Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - information till dig som är antagen

Informationen inför uppropet i välkomstbrevet och på programmets hemsida kan komma att uppdateras då vi vet mer om hälsa och smittoläge till hösten. Titta därför igenom informationen igen inför uppropet

Höstterminen kommer att planeras utefter normalläge och ej ”Pandemi situation därför kommer mycket av undervisningen att bedrivas ”fysisk” på plats men att vissa seminarier fortsatt kommer att vara på distans.

Upprop med drop-in registrering sker tisdagen den 30/8 kl.10.15. För att registreringen ska ske så smidigt som möjligt, att det av vikt att ni har en nerladdad app en ”QR reader” på era mobiler eller datorer. Lokal på Campus US meddelas på programmets hemsida innan kursstart! Uppropet är obligatoriskt, om du inte har möjlighet att närvara måste det meddelas till utbildningsadministratör Julia Lindblom.

Första dagen är huvudsakligen vikt för information om utbildningen, se gärna info från våra administratörer (se länkar längst ner på sidan). Eftermiddagen fortsätter kl.13.15 med första basgruppen, kontraktskrivande och scenario bearbetning. Dagen beräknas vara slut senast kl.17.00.

.  

 

Se gärna vår hemsida för PBL film och för din förberedelse: 

http://www.liu.se/liu-nytt/arkiv/nyhetsarkiv/1.592387

Någon av de första veckorna har vi planerat ett seminarie om sjuksköterskans
kärnkompetenser, med betoning på innebörden för den specialistutbildade sjuksköterskan.
Förbered dig för seminariet genom att läsa Kompetensbeskrivning för legitimerad
sjuksköterska som du laddar ned från Svensk sjuksköterskeförening via länk:
https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c003062317be/1584025404390/kompe tensbeskrivning%20legitimerad%20sjuksk%C3%B6terska%202017.pdf
 
Övriga dagar på utbildningen; räkna med 2 - 4 heldagar/vecka, som tidigast 08.15 och senast till 17.00.
De första tre veckorna innehåller teoretiska studier med egna studiedagar fredagar 2/9,
9/9, 16/9 och fredag 23/9. 

Specialistutbildningen i intensivvård består av fem kurser:

Termin 1 HT 

1. Omvårdnad i samband med grundläggande intensivvård, 7,5hp 
2. Grundläggande intensivvård, 15hp
5. Uppstart Självständigt arbete med inriktning mot intensivvård, 15hp

Termin 2 VT

3. Omvårdnad i samband med intensivvård under specifika förutsättningar, 15hp
4. Intensivvård under specifika förutsättningar, 7,5hp
5. Självständigt arbete med inriktning mot intensivvård, 15hp


Viktigt att uppdatera dina kunskaper!

Utbildningen bygger mycket på självständiga studier. Basgruppsarbete, seminarier, färdighetsträningar, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och föreläsningar ger förutsättningar och stöd för din lärandeprocess. Inför studierna, som bygger på sjuksköterskans grundkompetens, rekommenderar vi, utifrån Ditt eget behov, repetition av cellen, cirkulation, ekg tolkning, lungfysiologi-respiration, läkemedelsberäkning (spädningar, doskalkyleringar etc. ) och vetenskapliga metoder. Datorvana förutsätts.

 


Läs mer om utbildningen här, där uppdaterad information läggs ut efterhand; 
http://www.hu.liu.se/ssk/intensivvardssjukskoterska

För er som sökt från studieort Jönköping, förläggs VFU och fältstudier på din studieort- ytterligare information finns här: http://www.hu.liu.se/ssk/intensivvardssjukskoterska/studiegrupp-pa-annan-ort

Administratör på programmet
Helen Hagström, utbildningsadministratör: sskspec@liu.se

 

Vi i lärarlaget samt administratörer ser fram emot att träffa Dig i augusti !

 

Länkar

Kontaktpersoner

Programmets hemsida