23 december 2022

Allan Abbotts forskargrupp vill ta fram nya kunskaper om att behandla skolios hos barn och ungdomar (adolescent idiopathic scoliosis, AIS), samt effektiva sätt att förebygga det.

bild på manlig forskare. Allan Abbott. Emma Busk Winquist

Han noterar att det finns ett stort gap I forskningslitteraturen här.

- Det är väldigt glädjande att Joanna Cocozzas stiftelse också ser det här gapet och behovet av forskningsbaserade metoder för att förebygga idiopatisk skolios hos barn och unga, säger Allan Abbott.
Skolios är en ryggradskrökning som riskerar att bli värre med åren. Anslaget kommer att hjälpa forskarna att stödja genomförandet av randomiserade kontrollerade prövningar av förebyggande metoder.

Vad är målet med er forskning?
- Det är att kunna ge starkare forskningsbaserad evidens för när det är relevant att inleda förebyggande interventioner mot AIS. Det handlar också om att förbättra effektiviteten och kvaliteten av vården som i dag bedrivs både regionalt och nationellt, säger Abbott.

Vad är ert nästa steg?

- Vi har en randomiserad kontrollerad studie pågående och tidigt under 2023 kommer vi att starta rekryteringen av patienter för den andra studien. De handlar om jämförande av förebyggande insatser hos patienter med AIS.

Vad behöver man som forskare tänka på när man arbetar med forskning kopplad till barnmedicin?
- Tydlig, bra kommunikation är nyckeln till att stödja barn och deras föräldrar både när det gäller att delta i forskning och inom vården.
Har någonting som du gör på fritiden för att koppla av från arbetet?
All form av fysisk aktivitet är uppfriskande både för hjärnan och kroppen! svarar Allan Abbott.

Projektet “Etiology and clinical management of adolescent idiopathic scoliosis” tilldelas 300 000 kronor per år i två år, totalt 600 000, från Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning, 2022. 


Kontakt

Om stiftelsen

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.