Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård - information till dig som är antagen

Utifrån rådande pandemiläge kan undervisningen behöva anpassas. Informationen inför uppropet i välkomstbrevet och på programmets hemsida kan komma att uppdateras då vi vet mer om läget till hösten. Titta därför igenom informationen igen inför uppropet”

 

höstterminen kommer att planeras utefter ”Pandemi situation ”så kommer mycket av undervisningen att vara på distans förutom för de första dagarna (upprop, info och basgrupp). Vid praktiska träningar på Clinicum och Metodikum etc. har vi fått  möjlighet att få träffas ”fysiskt”.

 

Upprop med drop-in registrering sker tisdagen den 31/8 kl.10.15. För att registreringen ska ske så smidigt som möjligt, att det av vikt att ni har en nerladdad app en ”QR reader” på era mobiler eller datorer. Lokal på Campus US meddelas på programmets hemsida innan kursstart! Uppropet är obligatoriskt, om du inte har möjlighet att närvara måste det meddelas till utbildningsadministratör Helen Hagström.

 

Första dagen är huvudsakligen är vikt för information om utbildningen, se gärna info från våra administratörer (se länkar längst ner på sidan). Eftermiddagen fortsätter kl.13.15 med första basgruppen, kontraktskrivande och scenario bearbetning. Dagen beräknas vara slut senast kl.17.00.  

Se gärna vår hemsida för PBL film och för din förberedelse: 

http://www.liu.se/liu-nytt/arkiv/nyhetsarkiv/1.592387

 

Redan i v.35  har vi preliminärt planerat ett seminarie med s.k flipped classroom pedagogik. Vår föreläsare har gått i pension till HT 2021 och en annan föreläsare planeras, men titta gärna i presentationen: Omvårdnadsbegrepp på avancerad nivå, se länk nedan:

https://liuonline.sharepoint.com/portals/hub/_layouts/15/PointPublishing.aspx?app=video&p=p&chid=e47087a3-8ef0-4570-9395-506ebb69e0fb&vid=e9c3d7b9-20d2-43d9-8491-0e90bde7c8f5

 

Ytterligare filmer kring detta ämne kommer kanske att presenteras innan kursstart.

 

Övriga dagar på utbildningen; räkna med 2 - 4 heldagar/vecka, som tidigast 08.15 och senast till 17.00.

De första tre veckorna innehåller teoretiska studier med egna studiedagar fredagar 3/9, 10/9, 17/9 och fredag 24/9.

 

Specialistutbildningen i intensivvård består av fem kurser:

Termin 1 HT 

1. Omvårdnad i samband med grundläggande intensivvård, 7,5hp 
2. Grundläggande intensivvård, 15hp
5. Uppstart Självständigt arbete med inriktning mot intensivvård, 15hp

Termin 2 VT

3. Omvårdnad i samband med intensivvård under specifika förutsättningar, 15hp
4. Intensivvård under specifika förutsättningar, 7,5hp
5. Självständigt arbete med inriktning mot intensivvård, 15hp


Viktigt att uppdatera dina kunskaper!

Utbildningen bygger mycket på självständiga studier. Basgruppsarbete, seminarier, färdighetsträningar, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och föreläsningar ger förutsättningar och stöd för din lärandeprocess. Inför studierna, som bygger på sjuksköterskans grundkompetens, rekommenderar vi, utifrån Ditt eget behov, repetition av cellen, cirkulation, ekg tolkning, lungfysiologi-respiration, läkemedelsberäkning och vetenskapliga metoder. Datorvana förutsätts.

Läs mer om utbildningen här, där uppdaterad information läggs ut efterhand; 
http://www.hu.liu.se/ssk/intensivvardssjukskoterska

För er som sökt från studieort Jönköping, förläggs VFU och fältstudier på din studieort- ytterligare information finns här: http://www.hu.liu.se/ssk/intensivvardssjukskoterska/studiegrupp-pa-annan-ort

Administratör på programmet
Helen Hagström, utbildningsadministratör: sskspec@liu.se

Mer info kommer innan uppropet.

Vi i lärarlaget samt administratörer ser fram emot att träffa Dig i augusti !

 

LänkarVisa/dölj innehåll

KontaktpersonerVisa/dölj innehåll

-

Bild saknas

Programledning och -administration vid Barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen

Funktionsadress

Programmets hemsidaVisa/dölj innehåll