Man sitter framför dator med böcker om AI.
Lars Lindblom leder uppdragsutbildningen AI och etik. 

Vem är ansvarig för AI:s beslut? Hur undviker vi att AI fattar orättvisa beslut? Vem borde vara med och bestämma om hur AI utformas och användas? Den här utbildningen ger dig användbara verktyg för att hantera etiska avvägningar i design och införande av AI inom din organisation.

Införandet av AI innebär en mängd olika möjligheter för många organisationer och myndigheter, men väcker också flera frågor ur ett etiskt perspektiv. Den här utbildningen stöttar dig i att identifiera vilka etiska frågeställningar om AI som behöver ställas i just din organisation, och hur de kan besvaras. Att analysera och diskutera de dilemman och problem som finns i verksamheter med hjälp av teori är en viktig del i kursen.

Kursledare är Lars Lindblom som till vardags forskar om etik kopplat till AI, är föreståndare för LiU:s centrum i tillämpad etik (CTE) och är redaktör för tidskriften De Ethica. Han har också genomfört flera uppdragsutbildningar inom ämnet. 

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med utveckling eller införande av AI. Den kan också passa för dig som har en beslutsfattande roll.

Om utbildningen

Genomförande

Teoretiska föreläsningar varvas med övningar där deltagarna får vara aktiva och diskutera hur problemområden bör hanteras med fokus på den egna verksamheten. En skräddarsydd utbildning kan genomföras i LiU:s lokaler, hos din organisation eller online. Ni som uppdragsgivare kan också välja om utbildningen ska innehålla examination och erhållande av högskolepoäng eller inte. 

Innehåll

Utbildningen är praktiskt inriktad och tar upp frågor om både teknik och etik. Efter en introduktion kring grunderna i artificiell intelligens och etik fokuseras lärandet huvudsakligen på de tre områdena AI och ansvar, AI och rättvisa (bias) och AI och deltagande. 

Utbildningens innehåll fokuserar på tre områden

Ansvar

Hur relaterar AI till mänskligt ansvar? Kan AI vara ansvarigt? Om AI kan vara ansvarigt för sina handlingar, betyder det då att skapare, ägare och användare inte är ansvariga?

Rättvisa

Frågan om rättvisa kallas också bias. Bias-problemet handlar om att beslut och prediktioner från AI-system kan missgynna olika grupper i samhället. 

Deltagande

Deltagande handlar dels om är hur vi samarbetar MED artificiell intelligens och också om hur vi samarbetar OM artificiell intelligens. 

Tre viktiga frågor innan AI implementeras

My Kronqvist

AI väcker många stora frågor. Vilken är vår plats i universum? Kommer AI att ta över? Kommer vi alla bli arbetslösa? Men det väcker också mer vardagliga, praktiska frågor. Vilka är egentligen de viktigaste frågorna att diskutera innan ni implementerar AI i er verksamhet? Hör kursansvarig Lars Lindblom berätta vilka frågor han tycker är de tre viktigaste.

Kontakt

Utbildningen ges av