Presentation

Jag har tidigare arbetat både i förskolan och i grundskolan, men jobbar nu med undervisning på Grundlärarprogrammet F-3 och Förskollärarprogrammet här på Linköpings universitet.

Forskningsmässigt är jag framförallt intresserad av vad som påverkar barns meningsskapandeprocesser. Jag har disputerat inom naturvetenskapernas didaktik och forskar kring hur olika material och aktiviteter påverkar hur barn lär sig nya saker inom naturvetenskap.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

2019

2018

Frans Hagerman, Fredrik Jeppsson, Cecilia Axell, Johanna Frejd, Ulrika Sultan (2018) Estetiska lärprocesser Naturvetenskap och teknik genom estetiska lärprocesser i förskolan , s. 26-38

Organisation Visa/dölj innehåll