Yrkesverksamma studenter diskuterar Cybersäkerhet
Anna Jansson och Henrik Svensson från Unitalent AB diskuterar med andra yrkesverksamma deltagare på utbildningen i Grundläggande cybersäkerhet. My Kronqvist

Den här utbildningen ger dig som yrkesverksam en grundläggande kunskap om cybersäkerhet som kan bidra till att skapa förutsättningar för stärkt säkerhetskultur i din organisation. Utbildningen kombinerar aktuell forskning inom ämnet med erfarenhetsutbyte mellan er deltagare. 

Målgrupp

Utbildningen passar dig som är yrkesverksam och har ett intresse och ett behov att utveckla din kunskap om cybersäkerhet. Rekommenderade förkunskaper är grundläggande kunskaper om IT-system. 

Om utbildningen

Samhällets digitalisering innebär ökade krav på cybersäkerhet. Alla som använder och är beroende av datorer, molntjänster, och nätverk i sitt arbete ha grundläggande förståelse i detta område. Vad är hoten, hur bedömer man olika hot, hur kan man skydda sig och fatta relevanta beslut för att undvika onödiga risker är några typiska frågor som behandlas under kursens gång.  

Som forskningsfält är cybersäkerhet mångfacetterat och i ständig förändring. LiU har flera framstående forskargrupper inom området som kan stötta dig och din organisation i arbetet för en stärkt cybersäkerhetskultur.

Innehåll

Utbildningen ger dig en grundläggande förståelse för cybersäkerhet, en djupare förståelse för en del begrepp och du kan efter utbildningen bidra till att skapa förutsättningar och kunskap för stärkt säkerhetsmedvetande och säkerhetskultur i din organisation.

Utbildningen består av fyra teman:

  • Cybersäkerhet i en samhällskontext: historiskt sammanhang, nya hot och trender, samhällets sårbarhet, motreaktioner, juridiska aspekter.
  • Begrepp och förutsättningar: information, kommunikation, konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet, tillgångar, hotmodeller, risk, skyddsåtgärder.
  • Riskhantering: definitioner, metoder för att skatta risk, bedömning av hot, ansvar och roller, problem med överdrivna säkerhetsåtgärder.
  • Cybersäkerhetskultur: riskmedvetenhet, cybersäkerhet med människor i fokus, incidenthantering. 

Genomförande

Utbildningen består förslagsvis av självstudier i kombination med cirka fyra stycken lärarledda workshops för fördjupad diskussion och utbyte mellan deltagare. Vid en skräddarsydd utbildning kan ni välja om kursträffarna ska genomföras i LiU:s lokaler, hos din organisation eller online.

Omfattning och examination

Utbildningen kan genomföras med eller utan examination och erhållande av högskolepoäng. För dig som vill erhålla högskolepoäng efter avslutad utbildning sker examinationen förslagsvis genom skriftlig inlämningsuppgift. Utan avslutande examination erhålls ett kursintyg.

Kursplan

Här hittar du utbildningens kursplan.

Deltagare om utbildningen

Kursen i cybersäkerhet har verkligen hjälpt mig att utveckla många bra argument att lyfta fram i kundmöten som handlar om IT. Jag känner mig också mer stärkt i hur vi kan skapa en trygg IT-miljö i vår interna organisation.

Anna Jansson, VD för Unitalent och kursdeltagare HT22

Christian Johansson

Utbildningen erbjuds genom Linköping Science Park

Under våren 2024 ges kursen kostnadsfritt till 100 deltagare.

Utbildningen erbjuds till små och medelstora företag genom Linköping Science Park och Sweden Secure Tech Hub som medfinansieras av Europeiska Unionen. Workshoparna äger rum i LiU:s lokaler på Campus Valla i Linköping. Kursen erbjuds även i hybridform från Göteborg, Lund, Stockholm, Luleå och Karlskrona via städernas egna Science Parks.
Logotyp med texten medfinaniseras av europeiska unionen.

LiU:s forskning om cybersäkerhet

Kontakt

Kontakta oss, vi svarar gärna på dina frågor

• Kursansvarig – om utbildningens innehåll och form.
• Utbildningssamordnare – om praktiska frågor och administration.
• Projektledare – om övergripande frågor som ekonomi, avtal eller regelverk.

Utbildningen ges av