Göm menyn

Mimer

Forskning om folkbildning

Mimer - nationellt program för folkbildningsforskning inrättades 1990 vid Linköpings universitet efter ett riksdagsbeslut där fakultetsanslaget utökades och universitetet gavs i uppdrag att ta ett nationellt ansvar för folkbildningsforskning. Arbetet med att bygga upp en stark folkbildningsforskning fick därmed en fastare form och verksamheten bygger idag på en solid grund av kontinuerligt återkommande verksamheter. Namnet Mimer valdes efter den fornnordiska mytiska gestalten Mimer som skildras som utomordentligt vis. I Mimers brunn fanns kunskap om allt som hade hänt och skulle hända i världen.

Mimer är organiserat som ett nätverk av folkbildningsforskare från olika discipliner och lärosäten samt av folkbildare från hela landet. Mimer har sin bas inom avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande, vid institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Linköpings universitet.

Mimer leds i samråd med Mimerrådet, det nationella rådet för folkbildningsforskning. Rådet utses av Styrelsen för utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet. Rådet består av tre forskare från Linköpings universitet, tre forskare från andra universitet samt tre praktiskt verksamma folkbildare. Föreståndare och ansvarig för driften av Mimers verksamhet är docent Henrik Nordvall. Sofia Österborg Wiklund är Mimers doktorand och FD Erik Nylander är postdoktor knuten till Mimer.

Mimers uppdrag

  • att främja forskning om folkbildning i vid mening oavsett disciplin och var i landet forskningen bedrivs
  • att skapa och upprätthålla ett nätverk och dialog mellan forskare och mellan forskare och folkbildare
  • att genom nätverket sprida information om forskning
  • att skapa mötesplatser som stimulerar till samverkan
  • att samverka med olika lärosäten och folkbildningsorganisationer
  • att verka för att forsknings- och kunskapsöversikter utarbetas kring olika teman
  • att verka för nordiska och internationella kontakter och inslag i Mimers verksamhet
  • att synliggöra folkbildningsforskningen elektroniskt
  • att verka för ett ökat intresse för folkbildningsforskning inom relevanta politikområden

 Mimers arbetsformer

 


Sidansvarig: henrik.nordvall@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 14 09:15:10 CET 2017