Idag står närmare en halv miljon svenskar utanför det digitala samhället. Det handlar inte bara om att ha tillgång till tekniken, utan även att kunna använda den på säkra sätt och förstående tjänster som är tillgängliga. Gamla socioekonomiska förklaringar, som ålder, inkomst och utbildning, till klyftor i samhället är inte längre relevanta. Vi behöver således lära oss mer om digitala inkludering och kompetens, vilket vi jobbar med i detta projekt.

Forskning om och med biblioteken – syfte

I det här projektet arbetar tillsammans med folkbiblioteken för att kartlägga hur de arbetar med digitalisering, dels utifrån personalens uppdrag och kompetenser dels vilka frågor om digitalisering de får på biblioteken.

Vi arbetar med etnografiska metoder för att nära följa vad som sker på biblioteken och i dialog utveckla kunskapsstöd och policyimplikationer.

Forskning i samverkan med biblioteken

Vi har tillsammans med Regionbiblioteket i Östergötland och Norrköpings bibliotek gjort ett projekt där bokbussen omvandlades till en digital mediebuss. Tillsammans med personalen på biblioteken har vi kartlagt och analyserat vilka frågor det möter. Vi samverkar även med organisationen Digdel, som arbetar för digital delaktighet i hela Sverige.

Studenter i Statsvetenskap har också bidragit genom att göra studier och utvärderingar om biblioteken och digitalisering. 

Relevans och förväntade effekter

Genom att forska om digitalisering tillsammans med biblioteken vill vi dels stödja bibliotekariernas kompetensutveckling, dels kartlägga vilka behov som uttrycks bland dem som söker hjälp med digitala problem. Vi vill genom dess studier bidra till att flera ska kunna känna sig digitalt delaktiga, att personalen på biblioteken får bättre kompetensutveckling och att frågor om digital delaktighet diskuteras i samhället.

Digidelcenter i Motala

Motala bibliotek har med hjälp av projektmedel från Internetstiftelsen i Sverige, Kulturrådet, Motala kommun och Region Östergötland fått möjlighet att starta ett kommunalt DigidelCenter på Motala bibliotek. Syftet med projektet är att öka den digitala delaktigheten hos Motalaborna. I den här filmen får du veta mer om DigidelCenter i Motala.

Läs mer om digital utanförskap

Forskare

Publikationer

Om samverkansprojektet Digitala kompetenser