Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - information till dig som är antagen

Upprop och reservantagning

Upprop med drop-in registrering sker tisdagen den 29/8 kl.10.15 i lokal Linden, ingång 65, plan 09, Campus US, Linköping (se karta).

För att registreringen ska ske så smidigt som möjligt, är det bra om ni har möjlighet att läsa av QR-koder på era mobiler eller datorer.

Uppropet är obligatoriskt. Om du inte har möjlighet att närvara måste det meddelas till kursansvarig Carina Hjelm via sskspec@liu.se annars förlorar du din plats.

Kallelse av reserver startar direkt efter urvalet. Alla antagna och reserver får ett mejl med ett formulär där du bekräftar din plats/reservplats. Vartefter platser blir lediga kontaktas reserver via telefon alt, e-post/SMS.

Information om programmet

Intensivvårds utbildningen består av fem kurser och totalt 60 högskolepoäng (hp).

Termin 1 ht

1. Omvårdnad i samband med grundläggande intensivvård, 7,5hp 
2. Grundläggande intensivvård, 15hp
5. Uppstart Självständigt arbete med inriktning mot intensivvård, 7,5hp

Termin 2 vt

3. Omvårdnad i samband med intensivvård under specifika förutsättningar, 15hp
4. Intensivvård under specifika förutsättningar, 7,5hp
5. Forts. Självständigt arbete med inriktning mot intensivvård, 7,5hp

VFU

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i två terminer och utgör cirka hälften av innehållet. Den är förlagd till Region Östergötlands län samt Region Jönköpings län. Inom resp. region/län kommer VFU-platser att erbjudas och det innebär att du måste vara beredd att resa till eller bo på annan ort inom länet och stå för de kostnader som det kan medföra. 

Under de inledande 4 veckorna (35-38) i termin 1 bedrivs teoretiska studier. 

Preliminärt schema för vecka 35 och 36:

Vecka 35


2023-08-29

tisdag

10.15 - 16.00

Uppstart, basgrupp alla, Campus US Linköping

2023-08-30

onsdag

08.15 - 16.30

Campus US Linköping - alla

2023-08-31

torsdag

08.15 - 17.00

Campus US Linköping - alla

2023-09-01

fredag

egna studier

 

Vecka 36


2023-09-04

måndag

8.15-12.00

Färdighetsträning
Linköping/Jönköping

2023-09-05

tisdag

8.15-15.00

Färdighetsträning Linköping, em basgrupp Linköping/Jönköping

2023-09-06

onsdag

08.15 - 17.00

Campus US Linköping. - alla

2023-09-07

torsdag

13.00 - 16.00

Färdighetsträning Jönköping

2023-09-08

fredag

egna studier

 

 

Veckorna 39-49 och 45-49 bedrivs fältstudier (IVA, OP, ANE) samt VFU (verksamhetsförlagd undervisning) inom olika specialiserade intensivvårdsavdelningar.

LiU-id (IT-konto)

Du som är student vid Linköpings universitet tilldelas ett IT-konto, kallat LiU-id. Det är en central användaridentitet bestående av ett användarnamn och ett lösenord som du använder vid inloggning till alla universitetets IT-tjänster. När du aktiverat ditt LiU-id, får du åtkomst till ditt digitala kursrum på kursplattformen LISAM. Se checklista för nya studenter nedan, för mer information. 

Rekommendationer inför kursstart

  1. Någon av de första veckorna  har vi planerat ett seminarium om sjuksköterskans kärnkompetenser, med betoning på innebörden för den specialistutbildade sjuksköterskan. Förbered dig för seminariet genom att läsa Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som du laddar ned från Svensk sjuksköterskeförening

  2. Vi rekommenderar dig att läsa på om PBL innan vi möts. Där finns både skriftlig information och ett antal filmer som beskriver metoden. Titta gärna igenom dem så att du är förberedd inför kursstart.

  3. Viktigt att uppdatera dina kunskaper. Utbildningen bygger på självständiga studier. Basgruppsarbete, seminarier, färdighetsträningar, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och föreläsningar ger förutsättningar och stöd för din lärandeprocess. Inför studierna, som bygger på sjuksköterskans grundkompetens, rekommenderar vi, utifrån Ditt eget behov, repetition av cellen, cirkulation, EKG-tolkning, lungfysiologi-respiration, läkemedelsberäkning (spädningar, doskalkyleringar etc. ) och vetenskapliga metoder. Datorvana förutsätts.
 
Vi ser fram mot att träffa dig i augusti! Vänliga hälsningar Carina Hjelm Kursansvarig Tfn 013-28 67 33
carina.hjelm@liu.se
 


Länkar

Kontaktpersoner

FAQ

Vanliga frågor om åtkomst till digitala resurser på LiU.

LiU-student?

Om ditt LiU-id är inaktivt, behöver du aktivera det igen för att komma åt kursrummet i Lisam. Annars dyker det upp så snart det öppnar.

Ny student?

Innan du registrerat dig har du bara tillgång till viss information i kursrummet i Lisam. Full access får du så snart du registrerat dig (efter uppropet).

Liunet - student

Tillgång till studenternas intranät "Liunet - student" får du så snart du registrerat dig (efter uppropet).

Tips till dig som ny student

Antagen till LiU