21 december 2021

Först statsråd i Magdalena Anderssons nya regering. Sedan pappa för tredje gången till en liten pojke. Det har varit hektiska veckor för Johan Danielsson, bostadsminister och dessutom alumn med examen från Linköpings universitet.

Bostadsminister Johan Danielsson. Johan Danielsson vid ett seminarium nyligen. Det nya statsrådet och LiU-alumnen avslöjar att han gärna svänger av E4 för en bit mat i sin gamla studiestad Linköping.

Oväntat samtal

Det var Magdalena Andersson själv som ringde och frågade om Johan Danielsson, då EU-parlamentariker, kunde tänka sig att bli bostads- och biträdande arbetsmarknadsminister i regeringen som tillträdde den 30 november. Och ja, det var inte mycket att fundera på.

- Jag tror att man alltid ska prata med sin familj i ett sånt här läge, och det gjorde jag. Men för egen del var det egentligen aldrig någon tvekan, säger Johan Danielsson när LiU-nytt får en 15 minuters telefonintervju.

- Det här ju inte ett jobb man söker, så lite överraskad blev jag nog. Men framför allt kände jag mig stolt och hedrad över att få frågan. Det är en fantastisk möjlighet att få vara med och påverka Sverige i rätt riktning.

Är det som du trodde att vara minister?

- Det är fullt upp, kan jag säga. Men jag har aldrig funderat så mycket på hur det skulle vara. Däremot slås jag av vilken fantastisk kompetens som finns samlad inom regeringskansliet. Det kanske man inte alltid tänker på som utomstående.

Vilka blir dina viktigaste frågor?

- Statsministern var väldigt tydligt med sina prioriteringar och jag ska göra vad jag kan inom mina ansvarsområden. Det gäller att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden och komma åt den organiserade brottsligheten med koppling till arbetslivet. Det gäller att bedriva en aktiv bostadspolitik som bidrar till människors välfärd.

När har ni byggt bort bostadsbristen?

- Tyvärr är det något som tar tid. Men det byggs redan bostäder i rekordhög takt och målet är att bygga 500 000 nya bostäder fram till 2030. Klarar vi det möter vi de behov som finns.

Pol mag vid LiU

Med sig i bagaget till regeringskansliet har den 39-årige dalasonen, född i Borlänge, tre år som Europaparlamentariker och dessförinnan nio år som EU-samordnare för LO. Han har också arbetat som politiskt sakkunnig för Socialdemokraterna i EU-parlamentet. Privat är han sambo och har tre söner – åtta år, fem år respektive två veckor gamla.

Bostadsminister Johan Danielsson.Johan Danielsson på det officiella ministerfotot från regeringen.

Examen tog han vid Linköpings universitet 2006 där han läste en pol mag.

- Varför det blev LiU? Jag hade ingen koppling till Östergötland tidigare, så det är en bra fråga. Men jag var intresserad av politik och jämförde flera universitet innan jag bestämde mig.

Har du några speciella minnen från studenttiden?

- Massor, över huvud taget var det en fantastisk tid i livet. Men jag måste förstås nämna att jag träffade min blivande sambo i Linköping, en kvinna som jag nu lever med och som är mor till mina tre barn.

Vad har LiU-tiden betytt för din fortsatta karriär?

- Den har betytt mycket, på olika sätt. Först och främst utbildningen i sig, och inte minst förmågan att hantera stora mängder information. Samtidigt fördjupades mitt politiska engagemang när jag arbetade i den socialdemokratiska studentföreningen. Jag var med i SSU sen tidigare, men blev mer aktiv och förstod verkligen hur nödvändigt det är med politik.

Också staden Linköping har satt sina spår. Är Johan Danielsson på genomresa svänger han gärna av E4 för att äta en bit mat vid ett särskilt gatukök en bit in i stan.

- Det är inte det som ligger närmast motorvägen. Men dels är det gott, dels är det lite nostalgi också, säger han.

Senaste nytt från LiU

Unga vuxna arbetar med färgglada papper runt ett stort bord.

Användarna är med och designar appen

Unga med olika funktionsnedsättningar är medforskare i att designa ett digitalt verktyg som ska hjälpa dem att må bättre. För forskaren Ulrika Müssener är det självklart att fråga användarna vad de behöver och vill ha.

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.