Fysioterapeutprogrammet - information till dig som är antagen

Utbildningsprogrammet Fysioterapeut 2015

Välkommen hit!

Svar på antagningen

Du som antagits i urval 1 måste svara Ja om du vill ha din plats. Ditt svar ska ha inkommit senast den 19 december 2022 till www.antagning.se.
 
Har du antagits i urval 2 behöver du inte lämna svar om du vill ha din plats. 
 
Oavsett när du antagits ska du snarast lämna återbud om du inte vill ha din plats. Du kan lämna återbud till platser som du är antagen till, men också till reservplatser. Läs mer här: Antagning.se –  Tacka ja eller nej
 
Även om du har för avsikt att söka anstånd måste du tacka ja till din plats.

Välkomstbrev

Uppropsdagen

 

Utbildningen startar måndagen den 23 januari med ett utbildningsspecifikt upprop och information:

Plats: Sal Linden, ingång 65
Tid: 10.45-11.30

Uppropet är obligatoriskt.

 

Före uppropet sker en gemensam välkomstsamling i Växthuset
(ingång 75, ingång 76) klockan 10-10.30.


Om Du är förhindrad att närvara måste Du meddela detta till studievägledare Lilian Alarik, studievagledare.fys@medfak.liu.se tfn.nr 013-286825. Är Du inte närvarande på uppropet förlorar Du platsen om Du inte i förväg tagit kontaktat enligt ovan och fått skälet till frånvaron godkänt. 


Notera att Fysioterapeutsektionen (studentorganisation) kan planera en frivillig samling före uppropet,
se mottagningen vid Medicinska fakulteten

Det första utbildningsavsnittet

Dina studier startar med 6 programspecifika veckor. Under dessa veckor ligger fokus på funktionell och deskriptiv anatomi samt grundläggande fysioterapeutiska undersöknings- och behandlingsmetoder såsom rörelse-och gånganalys, rörlighetsmätning, muskeltöjning, palpation, passiva rörelser och massage. 

 

Därefter inleds det första Inter Professionella momentet (IPL) då alla studerande vid Medicinska fakulteten läser gemensamt under 6 veckor integrerat med sin programspecifika undervisning. Under IPL- momenten kommer du att studera tillsammans med studenter på andra program på Medicinska fakulteten. Under terminsvecka 4 delas samtliga studenter vid Medicinska fakulteten upp i två grupper. Under terminsvecka 41 – 46 kommer den ena gruppens studier delvis vara förlagda till Campus Norrköping (Kåkenhus, Kungsgatan) och den andra till Campus US i Linköping. 

Studierna vid Fysioterapeutprogrammet

Under en stor del av utbildningen (termin 1–6) kommer undervisningen att vara förlagd till Campus US (i anslutning till Universitetssjukhuset i Linköping/US). På programmet ingår ca 20 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som kan ske i annan region. 


Utbildningen utgår från problembaserat lärande (PBL). För att läsa mer om vår pedagogiska profil.

 

På programmet ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Som student skall man följa verksamhetens hygienregler, se exempel på Region Östergötlands hygienregler

Vi önskar dig varmt välkommen till termin 1 på Fysioterapeutprogrammet!


Karin Valeskog, kursansvarig termin 1
Lisbeth Olsson, utbildningsadministratör termin 1
Lilian Alarik, studievägledare Fysioterapeutprogrammet
Annika Heslyk, programansvarig Fysioterapeutprogrammet
 

Utbildnings- och programplan

Information inför terminsstarten

Folkbokföring

Aktuella adressuppgifter är viktiga. Det är viktigt både för dig och för universitetet att information som sänds ut verkligen kommer fram.
 
Enligt folkbokföringslagen är du skyldig att folkbokföra dig på studieorten. Undantag gäller för dem som har make/maka, sambo, barn på annan ort (eller saknar bostad på studieorten). Anmälan om folkbokföring görs till ditt lokala skattekontor.
 
Ladok hämtar adressuppgifter från Skatteverket. Tillfällig adress anger du själv i Studentportalen som du får tillgång till när du har registrerat dig på utbildningen.
Studiemedel
När du har registrerat dig dagen efter uppropet rapporteras det automatiskt till CSN och sedan sker utbetalningen av studiemedel. OBS! För att utbetalning skall ske måste du lämna en studieförsäkran till CSN.
 
Vi rekommenderar dig att söka studiemedel för så lång period som möjligt, då CSN gör ny prövning vid varje ansökan.
 
CSN i Linköping har adress: Hamngatan 13, 581 96 Linköping, tel. 0771-27 60 00, www.csn.se.


För programmets studenter

Om universitetsstudier

Kontaktpersoner

Kursadministration och utbildningsexpedition

Postadress:

Linköpings universitet
Lisbeth Olsson
Institutionen för medicin och hälsa
Hus 511, Plan 12, Campus US
581 83 Linköping 

Besöksadress: 

Ingång 75, plan 12, Campus US, Universitetssjukhuset                         
 

Avslutningsvis

Vi på fysioterapeutprogrammet önskar Dig välkommen hit till Linköping och vi hoppas att Du ska trivas här hos oss!
 

Tips till dig som ny student

Antagen till LiU