Presentation

Jag har tidigare arbetat både i förskolan och i grundskolan, men jobbar nu med undervisning på Grundlärarprogrammet F-3 och Förskollärarprogrammet här på Linköpings universitet.

Forskningsmässigt är jag framförallt intresserad av vad som påverkar barns meningsskapandeprocesser. Jag har disputerat inom naturvetenskapernas didaktik och forskar kring hur olika material och aktiviteter påverkar hur barn lär sig nya saker inom naturvetenskap.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

Fredrik Jeppsson, Frans Hagerman, Cecilia Axell, Johanna Frejd, Ulrika Sultan (2018) NO och teknik på lekfulla villkor Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser i förskolan , s. 15-25
Fredrik Jeppsson, Johanna Frejd (2018) Naturvetenskap och energi Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser i förskolan , s. 83-97