Grundlärare i årskurs 4-6 - information till dig som är antagen

Gratulerar till ditt val av utbildning! Varmt välkommen till Grundlärarprogrammet 4-6 vid Linköpings universitet. Vi ser fram emot att träffa dig och att tillsammans med dig göra din studietid utvecklande, utmanande, lärorik och rolig! Här får du kort information om din första tid på programmet. 

Tacka ja, LiU-ID och registrering

För att du inte ska förlora din plats på programmet måste du ta din plats i anspråk:

 1. Tacka ja
  Du måste tacka ja till din plats senast den 21 juli på antagning.se. Har du blivit antagen i urval 2 eller senare behöver du inte svara på antagningsbeskedet. Om du vill lämna återbud efter 14 augusti måste du vända dig till uv-studadm@liu.se. Ange namn, personnummer och vilken utbildning det gäller. 
 2. Aktivera ditt LiU-ID
  Inför terminsstarten ska du som ny student aktivera ditt LiU-ID. Ett LiU-ID är ditt användarnamn som du använder till våra digitala tjänster. Gå in på minit.liu.se/activation och följ instruktionerna på sidan för att aktivera ditt LiU-ID. Detta går att göra från och med 7 augusti.

 3. Registrera dig
  Du måste registrera dig för att inte förlora din studieplats, och för att kunna delta i undervisning och examination. Logga in på Lisam med ditt LiU-ID och registrera dig på första kursen på din utbildning. Registrering sker från 14 augusti till och med 21 augusti klockan 10.00.
  Om du hunnit aktivera ditt LiU-ID och registrerat dig och sedan kommer på att du inte vill ha din plats måste du skicka ett mail till uv-studadm@liu.se. Ange namn, personnummer och vilken utbildning det gäller.
 4. Läs hela checklistan för dig som är ny student.

Uppstart

Måndagen den 21 augusti 2023 drar studierna igång!

För dig som ska läsa i Linköping

Måndagen den 21 augusti hälsar vi dig hjärtligt välkommen till Lärarutbildningen. Vi träffas klockan 10.00 (insläpp från klockan 9.30) för välkomstceremoni i Kårhuset Kollektivet, Ågatan 55 i Linköping. Därefter tar faddrarna över och visar dig Linköping och Campus Valla. Klockan 13.30 är det programinformation i C2, C-huset Campus Valla. Vid detta tillfälle får du utförlig information om utbildningen. Du möter bland annat programansvarig, studievägledare och studenter. Klockan 15.00 tar Lärarsektionen (Lsek) och dina faddrar över det fortsatta programmet för dagen.

Om du ej kan medverka denna dag är det viktigt att du meddelar detta till studievägledare via uv-studadm@liu.se.

Studierna i din första kurs startar på tisdagen den 22 augusti

Fadderaktiviteter Linköping

Mottagningen (även kallad Nolle-P) kommer att pågå under vecka 34 och 35. De flesta aktiviteterna kommer att vara på plats på Campus Valla. Aktiviteterna startar redan första dagen. 

Mer information om fadderaktiviteterna och nolle-perioden i Linköping.

Följ gärna ÖverFaddrarna på sociala medier så får du mer information om Nolle-P där.

 • Instagram: overfaddrarna
 • Facebook: ÖF - LSEK

 

För dig som ska läsa i Nyköping

Måndagen den 21 augusti hälsar vi dig hjärtligt välkommen till Lärarutbildningen. Vi träffas klockan 11.00 för välkomstceremoni på Campus Nyköping, ingång Västra Trädgårdsgatan 38. Klockan 13.30 strömmas programinformation från Linköping till ditt lokala campus. Vid detta tillfälle får du utförlig information om utbildningen. Du ska alltså vara kvar på Campus Nyköping även efter lunch.

Om du ej kan medverka denna dag är det viktigt att du meddelar detta till studievägledare via uv-studadm@liu.se.

Studierna i din första kurs startar på tisdagen den 22 augusti.

För dig som ska läsa i Västervik

Måndagen den 21 augusti hälsar vi dig hjärtligt välkommen till Lärarutbildningen. Vi träffas klockan 08.30 för välkomstceremoni på Campus Västervik, samling vid receptionen huvudentrén Östersjövägen 8. Klockan 13.30 strömmas programinformation från Linköping till ditt lokala campus. Vid detta tillfälle får du utförlig information om utbildningen. Du ska alltså vara kvar på Campus Västervik även efter lunch.

Om du ej kan medverka denna dag är det viktigt att du meddelar detta till studievägledare via uv-studadm@liu.se.

Studierna i din första kurs startar på tisdagen den 22 augusti.

Första tiden

Under de två första veckorna på terminen varvas studier med studentaktiviteter där studenter i högre årskurser ser till att du kommer tillrätta i Linköping.

Första kursen i programmet heter Allmändidaktik 5 hp (973G01)och sträcker sig över 3,5 veckor. Kursens utgångspunkt är dina egna skolerfarenheter och behandlar olika perspektiv på elever, lärarrollen, lärande, fostran och undervisning med hjälp av föreläsningar, seminarier och litteraturstudier. Kursen startar på tisdagen den 22 augusti. Du kan redan nu förbereda dig genom att köpa böckerna som används i kursen. Du behöver ha kurslitteraturen när kursen startar.

Inför kursstart behöver du införskaffa följande kurslitteratur till den första kursen:

 • Edling, Silvia. (2021). Världens bästa yrke?! En kort introduktion till dig som har valt att bli lärare. Studentlitteratur.
 • Lindström, G. & Pennlert, L.-Å. (2022). Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik. 8:e reviderade upplagan. Umeå: Fundo förlag. (Bokhandeln)
 • Schött, K., Hållsten, S., Moberg, B. & Strand, H. (2015). Studentens skrivhandbok. Stockholm: Liber. (Bokhandeln)

Övriga texter tillhandahålls via länkar eller inhandlas på universitetet när du väl är på plats.

Schema, kurslitteratur och kursinfo

Du hittar information om kurser, programplan, litteraturlistor med mera på:

Du hittar schema via Timeedit (sök på kurskod)


Tips till dig som ny student

Filmer

Håkan Löfgren, dekan på Utbildningsvetenskap, hälsar välkommen till LiU och lärarutbildningarna

Reservantagning

Kontakt

Information inför studiestarten