23 december 2022

Allan Abbotts forskargrupp vill ta fram nya kunskaper om att behandla skolios hos barn och ungdomar (adolescent idiopathic scoliosis, AIS), samt effektiva sätt att förebygga det.

bild på manlig forskare.
Allan Abbott. Emma Busk Winquist

Han noterar att det finns ett stort gap I forskningslitteraturen här.

- Det är väldigt glädjande att Joanna Cocozzas stiftelse också ser det här gapet och behovet av forskningsbaserade metoder för att förebygga idiopatisk skolios hos barn och unga, säger Allan Abbott.
Skolios är en ryggradskrökning som riskerar att bli värre med åren. Anslaget kommer att hjälpa forskarna att stödja genomförandet av randomiserade kontrollerade prövningar av förebyggande metoder.

Vad är målet med er forskning?
- Det är att kunna ge starkare forskningsbaserad evidens för när det är relevant att inleda förebyggande interventioner mot AIS. Det handlar också om att förbättra effektiviteten och kvaliteten av vården som i dag bedrivs både regionalt och nationellt, säger Abbott.

Vad är ert nästa steg?

- Vi har en randomiserad kontrollerad studie pågående och tidigt under 2023 kommer vi att starta rekryteringen av patienter för den andra studien. De handlar om jämförande av förebyggande insatser hos patienter med AIS.

Vad behöver man som forskare tänka på när man arbetar med forskning kopplad till barnmedicin?
- Tydlig, bra kommunikation är nyckeln till att stödja barn och deras föräldrar både när det gäller att delta i forskning och inom vården.

Har någonting som du gör på fritiden för att koppla av från arbetet?
All form av fysisk aktivitet är uppfriskande både för hjärnan och kroppen! svarar Allan Abbott.

Projektet “Etiology and clinical management of adolescent idiopathic scoliosis” tilldelas 300 000 kronor per år i två år, totalt 600 000, från Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning, 2022. 


Kontakt

Om stiftelsen

Senaste nytt från LiU

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

läkare studerar undersökningsbilder.

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid LiU.