Att främja forskning som förlänger människans liv – det är drivkraften bakom en av den största privata donationen till ett svenskt universitet någonsin. Ett altruistiskt synsätt och ett framgångsrikt entreprenörskap har gett Michael Cocozza förutsättningar att skapa en stiftelse i sin dotters namn.
porträttbildMichael Cocozza, givare till LiU Foto GORAN BILLESONMichael Cocozza, 61, är en av de givare som har donerat pengar till forskningen vid Linköpings universitet. På årsdagen av sin dotters bortgång bildade han, tillsammans med sin fru Catharina, ”Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning”. I grunden är han företagare inom bygg- och fastighetsbranschen, något han sysslat med sedan 1984.

​– Jag är arbetsam, krävande och fokuserad i det jag gör, och har lyckats bygga upp ett företag med 400 medarbetare. Dessutom har jag haft tur och kunnat göra saker i rätt tid. Det har gett mig möjlighet att donera en stor summa, berättar Michael.

Utöver sin personliga koppling till området menar Michael att det är viktigt att donera till forskning eftersom den driver samhället framåt.

​​– Barnmedicinsk forskning är ett av de viktigaste områdena som går att satsa på. Resultatet kan bota sjukdomar och förlänga vår gemensamma livslängd! Att vi människor kan leva längre på jorden är för mig ett starkt tecken på positiv utveckling. Att jag valde att donera till just LiU är inte bara för att jag har en stark koppling till universitetet, att jag har studerat här. LiU är ett av de ledande universiteten i landet och jag är övertygad om att de kommer att hantera pengarna på ett bra sätt.
Men det är inte bara Michaels fokus och tro på forskning som gör att han väljer att donera. Hans förmåga att sätta sig in i en annan människas situation ligger också till grund för stiftelsens uppkomst.

​​– Givmildhet är en tradition inom familjen. Min far har alltid sagt, att om man ger så kommer någonting tillbaka. Det handlar om att kunna se sig själv i andra, se sig själv som en del av ett större sammanhang och därför vilja göra nytta för hela mänskligheten.

Michael tycker att fler bör donera sina pengar och slår ett slag för att det är en investering som gynnar familjens sammanhållning framöver.– Vill du säkra din familjs framtid kan det vara bra att bygga in del av din egendom i en stiftelse som dels är skattebefriad, men som framför allt förhindrar en förmögenhetsmassa från att splittras. Jag tror dessutom att för mycket arv gör mer skada än nytta. Och det finns ju alltid en risk att en arvtagare säljer sina aktier. Med stiftelsen bidrar jag till bestående gemenskap inom familjen i stället. De som har ägt företag, fastigheter och aktier de senaste trettio åren har dessutom mycket goda år bakom sig. Michael anser att företagare har ett ansvar att dela med sig av pengarna som har kommit in under dessa år.


– Det är en rimlig tanke att donera en del av sin förmögenhet eftersom det har gått väldigt bra, till stor del tack vare den starka samhällsutvecklingen. Jag kände att det var dags att börja finansiera forskningen för ungefär ett år sedan. Det stod med i mitt testamente, men jag tänkte att det är bättre att göra något medan jag lever. Jag tycker att fler borde göra detsamma.


Min far har alltid sagt, att om man ger så kommer någonting tillbaka.
Michael Cocozza, givare

Mer om donationen och utdelningar genom åren

Josefina Syssner och Jan-Ingvar Jönsson

Stor donation lyfter aktuell historieforskning

Att förstå vår historia är brännande aktuellt när kriget återigen rasar i Europa. Historieämnet på LiU får nu en rejäl injektion genom en satsning på två nya professurer i samtids- respektive lokalhistoria. "En historisk dag", sa Josefina Syssner.

Spädbarn i läkares famn.

Rekordstor donation till barnmedicinsk forskning vid LiU

En privat donation om 100 miljoner kronor ska stärka forskning inom barnmedicin vid Linköpings universitet. Donationen gör det möjligt att driva fler forskningsprojekt och att rekrytera skickliga forskare inom området.

Barn klädda som superhjältar.

Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning

Joanna Cocozza stiftelse grundades genom en privat donation 2019. Stiftelsen har en bred och långsiktigt inriktning med ändamål att stödja barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet.

Ulrika Ådén

Ulrika Ådén installeras som ny professor i barnmedicin

Modern intensivvårdsteknik gör att allt fler barn som fötts för tidigt överlever. Mindre uppmärksamhet har ägnats åt hur det går för dem efteråt. Det är något som Ulrika Ådén vill ändra på genom ny forskning.

Miljonstöd till barnmedicin från Joanna Cocozzas stiftelse – 2023

Fyra LiU-forskare har tilldelats 2023 års projektbidrag från Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning. Forskningsprojekten ska studera typ 1-diabetes, medfödda hjärtsjukdomar, för tidigt födda barn och långvariga symptom efter Covid-19.

Kvinnlig forskare tar emot anslag av två manliga personer.

En enorm förstärkning till barnmedicin 2022, tack vare Joanna Cocozzas stiftelse

Tio LiU-forskare tilldelas projektbidrag från Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning i 2022 års utdelning. Utöver det har stiftelsen kunnat ge stöd för en ny professur inom barnmedicin och en gästprofessur inom barndiabetes.

Kontakt