I år delade Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning ut anslag till tio forskare vid Linköpings universitet och en gästprofessur med inriktning på barndiabetes. 
Anslagen gick till forskningsprojekt inom: Skolios hos barn och ungdomar, betydelsen av kondition och muskelstyrka i tidig ålder, att identifiera barn med hög risk för cancer redan från födseln, stroke hos barn, ökad kunskap om psykisk hälsa bland barn på flykt, om att minska svåra komplikationer för extremt för tidigt födda barn samt om språkutveckling hos mycket små barn. Stiftelsen delade även ut anslag till en gästprofessur med inriktning på barndiabetes. 

Om forskarna och de projekt som fått anslag

Kvinnlig forskare tar emot anslag av två manliga personer.

Artificiell intelligens kan förbättra rutinerna för diagnostik

– Jag hoppas att projektet kan förbättra de kliniska rutinerna för att diagnosticera hjärntumör hos barn, säger Neda Haj-Hosseini, som får anslag från Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning.

bild på manlig forskare.

Allan Abbott vill fylla igen ett kunskapshål

Allan Abbotts forskargrupp vill ta fram nya kunskaper om att behandla skolios hos barn och ungdomar (adolescent idiopathic scoliosis, AIS), samt effektiva sätt att förebygga det.

Manlig forskare föreläser.

"Då reser man sig från stolen och ropar rakt ut"

På ett år har Pontus Henriksson byggt upp en egen forskningsgrupp med fem personer. Gruppen kommer att granska data från 15 000 personer över en 40-årsperiod i ett av projekten.

Johnny Ludvigsson.

"Barn borde inte behöva lida av svåra sjukdomar"

Professor Johnny Ludvigsson vill förstå varför barn och ungdomar drabbas av Typ 1 diabetes, och hur man ska kunna förebygga och/eller bota den sjukdomen.

Porträtt av Maria Jenmalm på sitt kontor.

"LiU-forskningen om barn har fått ett lyft"

Vart tredje skolbarn har eller har haft någon form av allergi. Maria Jenmalm har tilldelats anslag från Joanna Cocozzas stiftelse, 2022. Som forskare vill hon göra livet lättare för  allergiska barn och deras anhöriga.

Colm Nestor.

Yttersta målet: Att bota barncancer

Colm Nestors mål är ett bättre resultat för alla barn som diagnostiserats med cancer. Finansieringen från Joanna Cocozzas stiftelse kommer att hjälpa hans forskargrupp på vägen.

Laura Korhonen, professor i barn- och ungdomspsykiatri och centrumchef för Barnafrid.

"Barn är inte mini-vuxna"

Det säger professor Laura Korhonen, som leder en studie som syftar till ökad kunskap om psykisk hälsa bland barn på flykt. En studie som får stöd från Janna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning, 2022.

manlig forskare.

"Jag drivs av de frågor som kommer upp under mitt kliniska arbete"

Utgå från barnen. Identifiera de problem som du ser i din kliniska vardag och börja forska på det, säger Thomas Abrahamsson, som tar del av 2022 års anslag ur Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning.

En grundplåt till ny forskning

Christina Reuterskiöld, professor i logopedi, utvecklar en digital checklista om språkutveckling hos mycket små barn, upp till ett års ålder. Projektet får stöd från Joanna Cocozzas stiftelse.

Portrtättbild på manlig forskare.

Stroke-drabbade barn behöver tidig diagnos

Det behövs mer kunskap om stroke hos barn. Anslaget från Joanna Cocozzas stiftelse bidrar till att fortsätta och avsluta delar av studien PedStroke som professor Peter Bang leder tillsammans med docent Helene Sundelin.

Om stiftelsen

Om Michael Cocozza

Taggar