Datalogi är ett tvärvetenskapligt kunskapsfält som sträcker sig från grundläggande studier av algoritmer, beräkningsprocesser och kunskapsrepresentation till informatik och datorlingvistik.
Forskarutbildning i datalogi

 

Studieplaner

Kontakt

Nya doktorer

Forskarutbildning vid Institutionen för datavetenskap

Organisation