12 februari 2020

Niotusen teknologstudenter och drygt 150 företag möttes vid årets upplaga av LARM, Linköpings teknologers arbetsmarknadsmässa, den 39:de i raden.

Magnus Johansson
– LARM ger oss teknologstudenter en möjlighet att se vad som väntar oss efter examen. Detsamma gäller för företagen. De kan hitta sina blivande kollegor här, ja, kanske en chef – vem vet. Företagen lägger ner en hel arbetsdag på att komma hit och träffa studenter, så det betyder mycket för dem, säger Diana Saleh.

LARM 2020 Foto Magnus JohanssonHon är projektledare för LARM och läser till civilingenjör inom design och produktutveckling.

Diana Saleh ser också betydelsen av att både små och stora, kända och okända företag är med på mässan.

– En del arbetsgivare kan vara små och okända, men kanske visar det sig att just de har drömjobbet som man är ute efter.

LARM 2020, Ericsson-monter Foto Magnus JohanssonFlera av LiU:s strategiska samarbetspartner deltar i mässan, däribland Ericsson som medverkat på LARM i många år.

– Även om det är svårt att se ett direkt resultat av vårt deltagande så är det viktigt för oss att finnas på plats. Studenterna behöver ständigt påminnas om att vi finns. Här i Linköping har 70 procent av vår personal sitt ursprung från LiU. Universitetet har en hög kvalitet på sina utbildningar, de driver fram bra folk med goda kunskaper, säger Svante Stadler som bland annat arbetar med universitetsrelationer på Ericsson.

Många frågor från studenterna handlar om möjligheter till sommarjobb, exjobb och allmänt hur det är att jobba på Ericsson, liksom frågor om globala karriärer.

– Det finns absolut ett intresse för att jobba utomlands. Vi möter också många internationella masterstudenter som gärna vill hitta jobb hos oss i Sverige, säger Svante Stadler.

LARM 2020, ABB-monter Foto Magnus JohanssonABB Sverige är en annan av LiU:s strategiska partner.

– Vi är ute efter studenter på både kort och lång sikt. Det kan röra sig om sommar- och exjobb, men också om långvariga anställningar, säger Elin Sandell som bland annat arbetar med ABB:s partneruniversitet.

ABB är med på många arbetsmarknadsmässor runt om i Sverige men partneruniversiteten prioriteras.

– LiU är en viktig rekryteringsbas och vi är angelägna om att vara med på LARM. Vi ser att vårt deltagande på mässor leder till en del skarpa rekryteringar, påpekar Elin Sandell.

LARM 2020, LOE-monter Foto Magnus JohanssonÄven Linköpings universitet deltar i år som arbetsgivarpart. För första gången är Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, med som mässutställare. Det är Laboratoriet för organisk elektronik, LOE, som presenterar sin verksamhet för besökarna.

– Vi jobbar med organiska material och elektronik kopplat till biologi. Och vi vill gärna hitta fler svenska doktorander. Utomlands är vi världskända, vi får många internationella sökanden. Men vi vill också gärna ha några från LiU. Så vi är med här på LARM för att prata direkt med studenterna, säger Jenny Joensuu, forskningsingenjör på ITN.

Nytt för i år är forumet Social Impact Zone där utställare och studenter som prioriterar hållbarhet som en viktig del i arbetslivet kan mötas. Ett 20-tal arbetsgivare från privat och offentlig sektor har anammat idén att vara med i forumet, däribland SMHI.

– All vår verksamhet jobbar med riktning mot Agenda 2030, för ett hållbart samhälle. Det är många studenter som kommer till vår monter och vill veta mer, påpekar Madeleine Tuomi, kommunikatör på SMHI.

LARM 2020, SMHI-monter Foto Magnus JohanssonNågra av studenterna runt SMHI:s monter är Oskar Johannesson, Elin Karlsson och Martin Hag (fr v i bild). De läser på civilingenjörsprogrammet inom medieteknik i Norrköping. Hållbarhetsfrågorna intresserar dem, en arbetsplats som aktivt satsar på hållbarhet ur olika perspektiv kan göra jobbet roligare och mer motiverande, tycker de. Elin Karlsson är den som är mest engagerad, inte minst ur ett klimat- och miljöperspektiv.

– Jag tänker mycket på hållbarhet, både på vad jag köper och vad företagen står för. Det är ju vi som kommer att påverka utvecklingen i framtiden, då är det viktigt att göra skillnad. Det är jätteroligt överlag att LARM anordnas. Jag upptäcker en massa nya företag och arbetsplatser som jag inte visste är relevanta för vår utbildning, SMHI till exempel.


Fotnot. LiU har avtal med åtta strategiska partner: Linköpings och Norrköpings kommuner, Region Östergötland, Tekniska verken, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), ABB Sverige, Ericsson och Saab.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.