Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård - information till dig som är antagen

Välkommen till utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård. Vad kan du förvänta dig när programmet börjar i höst, hur ser schemat ut de första veckorna och vad behöver du göra innan kursstarten?

På den här sidan finns information du behöver inför att programmet startar. Sidan uppdateras löpande.

Upprop och reservantagning

Programmet startar med obligatoriskt upprop och registrering. Meddela i god tid innan uppropet om du får förhinder.

Utbildningen startar tisdagen den 27 augusti kl. 10.15 på Campus US i Linköping med ett obligatoriskt upprop och registrering. Lokal för uppropet meddelas på den här sidan närmare programstarten. 

Vad händer om jag inte kommer till uppropet?

Uppropet är obligatoriskt. Om du får förhinder måste du meddela administratör Jeanette Mathisen via e-post sskspec@liu.se i god tid innan uppropet för att behålla din plats. Om du inte hör av dig och uteblir från uppropet, förlorar du din plats.

När kallas reserver?

Vi börjar kalla reserver direkt efter urvalet. Är du antagen eller reserv får du ett mejl med ett formulär där du bekräftar din plats/reservplats. Vartefter platser blir lediga kontaktar vi dig som står på reservplats via telefon, e-post eller sms.

Om programmet

Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård består av fem kurser och totalt 60 högskolepoäng (hp).

Termin 1 (höstterminen)

Kurs 1: Omvårdnad i samband med grundläggande intensivvård, 7,5 hp 
Kurs 2: Grundläggande intensivvård, 15 hp
Kurs 5: Självständigt arbete med inriktning mot intensivvård, 7,5 hp (uppstart)

Termin 2 (vårterminen)

Kurs 3: Omvårdnad i samband med intensivvård under specifika förutsättningar, 15 hp
Kurs 4: Intensivvård under specifika förutsättningar, 7,5 hp
Kurs 5: Självständigt arbete med inriktning mot intensivvård, 7,5 hp (fortsättning)

Terminsöversikt (pdf)

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i två terminer och utgör cirka hälften av innehållet. Den är förlagd till hela Region Östergötlands län respektive Region Jönköpings län, beroende på vilken studieort du valt. VFU-platser erbjuds inom hela regionen, vilket innebär att du måste vara beredd att resa till eller bo på annan ort inom respektive län och stå för de kostnader det kan medföra.

Hur är studierna upplagda?

Utbildningen bygger på självständiga studier. Basgruppsarbete, seminarier, färdighetsträningar, verksamhetsförlagd utbildning och föreläsningar ger förutsättningar och stöd för din lärandeprocess. Datorvana är en förutsättning för att klara av studierna.

Undervisning på campus

Under höstterminen har du cirka 20 dagar med undervisning på campus. Tio dagar är på plats i Linköping, oavsett vilken studieort du valt. Resterande cirka tio dagar sker på campus i Linköping respektive Jönköping, beroende på vilken studieort du tillhör.

Under vårterminen är antalet dagar med undervisning på campus något färre.

Kurslitteratur

I litteraturlistan ser du vilken kurslitteratur som ingår i programmet.

Litteraturlista ht 2024 (pdf)

Schema

Schemat blir klart närmare terminsstart. Här ser du preliminärt schema för programmets två första veckor.

Preliminärt schema vecka 35

  • Tisdag 27 augusti, kl. 10.15–16.00: Uppstart, basgrupper, Campus US, Linköping.
  • Onsdag 28 augusti, kl. 08.15–17.00: Campus US, Linköping.
  • Torsdag 29 augusti, kl. 09.15–17.00: Campus US, Linköping (eventuellt Zoom).
  • Fredag 30 augusti: Egna studier.

Preliminärt schema vecka 36

  • Måndag 2 september, kl. 08.15–15.00: Färdighetsträning och basgrupp, studenter med studieort Jönköping.
  • Tisdag 3 september, kl. 08.15–15.00: Färdighetsträning och basgrupp, studenter med studieort Linköping.
  • Onsdag 4 september, kl. 08.15–17.00: Campus US, Linköping.
  • Torsdag 5 september, kl. 08.15–12.00: Självstudier EKG.
  • Fredag 6 september: Egna studier.

Fördelningen mellan praktiska och teoretiska studier under höstterminen

Under de inledande fyra veckorna (35–38) i termin 1 har du teoretiska studier. Veckorna 39–49 och 45–49 genomför du fältstudier (IVA, OP, ANE) samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom olika specialiserade intensivvårdsavdelningar.

Rekommendationer inför studiestarten

Förbered dig inför studierna genom att repetera sådant du lärde dig under grundutbildningen till sjuksköterska. Du bör också läsa på om problembaserat lärande - den pedagogiska modell som används vid Medicinska fakulteten.

Förbered dig inför seminarium om sjuksköterskans kärnkompetenser

Någon av de första veckorna har vi ett seminarium om sjuksköterskans kärnkompetenser, med betoning på innebörden för den specialistutbildade sjuksköterskan. Förbered dig för seminariet genom att läsa Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som du laddar ned från Svensk sjuksköterskeförening.

Repetera dina kunskaper

Inför studierna, som bygger vidare på sjuksköterskans grundkompetens, rekommenderar vi att du utifrån ditt eget behov repeterar kunskaper kring cellen, cirkulation, EKG-tolkning, lungfysiologi–respiration, läkemedelsberäkning (spädningar, doskalkyleringar, etc.) och vetenskapliga metoder. 

Läs på om problembaserat lärande (PBL)

Läs på om problembaserat lärande (PBL) innan vi möts. Här på webbplatsen finns både skriftlig information och ett antal filmer som beskriver metoden. Titta gärna igenom dem så att du är förberedd inför kursstart.

LiU-id och lärplattform

Som student vid Linköpings universitet får du ett LiU-id. Det är en central användaridentitet som ger dig tillgång till bland annat e-post och lärplattformen Lisam.

LiU-id ger dig åtkomst till universitetets it-tjänster

Du som är student vid Linköpings universitet tilldelas ett it-konto, kallat LiU-id. Det är en central användaridentitet med ett användarnamn och ett lösenord som du använder vid inloggning till alla universitetets it-tjänster.

När du aktiverat ditt LiU-id, får du åtkomst till ditt elektroniska kursskal och kursrum på lärplattformen Lisam. Här kan du redan innan kursstart botanisera och titta på kursinnehållet. Kursrummet hittar du i Lisam så fort det är skapat och du har aktiverat ditt LiU-id.

Lärplattformen Lisam

Vid Linköpings universitet används den digitala lärplattformen Lisam för pedagogisk kommunikation mellan lärare och studenter. I Lisam hittar du din e-post, dina kursrum och samarbetsytor.

Ta för vana att kolla i kursrummet ofta, då information ofta förändras och uppdateras, framför allt schemat och dess innehåll.

Åtkomst till digitala tjänster

Vanliga frågor om åtkomst till digitala resurser på Linköpings universitet

Har du studerat på LiU tidigare?

Om ditt LiU-id är inaktivt, behöver du aktivera det igen för att komma åt kursrummet i Lisam. Annars dyker det upp så snart det öppnar.

Är du ny student?

Innan du registrerat dig har du begränsad tillgång till information i kursrummet i Lisam. Full access får du efter uppropet.

Allt på ett ställe: Liunet student

Tillgång till studenternas intranät "Liunet student" får du så snart du registrerat dig (efter uppropet).

Kontaktpersoner

E-postadresser

Programansvarig och administratör: sskspec@liu.se
Studievägledare: studievagledare@medfak.liu.se

Hitta till Campus US

Tips till dig som ny student

Antagen till LiU