Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård - information till dig som är antagen

 

Upprop med registrering sker tisdagen den 30/8 kl.10.15 på Campus US för alla studiegrupper. För att registreringen ska ske så smidigt som möjligt, får du gärna ladda ner en ”QR reader” på din mobil eller dator. Lokal på Campus US meddelas på programmets hemsida innan kursstart! Uppropsdagen är obligatoriskt. Har du inte möjlighet att närvara på uppropet måste du meddela detta till Charlotta Punkt, kursansvarig, via e-post: sskspec@liu.se. Om du inte hör av dig så riskerar du att förlora din plats.

 

Första dagen är huvudsakligen vikt för information om utbildningen och för uppstart av era basgrupper tillsammans med handledare. Dagen beräknas vara slut kl. 16.00. 

De första fyra veckorna innehåller teoretiska studier, ca 2-3 heldagar/vecka, start tidigast 8.15 och slut senast 17.00. När schemat är färdigt kommer vi att uppdatera den här sidan med vilka dagar som är planerade för egna studier. Under vecka 39-41 är ni ute på fältstudier 2-3 dagar/v och har teori fredagar.

 

Utifrån hur höstens pandemiläge ser ut kan undervisningen behöva anpassas med kort varsel. När vi vet mer om läget inför hösten kommer informationen uppdateras här i välkomstbrevet och på programmets hemsida. Titta därför igenom informationen igen inför uppropet. Just nu planeras för campusförlagda moment och föreläsningar på plats i Linköping.
 
Specialistutbildningen i anestesi består av fem kurser: 

 

Termin 1, v.35-v.2
1. Omvårdnad i samband med grundläggande anestesi/analgesi, 7,5hp 
2. Grundläggande anestesi och analgesi, 15hp

5. Uppstart Självständigt arbete med inriktning mot anestesisjukvård, 15hp

Termin 2, v.4-v.23
3. Omvårdnad i samband med anestesi/analgesi under specifika förutsättningar, 15hp
4. Anestesiologi under specifika förutsättningar, 7,5hp
5. Forts Självständigt arbete med inriktning mot anestesisjukvård, 15hp

Undervisningen bygger på problembaserat lärande, PBL, och baseras mycket på självständiga studier. Du erbjuds olika läraktiviteter i form av basgruppsarbete, seminarier, färdighetsträningar, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och föreläsningar för att ge förutsättningar och stöd för dig i din lärandeprocess. Inför studierna, som bygger vidare på sjuksköterskans grundkompetens, rekommenderar vi starkt att du utifrån ditt eget behov repeterar cellen, cirkulation, respiration och vetenskapliga metoder. Datorvana förutsätts.

 

Vi vill även att du förbereder dig genom att titta på följande filmer om PBL och hur problembearbetningsprocessen i basgrupp kan gå till: https://www.youtube.com/channel/UCP6dF7AU5q6PVBm5MgXxn_w

https://www.youtube.com/watch?v=VjZY0qciJuc

 

Du som är student vid Linköpings universitet tilldelas ett IT-konto kallat LiU-ID. Det är en central användaridentitet bestående av ett användarnamn och ett lösenord som du använder vid inloggning till alla universitetets IT-tjänster. När du aktiverat ditt LiU-ID, får du åtkomst till ditt elektroniska kursskal och kursrum på LiSAM. Här du kan du redan innan kursstart botanisera och titta lite på kursinnehållet. Länk till kursrum Anestesi hk-22, länkas här så fort den är skapad.


Här finner du information/checklista till dig som ny student https://liu.se/artikel/checklistor

 

 Läs mer om utbildningen här, uppdaterad information läggs ut efterhand.

www.liu.se/medfak/ssk/anestesisjukskoterska 

En aktivitet som du som student själv måste göra vid kursstart eller under första dagen är att förbereda dig till seminariet om kärnkompetenser. Redan första kursveckan ges ett seminarium om sjuksköterskans kärnkompetenser, med betoning på innebörden för den specialistutbildade sjuksköterskan. Seminariet sker tillsammans med övriga specialistprogram.

Förbered dig för seminariet genom att läsa Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som du laddar ned från Svensk sjuksköterskeförening via länk https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c003062317be/1584025404390/kompetensbeskrivning %20legitimerad%20sjuksk%C3%B6terska%202017.pdf

 
 


Vi ser fram emot att träffa dig i augusti!

 

 

Vänliga hälsningar

 

Charlotta Punkt, kursansvarig

Julia Lindblom, utbildningsadministratör

Kontaktpersoner

Programhemsida

På programmets hemsida finns ytterligare information, bland annat litteraturlista