Kompletterande pedagogisk utbildning (90 hp) - information till dig som är antagen

Gratulerar till ditt val av utbildning! Varmt välkommen till Kompletterande pedagogisk utbildning (90hp) till ämneslärare (åk 7-9 och gymnasieskolan) vid Linköpings universitet. Vi ser fram emot att ha dig som student och att tillsammans med dig göra din studietid utvecklande, utmanande, lärorik och rolig! Här får du kort information om din första tid på programmet.

LiU-ID och registrering

Upprop

Välkommen på upprop och introduktion tisdag 23 januari klockan 9.30-11.00 i sal R22, Campus Valla.

På introduktionen går vi igenom utbildningens upplägg, regler kring ämneslärarexamen och behörigheter, möjligheter att läsa till fler ämnen, förkunskapskrav, VFU och mycket annat viktigt för att du ska få en så bra studiestart som möjligt. Vi kommer också gå igenom registrering, LiU-ID och LiU-kort.

Kursstart

Första kursen startar 23 januari.

Första tillfället med schemalagd undervisning i den första kursen (Skolans samhällsuppdrag och organisation) är 23-24 januari på campus Valla i Linköping. Campusdagarna inleds med en frågestund tisdagen den 23 januari klockan 11.15-12.00. Inför denna frågestund behöver ni se en inspelad kursintroduktion (i två delar) samt läsa kursens studiehandledning. Dessa kommer att finnas på Studieinfo, under fliken övriga dokument senast i mitten av januari.

En del av undervisningen sker digitalt. De digitala passen kräver att du har tillgång till dator och interntuppkoppling. För att delta i de digitala seminarierna behöver du också ha en fungerande mikrofon och gärna en webbkamera.

Till de första ”campusdagarna” måste du närvara eller anmäla frånvaro annars blir du avregistrerad från utbildningen. Frånvaro meddelas till Pernilla Odelstam. Kursintroduktion till den andra kursen ni läser parallellt (Kunskap och lärande med fokus på didaktiska processer) är torsdag 25 januari kl 15:15-17:00 digitalt via Zoom.

Kurserna ni ska läsa vårterminen 2024 är:

 

Schemalagd undervisning

Utbildningen ges på helfart. Under vårterminen infaller undervisningen i de första två kurserna i period 1 (vecka 04-13) och de andra kurserna i period 2 (vecka 14-23). Notera att en del undervisning är digital, annan undervisning på plats i Linköping. Schema för hela vårterminen 2024 publiceras på webben 21/12 i TimeEdit.

Kursplan, litteraturlista med mera hittar du i Studieinfo.

Schema, litteraturlistor och kursinfo

Tips till dig som ny student

Kontakt