23 oktober 2018

LiU Life Science Meeting ordnades för att uppmärksamma biomedicinare på alla de möjligheter de har på arbetsmarknaden efter en examen.

LiU Life Science Meeting paneldiskussion. LiU Life Science Meeting ordnades fredagen den 19 oktober för att belysa olika vägar till jobb för biomedicinare. Foto: Johan Jäger.

 

Biomedicinare från Linköpings universitet har historisk sett fått jobb snabbt efter examen inom akademi, industri och hälso-, och sjukvård. Samtidigt har utvärderingar från studenterna visat på att de haft svårigheter att identifiera bredden av framtida yrkesmöjligheter. 

– Det här mötet är ett sätt att uppmärksamma olika karriärmöjligheter, och kanske skapa en drömbild och ett mål för framtiden för studenterna, säger Anna Fahlgren, programansvarig för det nya internationella kandidatprogrammet Experimental and Industrial Biomedicine. 

Dagens program innehöll talare från både akademin och industrin, och flera av talarna var alumner. 

– Vi har bjudit in speciellt alumner för att berätta om sina arbetsplatser. Det är lätt att som student bara se det akademiska perspektivet, då man under utbildningen gör olika forskningsprojekt. Men det stora behovet finns ute i industrin, säger Katarina Kågedal, programansvarig för masterprogrammet Experimental and Medical Biosciences.

– Många studenter har bilden av att det endast är stora läkemedelsbolag som gäller som arbetsgivare, trots att det är via de små läkemedelsföretagen som en stor del av läkemedelsutvecklingen sker, och där biomedicinare behövs, säger Anna Fahlgren. 

Professor Fredrik Elinder förklarar första LiU Life Science Meeting öppnat. Foto: Johan Jäger.

Kliniska studier på olika sätt

Ett av de möjliga arbetsområdena för biomedicinare som belystes var olika sätt att jobba inom kliniska studier. Anders Millerhovf från företaget CTC och medicinsk biologi-alumn representerade så kallade CRO:s, contract research organisations. Dessa företag gör delar av eller hela kliniska studier på uppdrag från, ofta just mindre, läkemedelsbolag.

– Att anlita CRO:s är vanligt Sverige, där det finns många små läkemedels- och biotechföretag som avknoppats från universitet, förklarade han. 

Företagen kan ha olika inriktning som till exempel en viss fas i utvecklingen av ett läkemedel eller produktion av läkemedel. Det de har gemensamt enligt Anders Millerhovf är att kunniga biomedicinare behövs i alla faser av kliniska studier, och därmed också som anställda i CRO:s. Andelen kliniska studier som utförs av CRO:s ökar stadigt, och på en allt större läkemedelsmarknad är behovet av arbetskraft fortsatt stigande. 

 Från vänster: Katarina Norrby (GlaxoSmithKline), Hanna Rickberg (Läkemedelsakademin), Anders Millerhovf (CTC Clinical Trial Consultants), Kristofer Katkits (Bayer HealthCare) och Sara Lavasani (Moberg Pharma). Foto: Johan Jäger.

Alumniverksamhet under utveckling

Anna Fahlgren och Katarina Kågedal, programansvariga för kandidaten och mastern inom biomedicin. Foto: Susanna Lönnqvist.Årets upplaga av Life Science Meeting var den första i ordningen och ska bli ett årligt återkommande evenemang enligt Anna Fahlgren och Katarina Kågedal. Även kontakten med alumner ska utvecklas för mer möjligheter för nätverkande.

– Vi vill fortsätta ordna ett Life Science Meeting under höstterminen där vi bjuder in alumner, och på basen av kontakter under mötet kunna erbjuda studiebesök under vårterminen för studenterna på kandidat- och masterprogrammet, säger Anna Fahlgren. 

LiU Life Science Meeting ordnades fredagen den 19 oktober och bjöd på en heldag av föredrag om olika arbetsmöjligheter och vägar till jobb för biomedicinare. 

Kontakt

Studera biomedicin?

Senaste nytt från LiU

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.