Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot kirurgisk vård - information till dig som är antagen

Utbildningen startar tisdagen 31 augusti 2021. Vi har då drop-in registrering mellan klockan 9.15– 10.15 på Campus US, Linköping.

För att registreringen ska ske så smidigt som möjligt, se till att ni har laddat ner en QR-reader på era mobiler eller datorer.

Lokal är i skrivande stund inte klar, med anledning av nuvarande distansläge (pandemiläge) men kommer att framgå på vår hemsida. Uppropet är obligatoriskt. Om du inte kan komma till uppropet måste du i förväg meddela detta, annars förlorar du din plats.

Hemsidan kommer att uppdateras kontinuerligt med aktuella kursdokument:
https://liu.se/utbildning/program/mask3


Karta över Campus US och lokalerna hittar du på LiU:s hemsida:
https://liu.se/artikel/kartor

Specialistutbildningen läses på halvfart och omfattar totalt 60 högskolepoäng (hp). Den första terminen består av två kurser:
- Specialistsjuksköterskan och kärnkompetenserna i avancerad omvårdnad, 7,5 hp
- Systematisk undersökningsmetodik, avancerad hälsobedömning och kliniskt resonemang, 7,5 hp

 

Onsdagar och torsdagar kommer företrädesvis att vara schemalagda teoridagar eller egna studiedagar. Campusförlagd tid är oftast planerad onsdagar och torsdagar varannan vecka.
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genomförs i termin 2 och 4. VFU är primärt förlagd till Region Östergötland men kan förläggas till hemorten om lämplig plats kan beredas där.

Utbildningen bygger på självständiga studier. Basgruppsarbete och föreläsningar ger förutsättningar och stöd för din lärandeprocess. Till detta tillkommer seminarier, inlämningsuppgifter och examinationer. Det innebär att du bör räkna med att kunna sätta av 20 timmar per vecka för dina studier under utbildningen.

Har du inte tidigare gått kurser med problem baserat lärande (PBL) som pedagogisk modell kan du ha god nytta av att ta del av den här sidan:

https://liu.se/artikel/problembaserat-larande

 

Vi ser fram emot att träffa Dig i höst!

Vänliga hälsningar

Jenny Drott med lärarla

Kontaktpersoner

Dokument

Programmets hemsida