Medicinsk teknisk utrustning.
  iStock/PeopleImages
En utbildning för dig som arbetar som medicinteknisk ingenjör och vill lära dig mer om fysiologiska effekter som uppkommer vid elektrisk ström, gas och joniserande strålning. Du får även kunskap om säkerhet, lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till medicintekniska ingenjörer eller andra yrkesgrupper verksamma på sjukhuset eller inom sjukvården. Rekommenderade förkunskaper är grundläggande kunskaper i människans anatomi och fysiologi.

Om utbildningen

Innehåll

I utbildningen går vi igenom:

  • Fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning.
  • Säkerhetsaspekter med tekniska system med avseende på el, elektromagnetiskt fenomen och gas.
  • Säkerhetsaspekter av IT-användning inom hälso- och sjukvård.
  • Medicinteknisk verksamhetsutveckling, ledningssystem och systematiskt säkerhetsarbete.
  • Lagar och förordningar som reglerar medicintekniska produkter inom EU och Sverige.
  • Laboration inom elsäkerhet.

Genomförande

Utbildningen samläses med studenter i ordinarie utbildning vid LiU. Kursen genomförs på distans med undervisningsmoment som föreläsningar, seminarier och laboration. Kursen har schemalagda föreläsningar under de två första veckorna på kursen och därefter självständigt arbete. Laborationsmomentet kan utföras antingen på din arbetsplats eller på plats på LiU. 

Omfattning och examination

Utbildningen kan genomföras med eller utan examination och erhållande av högskolepoäng. För dig som vill erhålla högskolepoäng efter avslutad utbildning sker examinationen genom en hemtentamen. Utan avslutande examination erhålls ett kursintyg.

Kontakt

Utbildningen ges av