk.
  - Skolans samhällsuppdrag och organisation (9KP202)
  - Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer (9KP101).
  - Undervisningens didaktiska processer (9KP304)
  - Verksamhetsförlagd utbildning 1 (9KPV01)
  Om du hunnit aktivera ditt LiU-ID och registrerat dig och sedan kommer på att du inte vill ha din plats måste du skicka ett mail till uv-studadm@liu.se. Ange namn, personnummer och vilken utbildning det gäller.
 4. Läs hela checklistan för dig som är ny student.

IntroduktionVisa/dölj innehåll

Programintroduktionen till KPU kommer ske via Zoom, måndag 24 januari klockan 15:15-17:00.

Zoom: https://liu-se.zoom.us/j/66226055702?pwd=VjZ5TFF3by9KMkNCdFdYbkh4Njl2Zz09
Meeting ID: 662 2605 5702
Passcode: 772329

På introduktionen går vi igenom utbildningens upplägg, regler kring ämneslärarexamen och behörigheter, möjligheter att läsa till fler ämnen, förkunskapskrav, VFU och mycket annat viktigt för att du ska få en så bra studiestart som möjligt. Vi kommer också gå igenom registrering, LiU-ID, LiU-kort och lärplattformen Lisam.

KursstartVisa/dölj innehåll

Första kursen startar 25 januari med en inspelad introduktion och föreläsning.

Kursstart av kursen Skolans samhällsuppdrag och organisation (9KP202), äger rum tisdagen den 25 januari med en inspelad kursintroduktion och en inspelad föreläsning. Inför kursstarten ska ni läsa studiehandledningen. Kursens studiehandledning finns på Studieinfo under fliken övriga dokument från mitten av januari, där du också hittar kursintroduktionerna.

Första tillfället med schemalagd undervisning sker digitalt onsdag 26 januari som börjar med en frågestund klockan 9.15-10.00. Kursstart av kursen Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer (9KP101) sker också digitalt den 27 januari klockan 13.15-15.00. Även inför denna kursstart behöver ni läsa kursens studiehandledning som kommer att finnas på Studieinfo från och med mitten på januari.

En del av undervisningen sker digitalt. De digitala passen kräver att du har tillgång till dator och interntuppkoppling. För att delta i de digitala seminarierna behöver du också ha en fungerande mikrofon och gärna en webbkamera. Mer information om att studera på distans.

Till de första ”campusdagarna” på distans måste du delta aktivt eller anmäla frånvaro annars blir du avregistrerad från utbildningen. Frånvaro meddelas till Pernilla Odelstam.

Kurserna ni ska läsa vårterminen 2022 är:

 • Skolans samhällsuppdrag och organisation, 7,5 hp (9KP202)
  Vecka 04-13
 • Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer, 7,5 hp (9KP101)
  Vecka 04-13
 • Verksamhetsförlagd utbildning 1, 7,5 hp (9KPV01)
  Vecka 14-23
 • Undervisningens didaktiska processer, 7,5 hp (9KP304)
  Vecka 14-23

Schemalagd undervisning

Utbildningen ges på helfart. Under vårterminen infaller undervisningen i de två första kurserna i period 1 (vecka 04-13) enligt lista nedan. Notera att en del undervisning är digital, annan på plats i Linköping. Notera också att dagar och tider kan ändras.

Schema för hela vårterminen 2022 publiceras på webben tisdagen 21/12 i TimeEdit
Kursplan, litteraturlista mm hittar ni i Studieinfo.

Skolans samhällsuppdrag och organisation (9KP202)

 • 26 januari klockan 9-17, Digitalt
 • 27 januari klockan 8-16, Digitalt
 • 1 februari klockan 15-17, Digitalt
 • 3 februari klockan 15-17, Resurstid digitalt grupparbete
 • 7 februari klockan 10-12, Resurstid digital workshop 1 (akademiskt skrivande)
 • 10 februari klockan 13-15, Resurstid digitalt grupparbete
 • 17 februari klockan 15-17, Resurstid digitalt grupparbete
 • 22 februari klockan 10-17, Campusförlagt
 • 24 februari klockan 15-17, Resurstid digitalt grupparbete
 • 28 februari klockan 10-12 och 15-17, Resurstid digitalt (akademiskt skrivande) + digital föreläsning
 • 2 mars klockan 10-12, Resurstid digital workshop 2 (akademiskt skrivande)
 • 3 mars klockan 15-17, Resurstid digitalt grupparbete
 • 7 mars klockan 15-17, Digitalt
 • 10 mars klockan 15-17, Resurstid digitalt grupparbete
 • 15 mars klockan 13-17, Digitalt
 • 18 mars klockan 15-17, Resurstid digitalt grupparbete
 • 21 mars klockan 10-12, Resurstid digital workshop 3 (akademiskt skrivande)
 • 22 mars klockan 15-17, Resurstid digitalt grupparbete
 • 24 mars klockan 10-17, Campusförlagt

Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer, 9KP101

 • 27 januari klockan 13-15, Digitalt
 • 2 februari klockan 15-17, Digitalt grupparbete
 • 8 februari klockan 15-17, Digitalt
 • 9 februari klockan 15-17, Digitalt grupparbete
 • 16 februari klockan 15-17, Digitalt grupparbete
 • 23 februari klockan 15-17, Digitalt grupparbete
 • 1 mars klockan 10-17, Campusförlagt
 • 8 mars klockan 15-17, Digitalt
 • 9 mars klockan 15-17, Digitalt
 • 17 mars klockan 15-17, Digitalt grupparbete
 • 23 mars klockan 15-17, Digitalt grupparbete
 • 29 mars klockan 15-17, Digitalt

Verksamhetsförlagd utbildning 1, 9KPV01

 

 

 • 3 februari 10-11 Digitalt
 • 17 mars 10-16 Campusförlagt

 

Schema, litteraturlistor och kursinfoVisa/dölj innehåll

Tips till dig som ny studentVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll