Barnmorskeprogrammet - information till dig som är antagen

Informationen på den här sidan är preliminär och kommer att uppdateras under vårterminen och återigen inför uppropet. Läs därför igenom informationen igen innan uppropet.

Utbildningen startar måndagen den 29:e augusti 2022 kl. 10.15. Lokal meddelas via utbildningens hemsida innan kursstart! Denna första dag sker ett obligatoriskt upprop. Har du inte möjlighet att närvara måste Du meddela detta till Maria Spets, kursansvarig, tfn 013-28 67 66, annars förlorar du din plats.


Barnmorskeutbildningen består av sju kurser och totalt 90 högskolepoäng (hp).

Termin 1

1. Reproduktiv och sexuell hälsa, introduktion, 7,5 hp 
2. Normalt barnafödande, 22,5 hp

Termin 2

3. Prevention inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 12 p
4. Komplicerat barnafödande, 12 hp
7. Självständigt arbete/examensarbete*, 6hp

Termin 3 

5. Reproduktiv och sexuell ohälsa, 6 hp 
6. Fördjupning inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 15 hp
7. Självständigt arbete/examensarbete*, 9hp

*Kurs 7 15 hp: finns i termin 2 och 3. 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i fem kurser och utgör cirka hälften av innehållet. Den är förlagd till Region Östergötlands län samt Region Jönköpings län. Inom resp. region/län kommer VFU-platser att erbjudas och det innebär att du måste vara beredd att resa till eller bo på annan ort inom länet och stå för de kostnader som det kan medföra. VFU kan genomföras i hemortens landsting om lämplig plats kan beredas där.

Under de inledande tio veckorna (35-44) i termin 1 bedrivs teoretiska studier.
Preliminärt schema för vecka 35 och 36:

 

 

Vecka 35                   

2022-08-29       måndag     10.15 - 15.00                       Campus US Linköping

2022-08-30       tisdag        egna studier                         

2022-08-31       onsdag      09.15 - 15.00                       Campus US Linköping       

2022-09-01       torsdag     09.15 - 15.00                       Campus US Linköping
2022-09-02       fredag       09.15 – 11.00                      basgrupp Linköping/Jönköping             

             

Vecka 36                   

2022-09-05       måndag    egna studier

2022-09-06        tisdag       10.15 - 17.00                       Campus US Linköping                                      2022-09-07        onsdag     09.15 - 15.00                       basgrupp Linköping/Jönköping

2022-09-08        torsdag    egna studier

2022-09-19        fredag      egna studier                       

 

 

Veckorna 45-49 och 50-02 bedrivs VFU (verksamhetsförlagd undervisning) inom mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård. Se vidare den bifogade preliminära översikten för höstterminen 2022.


Rekommendationer inför kursstart

1.Vi rekommenderar att du skaffar boken Reproduktiv Hälsa - barnmorskans kompetensområde (2016) av H. Lindgren, K. Christiansson och A-K, Dykes, Studentlitteratur, Lund. Boken används genom hela utbildningen.

2.Två sevärda filmer som vi rekommenderar dig att se innan vi möts den 22/1:
 ”Problembaserat lärande (PBL)”
Det är en film om PBL som studentföreningen på Psykologprogrammet vid Linköpings universitet spelat in. (19 minuter lång).
https://www.youtube.com/watch?v=JX6uezNgyss

3. ”Every generation”
Under utbildningens första dag kommer vi att samtala om den här filmen som är inspelad av Utrikesdepartementet. (6 minuter lång). 

Länk till filmen

 

Vi ser fram mot att träffa dig i januari!

Vänliga hälsningar
Maria Spets

Kontaktpersoner vid programmet

Programhemsida