01 juli 2021

Engagerade studenter som brinner för samhällsbyggande frågor, ivriga att ta sig an nya uppgifter och förstå de utmaningar som samhällen står inför. Så beskriver programansvarig den första årskullen på masterprogrammet. 37 studenter går programmet just nu och i höst blir de minst lika många till.

Ung man framför byggarbetsplats
Jonathan Holmsten framför det som ska bli Linköpings nya simhall. Foto: Ida Trosell Ida Trosell

- Det kom fler internationella studenter än jag räknat med och vi hade ett högt söktryck vilket jag är otroligt glad över, säger programansvarig Kristina Trygg. Det har gått över förväntan, trots den lite tuffa starten med covid-19 och mestadels distansläge under första året har studenterna klarat av det mycket bra. Det har varit ett hektiskt år där många delar fått falla på plats och det mesta har flutit på bra.

Fler internationella studenter än väntat och en hel del studenter från LiUs egen kandidat i samhällsplanering har valt att läsa vidare på masterprogrammet.

- Många som jag pratar med där jag nämner att jag studerar programmet tycker att det verkar jättespännande och att det är ett mycket relevant ämne för framtiden, säger Jonathan Holmsten från Linköping, student på programmet och före detta student på kandidatprogrammet i Samhällsplanering vid LiU.

- Jag tycker att det är väldigt spännande att få lyfta perspektivet och fokusera på ett europeiskt och internationellt perspektiv. Förutom att allting i kursen genomförs på engelska har många ”case” vi studerat varit av internationell karaktär. Ramarna har varit ganska lösa för att vi själva ska kunna anpassa uppgifterna efter vad vi vill studera. Exempelvis studerade vi en kurs om klimatomställning i städer där vi valde att läsa om städer från bland annat Afrika, Nordamerika och Asien. Jag har även läst kurs om regional planering inom EU.

Jessica Pengel som kommer från Stockholm läste internationell ekonomi på gymnasiet. Sen jobbade, reste och pluggade hon ett par år innan hon hittade till samhällsplanerarprogrammet på LiU och sedan vidare till Strategic Urban and Regional Planning.Ung kvinna i röd-vit klänning med neonskyltar i bakgrundenUnder kandidaten åkte Jessica till Japan på utbyte

- Jag sökte masterprogrammet eftersom jag inte kände mig helt klar med plugget, jag ville bygga vidare på och fördjupa kunskaperna från kandidatprogrammet. Jag valde att stanna på LiU eftersom kurserna på programmet verkade intressanta och aktuella. De fyra framtidsområden som programmet är uppbyggt runt ligger helt rätt i tiden och är alla några jag skulle vara intresserad av att jobba med. Sedan var det såklart skönt att redan vara bekant med lärarna och ha en viss förståelse för hur programmet är uppbyggt.

Att programmet är internationellt har inneburit att Jessica och Jonathan har fått klasskompisar från hela världen. Det ger nya insikter om problem som de själva ser ur ett svenskt perspektiv. Det leder till intressanta diskussioner och exempel under till exempel seminarier och föreläsningar.

Höjdpunkter i programmet

Den kurs som fått bäst utvärdering under det första året är kursen Strategisk samhällsplanering för städers klimatomställning med kursansvarig Mattias Hjerpe på Tema Miljöförändring. I den kursen får studenterna arbeta med en individuell fallstudie om städers klimatomställning.

- Syftet med fallstudien är att ge viktiga rekommendationer som behövs för att förändra den utvalda staden till noll koldioxidutsläpp. Studenterna arbetar med strategiska planer för den valda staden som fokuserar på nyckelåtgärder för samhällsplanering, berättar Kristina.

En annan höjdpunkt har varit de sista veckorna i kursen Strategisk samhällsplanering, då studenterna i mindre grupper genomför en ”living lab” som är utmaningsdriven. Studenterna tar sig an rollen som strategisk planerare för ett verkligt fall. De får leda ett projekt och sedan presentera det både som en digital poster och i en slutrapport.

- Utmaningen ska grunda sig i de globala hållbarhetsutmaningar som städer och regioner står inför, gällande bland annat klimatförändringar, globalisering, urbanisering, digitalisering och social jämlikhet. Detta kursmoment innebär att studentgruppen ska utveckla en konkret plan och en hållbar lösning för en definierad utmaning som den valda staden eller regionen står inför genom att ta ett användarperspektiv. Det här momentet var väldigt uppskattat av studenterna, berättar Kristina.

I höst, under termin tre, kan studenterna välja att göra praktik eller gå olika kurser för att specialisera sig. Praktik kan genomföras under en halv eller en hel termin och studenterna ansvarar själva för att söka sina praktikplatser.

- Jag ser det som en toppenmöjlighet att skaffa mig nyttig erfarenhet av att befinna mig på en arbetsplats, säger Jonathan. Jag ska genomföra min praktik på Region Östergötland och inrikta arbetet mot ett personligt favorit-område, nämligen hållbara transporter.

Jessica tycker att det ska bli spännande att komma ut på en arbetsplats och se hur hennes kunskaper kan komma till användning.

- Praktiken som jag gjorde i min kandidat återkom jag ofta till som ett sätt att jämföra och koppla samman teori och praktik. Jag tror att det kommer bli samma sak i höst. Förhoppningsvis kommer praktiken även bli en bra grund för mitt framtida arbetsliv genom nya kontakter och ge min en känsla för vad jag vill arbeta med.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.

Två forskare i lab.

Ett atomlager guld – LiU-forskare skapar guldén

För första gången har forskare lyckats skapa ark av guld som endast är ett atomlager tjockt. Enligt forskarna från LiU får guldet nya egenskaper som kan göra det lämpligt för bland annat framställning av värdefulla kemikalier.

Forskare (Xenofon Strakosas) vid mikroskop.

Miljondonation till forskartjänst inom elektroniska mediciner

Stig Wadströms stiftelse donerar cirka tio miljoner kronor till LiU. Donationen ska finansiera en forskartjänst inom elektroniska mediciner. Forskaren som fått tjänsten är Xenofon Strakosas vid Laboratoriet för organisk elektronik i Norrköping.