23 augusti 2022

En tidig donation, hårt arbete och nära samarbete med branschen har möjliggjort att LiU startat ett slagkraftigt masterprogram i digitaliserat byggande. Det stärker både byggsektorn och LiU som lärosäte.

Collagebild med hjälmar, laptop och husbygge

Det är ingen slump att det nya masterprogrammet inom digitaliserat byggande slutligen har realiserats. Martin Rudberg, professor i bygglogistik vid LiU har målmedvetet jobbat för att stärka branschens högt efterfrågade kompetens inom området. Intressebolaget Nya Norrköping AB såg LiU:s utvecklingspotential redan 2014 då de tillsammans donerade 2 miljoner till LiU. Företagen som då stod bakom Intressebolaget var: Holmen Paper, Norrköpings kommun, E.ON Sverige AB, Lundbergs fastigheter, Norrköpings byggmästareförening, Henry Ståhls fastigheter, Billerud Korsnäs, Norrköping Rådhus och Svensk Handel Norrköping.

Äntligen förverkligas givarnas ambitioner

Syftet med donationen var bland annat att etablera en 2-årig masterutbildning som efterfrågades i regionen. Under resans gång har delar av medlen använts till utveckling inom ramen för olika samverkansprojekt i regionen, speciellt med kommunen och företag inom byggsektorn.

- Jag ser byggmastern som en viktig strategisk pusselbit i linje med det ursprungliga syftet med den donationen, säger Martin Rudberg.

Det är med ett stort nöje som LiU, sju år efter donationen, kan förverkliga givarnas ambitioner och se till att medlen gör nytta. De kommer helt klart att bidra till att stärka utvecklingen av byggmastern, och säkerställa en hög kvalitet och relevans i kursutbudet.

- Det har tagit tid att hitta rätt med programmet, men nu kan vi äntligen positionera LiU gentemot masterprogram vid andra lärosäten. Det stärker LiU:s attraktionskraft som ”bygguniversitet” för såväl studenter som lärare och forskare, säger Martin Rudberg.

Digitaliseringen har drivit på utvecklingen

Linköpings universitet har nu en gedigen kompetens inom byggrelaterade ämnen och ett väletablerat samarbete med branschens olika aktörer. Idag arbetar runt 20 personer med att undervisa och forska inom byggandets digitalisering, bygglogistik, byggteknik samt stadsutveckling och logistik. LiU har byggt upp en stark forskning men har saknat en naturlig påbyggnad för studenterna på byggingenjörsutbildningen. Masterutbildningen är en 2-årig utbildning i Digitaliserat byggande för de som redan har en 3-årig kandidatexamen inom byggteknik, samhällsbyggnad eller liknande.

- Vi kunde tidigt identifiera digitaliseringen som en viktig, men helt ny katalysator för branschen. Det tog även tid att bygga upp tillräcklig kompetens inom området för att kunna erbjuda ett slagkraftigt utbildningsprogram, säger Martin Rudberg.

Sveriges största testbäddsprojekt

LiU har under många år varit värd för ”Uppkopplad byggplats”, ett samverkansprojekt finansierat av Vinnova inom ramen för Smart Built Environment. Projektet har varit Sveriges största testbäddsprojekt inom digitalisering av byggbranschen. Med totalt 66 organisationer har allt från stora bygg- och teknikföretag till mindre start-ups varit med och testat digitala tekniker ute i pågående byggprojekt. Detta projekt har också starkt bidragit till möjliggörandet av masterutbildningen.

Utbildning först i sitt slag

Att digitaliseringen så radikalt förändrar förutsättningarna inom byggsektorn medför såklart stora utmaningar, inte minst på kompetenssidan. De finns ett stort behov av personer som kan leda och driva den pågående förändringen. Utbildningen som är först i sitt slag, ger breda kunskaper om hur digitalisering kan användas i byggandets planering, produktion och försörjning. Och söktrycket är högt, speciellt i relation till att det är ett helt nytt program.

- Jag ser byggmastern som en viktig del i LiU:s fortsatta utveckling som bygguniversitet. Programmet ger oss möjlighet att knyta vår byggforskning närmare vår utbildning och i förlängningen kunna rekrytera såväl doktorander som forskare och lärare. Dessutom kommer företag i regionen och nationellt kunna rekrytera personer med spetskompetenser som förstår och kan tillämpa industriell digitalisering i byggandet, säger Martin Rudberg.

Relaterat innehåll

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.

Med kunskap att ge den rätta bilden av folkhögskolan

Som enda lärosäte i Sverige examinerar LiU folkhögskollärare. Cecilia Lindholm tog sin examen genom uppdragsutbildningarna FUD och hon tror att möjligheten att ta examen är viktig för att stärka folkhögskolan som utbildningsform.