Specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård - information till dig som är antagen

Upprop och reservantagning

Upprop

Upprop med registrering sker tisdagen den 29/8 kl.10.15 i Rönnen, ingång 64, plan 10, Campus US, Linköping för alla studiegrupper (se karta). För att registreringen ska ske så smidigt som möjligt, är det bra om du har möjlighet att läsa av QR-koder med din mobiltelefon.

Uppropet är obligatoriskt. Har du inte möjlighet att närvara på uppropet måste du meddela detta till Anne Söderlund Schaller, kursansvarig, via e-post: sskspec@liu.se. Om du inte hör av dig så riskerar du att förlora din plats.

Kallelse av reserver startar direkt efter urvalet. Alla antagna och reserver får ett mejl med ett formulär där du bekräftar din plats/reservplats. Vartefter platser blir lediga kontaktas reserver via telefon alt, e-post/SMS.

 

Information om programmet

Första dagen är huvudsakligen vikt för information om utbildningen och för uppstart av era basgrupper tillsammans med handledare. Dagen beräknas vara slut kl. 16.00. 

De första fyra veckorna innehåller teoretiska studier, ca 2-3 heldagar/vecka, start tidigast 8.15 och slut senast 17.00. När schemat är färdigt kommer vi att uppdatera den här sidan med vilka dagar som är planerade för egna studier. Under vecka 39-41 är ni ute på fältstudier 2-3 dagar/v och har teori fredagar.

 

För studenter med studieort Jönköping är det viktigt att veta att viss undervisning även sker i Linköping.

 

Preliminärt schema för vecka 35 och 36

Vecka 35


2023-08-29

tisdag

10.15 - 16.00

Campus US Linköping

2023-08-30

onsdag

08.15 - 17.00

Campus US Linköping

2023-08-31

torsdag

09.00 - 17.00

Campus US Linköping/zoom

2023-09-01

fredag

Egna studier

 

Vecka 36

2023-09-04

 

måndag

 

Egna studier

 

2023-09-05

tisdag

10.15 - 17.00

Campus US Linköping/Jönköping

2023-09-06

onsdag

08.15 - 17.00

Campus US Linköping

2023-09-07

torsdag

Egna studier

 

2023-09-08

fredag

Egna studier

 


Terminsöversikt ht 23 - vt 24
 (pdf)

Specialistutbildningen i anestesi består av fem kurser: 

Termin 1, v. 35 – v. 02

1. Omvårdnad i samband med grundläggande anestesi/analgesi, 7,5hp 
2. Grundläggande anestesi och analgesi, 15hp

5. Uppstart Självständigt arbete med inriktning mot anestesisjukvård, 15hp

Termin 2, v. 04 – v. 23
3. Omvårdnad i samband med anestesi/analgesi under specifika förutsättningar, 15hp
4. Anestesiologi under specifika förutsättningar, 7,5hp
5. Forts Självständigt arbete med inriktning mot anestesisjukvård, 15hp

VFU

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i programmet och är förlagd till Region Östergötlands län samt Region Jönköpings län. Inom respektive region/län kommer VFU-platser att erbjudas och det innebär att du måste vara beredd att resa till eller bo på annan ort inom länet och stå för de kostnader som det kan medföra. VFU kan genomföras i hemortens region om lämplig plats kan beredas där.

IT-konto (LiU-id)

Du som är student vid Linköpings universitet tilldelas ett IT-konto kallat LiU-ID. Det är en central användaridentitet bestående av ett användarnamn och ett lösenord som du använder vid inloggning till alla universitetets IT-tjänster. När du aktiverat ditt LiU-ID, får du åtkomst till ditt elektroniska kursskal och kursrum på kursplattformen LISAM. Här kan du redan innan kursstart botanisera och titta lite på kursinnehållet. För mer information - se checklista för nya studenter nedan.

Rekommendationer inför kursstart

Undervisningen bygger på problembaserat lärande (PBL) och baseras till stor del på självständiga studier. Du erbjuds olika läraktiviteter i form av basgruppsarbete, seminarier, färdighetsträningar, VFU och föreläsningar för att ge förutsättningar och stöd för dig i din lärandeprocess. Det är viktigt att du inför kursstart uppdaterar dina kunskaper inför studierna, som bygger vidare på sjuksköterskans grundkompetens. Vi rekommenderar starkt att du utifrån ditt eget behov repeterar cellen, cirkulation, respirationsfysiologi/gasutbyte och vetenskapliga metoder. Datorvana förutsätts. 

Vi rekommenderar dig att läsa på om PBL innan vi möts. Här finns både skriftlig information och ett antal filmer som beskriver metoden. Titta gärna igenom dem så att du är förberedd inför kursstart.

 

Vi ser fram emot att träffa dig i augusti!

 

Vänliga hälsningar

Anne Söderlund Schaller, Kursansvarig
Tfn 011-36 34 82
sskspec@liu.se

 Kontaktpersoner

FAQ

Vanliga frågor om åtkomst till digitala resurser på LiU.

LiU-student?

Om ditt LiU-id är inaktivt, behöver du aktivera det igen för att komma åt kursrummet i Lisam. Annars dyker det upp så snart det öppnar.

Ny student?

Innan du registrerat dig har du bara tillgång till viss information i kursrummet i Lisam. Full access får du så snart du registrerat dig (efter uppropet).

Liunet - student

Tillgång till studenternas intranät "Liunet - student" får du så snart du registrerat dig (efter uppropet).

Tips till dig som ny student

Antagen till LiU