2022 års anslagstagare ur Joanna Cocozzas stiftelse för medicinsk forskning

Läs om de tio forskare som i år har fått stöd för att bedriva barnmedicinsk forskning inom sina respektive projekt och områden.

Anslagstagarna 2022

Om stiftelsen